FonsWie van de vier evangelisten begint zijn evangelie met een geslachtsregister?
Matthëüs
Marcus
Lucas
Johannes
1
2
Mattheus 1:1-17
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie van de vier evangelisten begint zijn evangelie met een geslachtsregister? ', 'Matthëüs', 'Marcus','Lucas','Johannes ','','Mattheus 1:1-17 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wie van de vier evangelisten begint zijn evangelie met ' for key 'vraag'Welke vrouwen komen in het geslachtsregister van Jezus voor?
Thamar - Ruth - Rachab
Thamar - Deborah - Rachab
Ruth - Deborah - Rachab
Deborah - Thamar - Ruth
1
3
Mattheus 1 : 3 en 5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke vrouwen komen in het geslachtsregister van Jezus voor? ', 'Thamar - Ruth - Rachab', 'Thamar - Deborah - Rachab','Ruth - Deborah - Rachab','Deborah - Thamar - Ruth ','','Mattheus 1 : 3 en 5 ','','1','3'). Duplicate entry 'Welke vrouwen komen in het geslachtsregister ' for key 'vraag'Bij wie laat Mattheus het geslachtsregister van Jezus beginnen?
Adam
Noach
Abraham
David
3
2
Mattheus 1 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij wie laat Mattheus het geslachtsregister van Jezus beginnen? ', 'Adam', 'Noach','Abraham','David ','','Mattheus 1 : 2 ','','3','2'). Duplicate entry 'Bij wie laat Mattheus het geslachtsregister van Jezus ' for key 'vraag'Welke koning komt niet voor in het geslachtsregister van Jezus?
Salomo
Josafat
Hizkia
Achab
4
3
Mattheus 1 : 6 - 16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke koning komt niet voor in het geslachtsregister van Jezus? ', 'Salomo', 'Josafat','Hizkia','Achab ','','Mattheus 1 : 6 - 16 ','','4','3'). Duplicate entry 'Welke koning komt niet voor in het geslachtsregister ' for key 'vraag'Welke verhouding had Maria ten opzichte van Jozef, voordat Jezus was geboren?
Zij was met Jozef getrouwd
Zij was ondertrouwd met Jozef
Zij woonde samen met Jozef
Zij kende Jozef nauwelijks
2
1
Mattheus 1 : 18
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke verhouding had Maria ten opzichte van Jozef, voordat Jezus was geboren? ', 'Zij was met Jozef getrouwd', 'Zij was ondertrouwd met Jozef','Zij woonde samen met Jozef','Zij kende Jozef nauwelijks ','','Mattheus 1 : 18 ','','2','1'). Duplicate entry 'Welke verhouding had Maria ten opzichte van Jozef, voordat ' for key 'vraag'Waarom wilde Jozef in stilte van Maria scheiden?
Hij wilde haar niet in opspraak brengen
Hij wilde niet met een vrouw trouwen die zwanger was
Hij durfde de verantwoordelijkheid niet aan
Hij schaamde zich voor Maria
1
2
Mattheus 1 : 19
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom wilde Jozef in stilte van Maria scheiden? ', 'Hij wilde haar niet in opspraak brengen', 'Hij wilde niet met een vrouw trouwen die zwanger was','Hij durfde de verantwoordelijkheid niet aan','Hij schaamde zich voor Maria ','','Mattheus 1 : 19 ','','1','2'). Duplicate entry 'Waarom wilde Jozef in stilte van Maria scheiden? ' for key 'vraag'Wie vertelde Jozef dat Maria zwanger was uit de Heilige Geest?
Maria zelf
Een engel des Heren
Elisabeth
Jakob, de vader van Jozef
2
1
Mattheus 1 : 20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie vertelde Jozef dat Maria zwanger was uit de Heilige Geest? ', 'Maria zelf', 'Een engel des Heren','Elisabeth','Jakob, de vader van Jozef ','','Mattheus 1 : 20 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie vertelde Jozef dat Maria zwanger was uit de Heilige Geest? ' for key 'vraag'In welk evangelie wordt verteld over de wijzen uit het Oosten?
Matthëüs
Marcus
Lucas
Johannes
1
2
Mattheus 2 : 1 - 12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welk evangelie wordt verteld over de wijzen uit het Oosten? ', 'Matthëüs', 'Marcus','Lucas','Johannes ','','Mattheus 2 : 1 - 12 ','','1','2'). Duplicate entry 'In welk evangelie wordt verteld over de wijzen uit ' for key 'vraag'In welk evangelie wordt verteld over de herders bij Bethlehem?
Matthëüs
Marcus
Lucas
Johannes
3
2
Lucas 2 : 8 - 20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welk evangelie wordt verteld over de herders bij Bethlehem? ', 'Matthëüs', 'Marcus','Lucas','Johannes ','','Lucas 2 : 8 - 20 ','','3','2'). Duplicate entry 'In welk evangelie wordt verteld over de herders bij ' for key 'vraag'In welke plaats werd Jezus geboren?
Bethlehem
Jeruzalem
Kapernaum
Nazareth
1
1
Mattheus 2 : 1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke plaats werd Jezus geboren? ', 'Bethlehem', 'Jeruzalem','Kapernaum','Nazareth ','','Mattheus 2 : 1 ','','1','1'). Duplicate entry 'In welke plaats werd Jezus geboren? ' for key 'vraag'Welke profeet sprak tegen Achaz reeds over Immánuel?
Jeremia
Daniel
Jesaja
Micha
3
2
Matt. 1:23 Jesaja 7:14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke profeet sprak tegen Achaz reeds over Immánuel? ', 'Jeremia', 'Daniel','Jesaja','Micha ','','Matt. 1:23 Jesaja 7:14 ','','3','2'). Duplicate entry 'Welke profeet sprak tegen Achaz reeds over Immánuel? ' for key 'vraag'Wat vroegen de wijzen uit het Oosten aan Herodes?
Waar is de Koning der Joden, die geboren is?
Is hier misschien een Koning geboren?
Wat betekent die ster die wij gezien hebben?
Gaat u mee om die Koning te bezoeken?
1
2
Mattheus 2 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat vroegen de wijzen uit het Oosten aan Herodes? ', 'Waar is de Koning der Joden, die geboren is?', 'Is hier misschien een Koning geboren?','Wat betekent die ster die wij gezien hebben?','Gaat u mee om die Koning te bezoeken? ','','Mattheus 2 : 2 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat vroegen de wijzen uit het Oosten aan Herodes? ' for key 'vraag'Wie waren op de hoogte van de plaats waar Jezus geboren zou worden?
Alleen Herodes wist dit
Het volk was er van op de hoogte
De overpriesters en schriftgeleerden
De wijzen uit het Oosten
3
1
Mattheus 2 : 4 - 5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie waren op de hoogte van de plaats waar Jezus geboren zou worden? ', 'Alleen Herodes wist dit', 'Het volk was er van op de hoogte','De overpriesters en schriftgeleerden','De wijzen uit het Oosten ','','Mattheus 2 : 4 - 5 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wie waren op de hoogte van de plaats waar Jezus geboren ' for key 'vraag'Wat betekent de naam Immánuel?
Koning der Joden
God met ons
Verlosser
Wonderbare raadsman
2
2
Mattheus 1 : 23
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat betekent de naam Immánuel? ', 'Koning der Joden', 'God met ons','Verlosser','Wonderbare raadsman ','','Mattheus 1 : 23 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat betekent de naam Immánuel? ' for key 'vraag'Welke profeet had reeds gezegd: "En gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda..."?
Jesaja
Jeremia
Daniel
Micha
4
3
Matt. 2:6 - Micha 5:1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke profeet had reeds gezegd: "En gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda..."? ', 'Jesaja', 'Jeremia','Daniel','Micha ','','Matt. 2:6 - Micha 5:1 ','','4','3'). Duplicate entry 'Welke profeet had reeds gezegd: "En gij, Bethlehem, land van ' for key 'vraag'Welke kostbaarheden en geschenken boden de wijzen uit het Oosten aan?
Zilver - goud - mirre
Zilver - wierook - mirre
Wierook - mirre - zilver
Goud - wierook - mirre
4
1
Mattheus 2 : 11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke kostbaarheden en geschenken boden de wijzen uit het Oosten aan? ', 'Zilver - goud - mirre', 'Zilver - wierook - mirre','Wierook - mirre - zilver','Goud - wierook - mirre ','','Mattheus 2 : 11 ','','4','1'). Duplicate entry 'Welke kostbaarheden en geschenken boden de wijzen uit het ' for key 'vraag'Wie waarschuwde Jozef dat hij naar Egypte moest vluchten?
Een engel des Heren
Maria
Herodias
De wijzen uit het Oosten
1
1
Mattheus 2 : 13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie waarschuwde Jozef dat hij naar Egypte moest vluchten? ', 'Een engel des Heren', 'Maria','Herodias','De wijzen uit het Oosten ','','Mattheus 2 : 13 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wie waarschuwde Jozef dat hij naar Egypte moest vluchten? ' for key 'vraag'Welke profeet had gesproken: "Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen"?
Habakuk
Micha
Hosea
David in een van zijn psalmen
3
3
Matt. 2:15 - Hosea 11:1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke profeet had gesproken: "Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen"? ', 'Habakuk', 'Micha','Hosea','David in een van zijn psalmen ','','Matt. 2:15 - Hosea 11:1 ','','3','3'). Duplicate entry 'Welke profeet had gesproken: "Uit Egypte heb ik mijn zoon ' for key 'vraag'Welk bevel zond Herodes om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan te laten uitvoeren?
Alle kinderen van 2 jaar en jonger moesten gedood worden
Alle jongens van 2 jaar of jonger moesten gedood worden
Alle kinderen van 4 jaar of jonger moesten gedood worden
Alle jongens van 4 jaar of jonger moesten gedood worden
2
2
Mattheus 2 : 16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welk bevel zond Herodes om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan te laten uitvoeren? ', 'Alle kinderen van 2 jaar en jonger moesten gedood worden', 'Alle jongens van 2 jaar of jonger moesten gedood worden','Alle kinderen van 4 jaar of jonger moesten gedood worden','Alle jongens van 4 jaar of jonger moesten gedood worden ','','Mattheus 2 : 16 ','','2','2'). Duplicate entry 'Welk bevel zond Herodes om in Bethlehem en het gehele gebied ' for key 'vraag'Waarom trok Jozef vanuit Egypte niet naar Judea terug?
Hij was van Godswege in een droom gewaarschuwd
Hij hoorde dat Herodes nog steeds koning was
Hij verlangde naar zijn timmerwerkplaats in Nazareth
Maria wilde dat niet
1
2
Mattheus 2 : 22
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom trok Jozef vanuit Egypte niet naar Judea terug? ', 'Hij was van Godswege in een droom gewaarschuwd', 'Hij hoorde dat Herodes nog steeds koning was','Hij verlangde naar zijn timmerwerkplaats in Nazareth','Maria wilde dat niet ','','Mattheus 2 : 22 ','','1','2'). Duplicate entry 'Waarom trok Jozef vanuit Egypte niet naar Judea terug? ' for key 'vraag'Wat predikte Johannes de Doper in de woestijn van Judea?
Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden
Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen
Dit is de stem van een die roept in de woestijn
Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden
2
2
Mattheus 3 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat predikte Johannes de Doper in de woestijn van Judea? ', 'Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden', 'Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen','Dit is de stem van een die roept in de woestijn','Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden ','','Mattheus 3 : 2 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat predikte Johannes de Doper in de woestijn van Judea? ' for key 'vraag'Wie volgde koning Herodes op?
Augustus
Pilatus
Archelaus
Quirinius
3
3
Mattheus 2 : 22
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie volgde koning Herodes op? ', 'Augustus', 'Pilatus','Archelaus','Quirinius ','','Mattheus 2 : 22 ','','3','3'). Duplicate entry 'Wie volgde koning Herodes op? ' for key 'vraag'Waarin was Johannes de Doper gekleed?
Een linnen gewaad
Een kleed van kameelhaar
Een lendedoek
Niets
2
1
Mattheus 3:4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarin was Johannes de Doper gekleed? ', 'Een linnen gewaad', 'Een kleed van kameelhaar','Een lendedoek','Niets ','','Mattheus 3:4 ','','2','1'). Duplicate entry 'Waarin was Johannes de Doper gekleed? ' for key 'vraag'Hoe noemde Johannes de Doper de Farizeeen en de Sadduceeen?
Adderengebroed
Domkoppen
Onverstandigen van hart
Gemene mannen
1
2
Mattheus 3 : 7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe noemde Johannes de Doper de Farizeeen en de Sadduceeen? ', 'Adderengebroed', 'Domkoppen','Onverstandigen van hart','Gemene mannen ','','Mattheus 3 : 7 ','','1','2'). Duplicate entry 'Hoe noemde Johannes de Doper de Farizeeen en de Sadduceeen? ' for key 'vraag'Waarmee doopte Johannes de Doper?
Met vuur
Met water
Met de Heilige Geest
Hij doopte niet
2
1
Mattheus 3 : 11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarmee doopte Johannes de Doper? ', 'Met vuur', 'Met water','Met de Heilige Geest','Hij doopte niet ','','Mattheus 3 : 11 ','','2','1'). Duplicate entry 'Waarmee doopte Johannes de Doper? ' for key 'vraag'Wat zei Johannes de Doper toen Jezus zich door hem wilde laten dopen?
Ik ben het niet waard zelfs Uw schoenriem los te maken
Ik zal U dopen met de Heilige Geest en met vuur
Ik heb nodig door U gedoopt te worden en Gij komt tot mij
Dit is de Zoon, de geliefde, in wie God welbehagen heeft
3
2
Mattheus 3 : 14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Johannes de Doper toen Jezus zich door hem wilde laten dopen? ', 'Ik ben het niet waard zelfs Uw schoenriem los te maken', 'Ik zal U dopen met de Heilige Geest en met vuur','Ik heb nodig door U gedoopt te worden en Gij komt tot mij','Dit is de Zoon, de geliefde, in wie God welbehagen heeft ','','Mattheus 3 : 14 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat zei Johannes de Doper toen Jezus zich door hem ' for key 'vraag'Waar werd Jezus gedoopt?
In het meer van Galilea
In de rivier de Jordaan
In de woestijn van Judea
In de rivier de Eufraat
2
1
Mattheus 3 : 13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar werd Jezus gedoopt? ', 'In het meer van Galilea', 'In de rivier de Jordaan','In de woestijn van Judea','In de rivier de Eufraat ','','Mattheus 3 : 13 ','','2','1'). Duplicate entry 'Waar werd Jezus gedoopt? ' for key 'vraag'Wanneer sprak God: "Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb"?
Toen Jezus aan het kruis van Golgotha hing
Toen Jezus verzocht werd door de duivel in de woestijn
Toen Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper
Toen de herders bij Jezus in Bethlehem waren gekomen
3
1
Mattheus 3 : 17
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer sprak God: "Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb"? ', 'Toen Jezus aan het kruis van Golgotha hing', 'Toen Jezus verzocht werd door de duivel in de woestijn','Toen Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper','Toen de herders bij Jezus in Bethlehem waren gekomen ','','Mattheus 3 : 17 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wanneer sprak God: "Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in wie ' for key 'vraag'Wanneer sprak Jezus: "Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat"?
Toen de duivel Hem trachtte te verzoeken in de woestijn
Tijdens de bruiloft in Kana
Tijdens de wonderbare spijziging
Bij de gelijkenis van de zaaier
1
2
Mattheus 3 : 4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer sprak Jezus: "Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat"? ', 'Toen de duivel Hem trachtte te verzoeken in de woestijn', 'Tijdens de bruiloft in Kana','Tijdens de wonderbare spijziging','Bij de gelijkenis van de zaaier ','','Mattheus 3 : 4 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wanneer sprak Jezus: "Niet alleen van brood zal de mens ' for key 'vraag'In welke plaats ging Jezus wonen toen Hij begon te prediken?
Nazareth
Kapernaum
Bethlehem
Jeruzalem
2
1
Mattheus 4 : 13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke plaats ging Jezus wonen toen Hij begon te prediken? ', 'Nazareth', 'Kapernaum','Bethlehem','Jeruzalem ','','Mattheus 4 : 13 ','','2','1'). Duplicate entry 'In welke plaats ging Jezus wonen toen Hij begon te prediken? ' for key 'vraag'Welke van deze vier discipelen was geen visser?
Simon Petrus
Andreas
Mattheus
Jacobus
3
1
Mattheus 4 : 18, 21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke van deze vier discipelen was geen visser? ', 'Simon Petrus', 'Andreas','Mattheus','Jacobus ','','Mattheus 4 : 18, 21 ','','3','1'). Duplicate entry 'Welke van deze vier discipelen was geen visser? ' for key 'vraag'Vul aan: Hij zeide tot Simon, Andreas en Johannes; "Kom achter Mij en ........."
Uw loon is groot in de hemelen
Volg Mij
Laat uw schip en uw vader achter
En Ik zal u vissers van mensen maken
4
1
Mattheus 4 : 20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Hij zeide tot Simon, Andreas en Johannes; "Kom achter Mij en ........." ', 'Uw loon is groot in de hemelen', 'Volg Mij','Laat uw schip en uw vader achter','En Ik zal u vissers van mensen maken ','','Mattheus 4 : 20 ','','4','1'). Duplicate entry 'Vul aan: Hij zeide tot Simon, Andreas en Johannes; ' for key 'vraag'Vul de zaligspreking aan: Zalig de armen van geest, want...
hunner is het koninkrijk der hemelen
zij zullen vertroost worden
zij zullen de aarde beerven
hun zal barmhartigheid geschieden
1
3
Mattheus 5 : 3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul de zaligspreking aan: Zalig de armen van geest, want... ', 'hunner is het koninkrijk der hemelen', 'zij zullen vertroost worden','zij zullen de aarde beerven','hun zal barmhartigheid geschieden ','','Mattheus 5 : 3 ','','1','3'). Duplicate entry 'Vul de zaligspreking aan: Zalig de armen van geest, want... ' for key 'vraag'Vul de zaligspreking aan: Zalig de zachtmoedigen, want...
hunner is het koninkrijk der hemelen
zij zullen vertroost worden
zij zullen de aarde beerven
hun zal barmhartigheid geschieden
3
3
Mattheus 5 : 5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul de zaligspreking aan: Zalig de zachtmoedigen, want... ', 'hunner is het koninkrijk der hemelen', 'zij zullen vertroost worden','zij zullen de aarde beerven','hun zal barmhartigheid geschieden ','','Mattheus 5 : 5 ','','3','3'). Duplicate entry 'Vul de zaligspreking aan: Zalig de zachtmoedigen, want... ' for key 'vraag'Vul de zaligspreking aan: Zalig die treuren........
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden
want zij zullen vertroost worden
want zij zullen verzadigd worden
want zij zullen God zien
2
3
Mattheus 5 : 4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul de zaligspreking aan: Zalig die treuren........ ', 'want zij zullen kinderen Gods genoemd worden', 'want zij zullen vertroost worden','want zij zullen verzadigd worden','want zij zullen God zien ','','Mattheus 5 : 4 ','','2','3'). Duplicate entry 'Vul de zaligspreking aan: Zalig die treuren........ ' for key 'vraag'Vul de zaligspreking aan: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid......
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden
want zij zullen vertroost worden
want zij zullen verzadigd worden
want zij zullen God zien
3
3
Mattheus 5 : 6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul de zaligspreking aan: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid...... ', 'want zij zullen kinderen Gods genoemd worden', 'want zij zullen vertroost worden','want zij zullen verzadigd worden','want zij zullen God zien ','','Mattheus 5 : 6 ','','3','3'). Duplicate entry 'Vul de zaligspreking aan: Zalig die hongeren en dorsten naar ' for key 'vraag'Vul de zaligspreking aan: Zalig de barmhartigen.....
want hun zal barmhartigheid geschieden
want zij zullen vertroost worden
want hunner is het koninkrijk
want barmhartigheid zal hun deel zijn
1
3
Mattheus 5 : 7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul de zaligspreking aan: Zalig de barmhartigen..... ', 'want hun zal barmhartigheid geschieden', 'want zij zullen vertroost worden','want hunner is het koninkrijk','want barmhartigheid zal hun deel zijn ','','Mattheus 5 : 7 ','','1','3'). Duplicate entry 'Vul de zaligspreking aan: Zalig de barmhartigen..... ' for key 'vraag'Vul de zaligspreking aan: Zalig de reinen van hart...
want hun zal barmhartigheid geschieden
want zij zullen vertroost worden
want hunner is het koninkrijk
want zij zullen God zien
4
3
Mattheus 5 : 8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul de zaligspreking aan: Zalig de reinen van hart... ', 'want hun zal barmhartigheid geschieden', 'want zij zullen vertroost worden','want hunner is het koninkrijk','want zij zullen God zien ','','Mattheus 5 : 8 ','','4','3'). Duplicate entry 'Vul de zaligspreking aan: Zalig de reinen van hart... ' for key 'vraag'Vul de zaligspreking aan: Zalig de vredestichters.....
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden
want zij zullen vertroost worden
want zij zullen de aarde beerven
want zij zullen God zien
1
3
Mattheus 5 : 9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul de zaligspreking aan: Zalig de vredestichters..... ', 'want zij zullen kinderen Gods genoemd worden', 'want zij zullen vertroost worden','want zij zullen de aarde beerven','want zij zullen God zien ','','Mattheus 5 : 9 ','','1','3'). Duplicate entry 'Vul de zaligspreking aan: Zalig de vredestichters..... ' for key 'vraag'Vul de zaligspreking aan: Zalig de vervolgden om de gerechtigheid wil...
want hunner is het koninkrijk der hemelen
want zij zullen vertroost worden
want zij zullen de aarde beerven
want zij vinden troost
1
3
Mattheus 5 : 10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul de zaligspreking aan: Zalig de vervolgden om de gerechtigheid wil... ', 'want hunner is het koninkrijk der hemelen', 'want zij zullen vertroost worden','want zij zullen de aarde beerven','want zij vinden troost ','','Mattheus 5 : 10 ','','1','3'). Duplicate entry 'Vul de zaligspreking aan: Zalig de vervolgden om de ' for key 'vraag'Vul aan: Verblijdt u en verheugt u .......
want van u is het koninkrijk en de gerechtigheid
want uw loon is groot in de hemelen
want een kroon zal u ten deel vallen
want mijn juk is zacht
2
3
Mattheus 5 : 12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Verblijdt u en verheugt u ....... ', 'want van u is het koninkrijk en de gerechtigheid', 'want uw loon is groot in de hemelen','want een kroon zal u ten deel vallen','want mijn juk is zacht ','','Mattheus 5 : 12 ','','2','3'). Duplicate entry 'Vul aan: Verblijdt u en verheugt u ....... ' for key 'vraag'Jezus sprak: "Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar......"
om de wet na te leven
om de wet te vervullen
om de wet te vernieuwen
om de wet te veranderen
2
2
Mattheus 5 : 17
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Jezus sprak: "Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar......" ', 'om de wet na te leven', 'om de wet te vervullen','om de wet te vernieuwen','om de wet te veranderen ','','Mattheus 5 : 17 ','','2','2'). Duplicate entry 'Jezus sprak: "Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten ' for key 'vraag'Vul aan: Wie u een slag geeft op de rechterwang......
zult gij met medelijden aankijken
mag gij terugslaan op de linkerwang
keer hem ook de andere toe
zal aan de rechters worden overgeleverd
3
1
Mattheus 5 : 39
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Wie u een slag geeft op de rechterwang...... ', 'zult gij met medelijden aankijken', 'mag gij terugslaan op de linkerwang','keer hem ook de andere toe','zal aan de rechters worden overgeleverd ','','Mattheus 5 : 39 ','','3','1'). Duplicate entry 'Vul aan: Wie u een slag geeft op de rechterwang...... ' for key 'vraag'Vul aan: Wil iemand met u rechten en uw hemd nemen.....
laat hem ook uw mantel
laat hem ook uw schoen
laat hem ook uw hoofddoek
geef hem er twee
1
3
Mattheus 5 : 41
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Wil iemand met u rechten en uw hemd nemen..... ', 'laat hem ook uw mantel', 'laat hem ook uw schoen','laat hem ook uw hoofddoek','geef hem er twee ','','Mattheus 5 : 41 ','','1','3'). Duplicate entry 'Vul aan: Wil iemand met u rechten en uw hemd nemen..... ' for key 'vraag'Wanneer is het beter uw rechteroog uit te rukken en het van u weg te werpen?
Wanneer het u niet meer ten nutte is
Wanneer het de balk in het eigen oog ziet
Wanneer het de splinter in het oog van een ander ziet
Wanneer het u tot zonde zou verleiden
4
2
Mattheus 5 : 29
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer is het beter uw rechteroog uit te rukken en het van u weg te werpen? ', 'Wanneer het u niet meer ten nutte is', 'Wanneer het de balk in het eigen oog ziet','Wanneer het de splinter in het oog van een ander ziet','Wanneer het u tot zonde zou verleiden ','','Mattheus 5 : 29 ','','4','2'). Duplicate entry 'Wanneer is het beter uw rechteroog uit te rukken en het ' for key 'vraag'Ik zeg u in het geheel niet te zweren Welke aanvulling klopt niet....?
Bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is
Bij de aarde niet, dat is de voetbank van Zijn voeten
Bij Jericho niet, want dat is de stad van de grote Koning
Bij uw hoofd niet, gij kunt geen haar wit of zwart maken
3
2
Mattheus 5 :34-36
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Ik zeg u in het geheel niet te zweren Welke aanvulling klopt niet....? ', 'Bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is', 'Bij de aarde niet, dat is de voetbank van Zijn voeten','Bij Jericho niet, want dat is de stad van de grote Koning','Bij uw hoofd niet, gij kunt geen haar wit of zwart maken ','','Mattheus 5 :34-36 ','','3','2'). Duplicate entry 'Ik zeg u in het geheel niet te zweren ' for key 'vraag'Wanneer laat u uw rechterhand niet weten wat uw linkerhand doet?
Bij het geven van aalmoezen
Bij het bereiden van de maaltijd
Als u iets steelt
Als uw rechterhand u tot zonde verleid
1
3
Mattheus 6 : 3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer laat u uw rechterhand niet weten wat uw linkerhand doet? ', 'Bij het geven van aalmoezen', 'Bij het bereiden van de maaltijd','Als u iets steelt','Als uw rechterhand u tot zonde verleid ','','Mattheus 6 : 3 ','','1','3'). Duplicate entry 'Wanneer laat u uw rechterhand niet weten wat uw ' for key 'vraag'Wat is er in dit rijtje antwoorden niet goed? Wanneer je bidt.........
Gebruik geen omhaal van woorden
Ga in je binnenkamer en sluit uw deur
Door veelheid van woorden zul je verhoord worden
Bid tot uw Vader in het verborgene
3
1
Mattheus 6 : 6-7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat is er in dit rijtje antwoorden niet goed? Wanneer je bidt......... ', 'Gebruik geen omhaal van woorden', 'Ga in je binnenkamer en sluit uw deur','Door veelheid van woorden zul je verhoord worden','Bid tot uw Vader in het verborgene ','','Mattheus 6 : 6-7 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat is er in dit rijtje antwoorden niet goed? ' for key 'vraag'Wanneer weet God de Vader wat je van node hebt?
Voordat je Hem bidt
Tijdens dat je Hem bidt
Nadat je Hem gebeden hebt
Als je met een hele groep bidt
1
1
Mattheus 6 : 9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer weet God de Vader wat je van node hebt? ', 'Voordat je Hem bidt', 'Tijdens dat je Hem bidt','Nadat je Hem gebeden hebt','Als je met een hele groep bidt ','','Mattheus 6 : 9 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wanneer weet God de Vader wat je van node hebt? ' for key 'vraag'Welke regel komt niet voor in het gebed dat de Here Jezus ons leerde?
Uw wil geschiede
Vergeef ons onze schulden
Leid ons niet in bekoring
Uw koninkrijk kome
3
1
Mattheus 6 : 9-13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke regel komt niet voor in het gebed dat de Here Jezus ons leerde? ', 'Uw wil geschiede', 'Vergeef ons onze schulden','Leid ons niet in bekoring','Uw koninkrijk kome ','','Mattheus 6 : 9-13 ','','3','1'). Duplicate entry 'Welke regel komt niet voor in het gebed dat de Here Jezus ' for key 'vraag'Vul aan..... Waar uw schat is ....
maakt de mot de schatten ontoonbaar
maakt roest de schatten ontoonbaar
daar zal ook uw hart zijn
daar wemelt het van de dieven
3
1
Mattheus 6 : 21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan..... Waar uw schat is .... ', 'maakt de mot de schatten ontoonbaar', 'maakt roest de schatten ontoonbaar','daar zal ook uw hart zijn','daar wemelt het van de dieven ','','Mattheus 6 : 21 ','','3','1'). Duplicate entry 'Vul aan..... ' for key 'vraag'Wat is de lamp van het lichaam?
De voet
Het oog
Uw woord
Uw hart
2
1
Mattheus 6 : 22
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat is de lamp van het lichaam? ', 'De voet', 'Het oog','Uw woord','Uw hart ','','Mattheus 6 : 22 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat is de lamp van het lichaam? ' for key 'vraag'Vul aan: Niemand kan twee heren dienen- gij kunt niet God dienen en......
Baal
Astartes
Moloch
Mammon
4
2
Mattheus 6 : 26
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Niemand kan twee heren dienen- gij kunt niet God dienen en...... ', 'Baal', 'Astartes','Moloch','Mammon ','','Mattheus 6 : 26 ','','4','2'). Duplicate entry 'Vul aan: Niemand kan twee heren dienen- gij kunt niet God ' for key 'vraag'Over bezorgdheid. Wat klopt er niet? Let op de lelien des velds....
Hoe zij groeien
Hoe zij bloeien
Zij arbeiden en spinnen niet
Zelfs Salomo was ...... niet bekleed als een van deze
2
2
Mattheus 6 : 29
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Over bezorgdheid. Wat klopt er niet? Let op de lelien des velds.... ', 'Hoe zij groeien', 'Hoe zij bloeien','Zij arbeiden en spinnen niet','Zelfs Salomo was ...... niet bekleed als een van deze ','','Mattheus 6 : 29 ','','2','2'). Duplicate entry 'Over bezorgdheid. Wat klopt er niet? ' for key 'vraag'Vul aan: Maakt u niet bezorgd tegen de dag van morgen....
maar pluk de dag vandaag
want de dag van morgen heeft zijn eigen kwaad
want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben
maar bestrijdt het kwaad van deze dag
3
3
Mattheus 6 : 34
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Maakt u niet bezorgd tegen de dag van morgen.... ', 'maar pluk de dag vandaag', 'want de dag van morgen heeft zijn eigen kwaad','want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben','maar bestrijdt het kwaad van deze dag ','','Mattheus 6 : 34 ','','3','3'). Duplicate entry 'Vul aan: Maakt u niet bezorgd tegen de dag van morgen.... ' for key 'vraag'Hoe noemt Jezus iemand die een splinter uit je oog wil halen maar de balk in zijn eigen oog niet ziet?
Een leugenaar
Een huichelaar
Een valse profeet
Een priester
2
1
Mattheus 7 : 4-5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe noemt Jezus iemand die een splinter uit je oog wil halen maar de balk in zijn eigen oog niet ziet? ', 'Een leugenaar', 'Een huichelaar','Een valse profeet','Een priester ','','Mattheus 7 : 4-5 ','','2','1'). Duplicate entry 'Hoe noemt Jezus iemand die een splinter uit je oog wil halen ' for key 'vraag'Vul aan: Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden......
klopt en u zal opengedaan worden
werpt uw paarlen niet voor de zwijnen
verzamelt u geen schatten op aarde
want dit is de wet en de profeten
1
1
Mattheus 7 : 7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden...... ', 'klopt en u zal opengedaan worden', 'werpt uw paarlen niet voor de zwijnen','verzamelt u geen schatten op aarde','want dit is de wet en de profeten ','','Mattheus 7 : 7 ','','1','1'). Duplicate entry 'Vul aan: Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij ' for key 'vraag'Vul aan: Welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om een brood vraagt....
hem een slang geven
hem een vis geven
hem een steen geven
hem wegsturen
3
1
Mattheus 7 : 9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om een brood vraagt.... ', 'hem een slang geven', 'hem een vis geven','hem een steen geven','hem wegsturen ','','Mattheus 7 : 9 ','','3','1'). Duplicate entry 'Vul aan: Welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om een ' for key 'vraag'Wat is de wet en de profeten? Zoals Jezus dit zegt,
Eert uw vader en uw moeder
Gij zult niet begeren uws naastens huis
Wat gij niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet
Wat gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun ook aldus
4
2
Mattheus 7 : 12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat is de wet en de profeten? Zoals Jezus dit zegt, ', 'Eert uw vader en uw moeder', 'Gij zult niet begeren uws naastens huis','Wat gij niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet','Wat gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun ook aldus ','','Mattheus 7 : 12 ','','4','2'). Duplicate entry 'Wat is de wet en de profeten? Zoals Jezus dit zegt, ' for key 'vraag'Waarin komen de valse profeten?
In list en bedrog
In wolfskleren
In schapevacht
In de duisternis
3
1
Mattheus 7 : 15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarin komen de valse profeten? ', 'In list en bedrog', 'In wolfskleren','In schapevacht','In de duisternis ','','Mattheus 7 : 15 ','','3','1'). Duplicate entry 'Waarin komen de valse profeten? ' for key 'vraag'Waaraan zult gij de valse profeten herkennen?
Aan hun vruchten
Aan hun woorden
Aan hun kleding
Aan hun ideeen
1
2
Mattheus 7 : 16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waaraan zult gij de valse profeten herkennen? ', 'Aan hun vruchten', 'Aan hun woorden','Aan hun kleding','Aan hun ideeen ','','Mattheus 7 : 16 ','','1','2'). Duplicate entry 'Waaraan zult gij de valse profeten herkennen? ' for key 'vraag'Wie zullen, zegt Jezus, het koninkrijk der hemelen binnengaan?
Wie zegt: Hebben wij niet in uw naam boze geesten verdreven
Wie zegt: Hebben wij niet in uw naam vele krachten gedaan
Wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is
Wie zegt: Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd
3
2
Mattheus 7 : 21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zullen, zegt Jezus, het koninkrijk der hemelen binnengaan? ', 'Wie zegt: Hebben wij niet in uw naam boze geesten verdreven', 'Wie zegt: Hebben wij niet in uw naam vele krachten gedaan','Wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is','Wie zegt: Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd ','','Mattheus 7 : 21 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie zullen, zegt Jezus, het koninkrijk der hemelen ' for key 'vraag'Ieder die de woorden van Jezus hoort en ze doet, lijkt op...
Een zaaier
Een arbeider in de wijngaard
Een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots
Een van de vijf dwaze maagden
3
1
Mattheus 7 : 24
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Ieder die de woorden van Jezus hoort en ze doet, lijkt op... ', 'Een zaaier', 'Een arbeider in de wijngaard','Een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots','Een van de vijf dwaze maagden ','','Mattheus 7 : 24 ','','3','1'). Duplicate entry 'Ieder die de woorden van Jezus hoort en ze doet, ' for key 'vraag'Wat gebeurde er met het huis van de man die zijn huis op zand had gebouwd?
Het stroomde onder
Het werd weggevaagd door de wind
Het viel in
Niets
3
1
Mattheus 7 : 27
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gebeurde er met het huis van de man die zijn huis op zand had gebouwd? ', 'Het stroomde onder', 'Het werd weggevaagd door de wind','Het viel in','Niets ','','Mattheus 7 : 27 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat gebeurde er met het huis van de man die zijn huis op ' for key 'vraag'Wie zei: "Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen"
Een blindgeborene
Een melaatse
Een man met een verdorde hand
De schoonmoeder van Petrus
2
2
Mattheus 8 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zei: "Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen" ', 'Een blindgeborene', 'Een melaatse','Een man met een verdorde hand','De schoonmoeder van Petrus ','','Mattheus 8 : 2 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wie zei: "Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen" ' for key 'vraag'Wie had een verlamde knecht thuis? Deze knecht had hevige pijn.
Jairus
De hoofdman van Kapernaum
Levi, de tollenaar
Zacheus
2
1
Mattheus 8 : 5-6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie had een verlamde knecht thuis? Deze knecht had hevige pijn. ', 'Jairus', 'De hoofdman van Kapernaum','Levi, de tollenaar','Zacheus ','','Mattheus 8 : 5-6 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie had een verlamde knecht thuis? ' for key 'vraag'Van wie zei Jezus dat Hij bij niemand in Israel een zo groot geloof gevonden had?
Jairus
De hoofdman van Kapernaum
Levi, de tollenaar
Zacheus
2
2
Mattheus 8 : 10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Van wie zei Jezus dat Hij bij niemand in Israel een zo groot geloof gevonden had? ', 'Jairus', 'De hoofdman van Kapernaum','Levi, de tollenaar','Zacheus ','','Mattheus 8 : 10 ','','2','2'). Duplicate entry 'Van wie zei Jezus dat Hij bij niemand in Israel een zo ' for key 'vraag'Met wie zullen velen, die komen van oost en west, in het koninkrijk der hemelen aanliggen?
Met Abraham, Isaak en Jakob
Met Abraham, Jozef en Mozes
Met Mozes, Jozua en David
Met Salomo, Saul en David
1
3
Mattheus 8 : 11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Met wie zullen velen, die komen van oost en west, in het koninkrijk der hemelen aanliggen? ', 'Met Abraham, Isaak en Jakob', 'Met Abraham, Jozef en Mozes','Met Mozes, Jozua en David','Met Salomo, Saul en David ','','Mattheus 8 : 11 ','','1','3'). Duplicate entry 'Met wie zullen velen, die komen van oost en west, in het ' for key 'vraag'Wiens schoonmoeder lag met koorts te bed en werd door de Here Jezus genezen?
De schoonmoeder van Jacobus
De schoonmoeder van Petrus
De schoonmoeder van Johannes
De schoonmoeder van Andreas
2
2
Mattheus 8 : 14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wiens schoonmoeder lag met koorts te bed en werd door de Here Jezus genezen? ', 'De schoonmoeder van Jacobus', 'De schoonmoeder van Petrus','De schoonmoeder van Johannes','De schoonmoeder van Andreas ','','Mattheus 8 : 14 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wiens schoonmoeder lag met koorts te bed en werd door de ' for key 'vraag'Wiens profetie: "Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze zieken heeft Hij gedragen" vervulde Jezus?
De profetie van Hosea
De profetie van Jeremia
De profetie van Jesaja
De profetie van Amos
3
3
Mattheus 8 : 17
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wiens profetie: "Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze zieken heeft Hij gedragen" vervulde Jezus? ', 'De profetie van Hosea', 'De profetie van Jeremia','De profetie van Jesaja','De profetie van Amos ','','Mattheus 8 : 17 ','','3','3'). Duplicate entry 'Wiens profetie: "Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en ' for key 'vraag'Vul in: Hij heeft onze ....... op Zich genomen en onze ..... heeft Hij gedragen.
zonden - schuld
ziekten - schuld
zwakheden - zonden
zwakheden - ziekten
4
2
Mattheus 8 : 17
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul in: Hij heeft onze ....... op Zich genomen en onze ..... heeft Hij gedragen. ', 'zonden - schuld', 'ziekten - schuld','zwakheden - zonden','zwakheden - ziekten ','','Mattheus 8 : 17 ','','4','2'). Duplicate entry 'Vul in: Hij heeft onze ....... op Zich genomen en onze ' for key 'vraag'Tegen wie zei Jezus dat de Zoon des mensen geen plaats had om het hoofd neer te leggen?
Tegen een schriftgeleerde die Hem wilde volgen
Tegen een tollenaar die Hem wilde volgen
Tegen Mattheus die Hem wilde volgen
Tegen de melaatse die Hem wilde volgen
1
3
Mattheus 8 : 19-20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Tegen wie zei Jezus dat de Zoon des mensen geen plaats had om het hoofd neer te leggen? ', 'Tegen een schriftgeleerde die Hem wilde volgen', 'Tegen een tollenaar die Hem wilde volgen','Tegen Mattheus die Hem wilde volgen','Tegen de melaatse die Hem wilde volgen ','','Mattheus 8 : 19-20 ','','1','3'). Duplicate entry 'Tegen wie zei Jezus dat de Zoon des mensen geen plaats had ' for key 'vraag'Vul in: De vossen hebben ... en de vogels hebben.... maar de Zoon des mensen heeft geen ... om het hoofd neer te leggen.
een bek - snavels - bed
een staart - vleugels - plek
een vacht - veren - plaats
holen - nesten - plaats
4
3
Mattheus 8 : 20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul in: De vossen hebben ... en de vogels hebben.... maar de Zoon des mensen heeft geen ... om het hoofd neer te leggen. ', 'een bek - snavels - bed', 'een staart - vleugels - plek','een vacht - veren - plaats','holen - nesten - plaats ','','Mattheus 8 : 20 ','','4','3'). Duplicate entry 'Vul in: De vossen hebben ... en de vogels hebben.... maar de ' for key 'vraag'Wanneer riepen de discipelen: "Here, help ons, wij vergaan"?
Toen Jezus gevangen werd genomen
Toen Petrus over het water liep
Tijdens een grote onstuimigheid op de zee
Tijdens de aardbeving toen Jezus stierf
3
1
Mattheus 8 : 24-26
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer riepen de discipelen: "Here, help ons, wij vergaan"? ', 'Toen Jezus gevangen werd genomen', 'Toen Petrus over het water liep','Tijdens een grote onstuimigheid op de zee','Tijdens de aardbeving toen Jezus stierf ','','Mattheus 8 : 24-26 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wanneer riepen de discipelen: "Here, help ons, wij vergaan"? ' for key 'vraag'Wat deed Jezus toen de golven over het schip sloegen?
Hij sliep
Hij hees de zeilen
Hij nam het roer over
Hij maakte de discipelen wakker
1
1
Mattheus 8 : 25
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deed Jezus toen de golven over het schip sloegen? ', 'Hij sliep', 'Hij hees de zeilen','Hij nam het roer over','Hij maakte de discipelen wakker ','','Mattheus 8 : 25 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wat deed Jezus toen de golven over het schip sloegen? ' for key 'vraag'Wat deden de discipelen toen de golven over het schip sloegen?
Ze hesen de zeilen
Ze lieten de zeilen neer
Ze sliepen
Ze maakten Jezus wakker
4
1
Mattheus 8 : 25
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deden de discipelen toen de golven over het schip sloegen? ', 'Ze hesen de zeilen', 'Ze lieten de zeilen neer','Ze sliepen','Ze maakten Jezus wakker ','','Mattheus 8 : 25 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wat deden de discipelen toen de golven over het schip ' for key 'vraag'Wat zei Jezus tegen de discipelen tijdens de storm op het meer, toen ze Hem wakker hadden gemaakt?
Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld
Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen?
Weest niet bevreesd,want gij hebt genade gevonden bij God
Weest niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven
2
2
Mattheus 8 : 26
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Jezus tegen de discipelen tijdens de storm op het meer, toen ze Hem wakker hadden gemaakt? ', 'Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld', 'Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen?','Weest niet bevreesd,want gij hebt genade gevonden bij God','Weest niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven ','','Mattheus 8 : 26 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat zei Jezus tegen de discipelen tijdens de storm op het ' for key 'vraag'De twee bezetenen uit het land der Gadarenen kwamen Jezus tegemoet vanuit:
Gadara
De heuvels
De grafsteden
De afgrond
3
1
Mattheus 8 : 28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('De twee bezetenen uit het land der Gadarenen kwamen Jezus tegemoet vanuit: ', 'Gadara', 'De heuvels','De grafsteden','De afgrond ','','Mattheus 8 : 28 ','','3','1'). Duplicate entry 'De twee bezetenen uit het land der Gadarenen kwamen Jezus ' for key 'vraag'Waar liet Jezus de boze geesten in varen, toen Hij de twee bezetenen genas?
In een kudde kamelen
In een kudde zwijnen
In een kudde schapen
In een kudde geiten
2
1
Mattheus 8 : 31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar liet Jezus de boze geesten in varen, toen Hij de twee bezetenen genas? ', 'In een kudde kamelen', 'In een kudde zwijnen','In een kudde schapen','In een kudde geiten ','','Mattheus 8 : 31 ','','2','1'). Duplicate entry 'Waar liet Jezus de boze geesten in varen, toen Hij de ' for key 'vraag'Wie schreeuwden: "Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te pijnigen"?
Twee bezetenen uit het land der Gadarenen
Dat schreeuwde niemand
Tijdens de verzoeking in de woestijn schreeuwde satan dit
Romeinse soldaten
1
3
Mattheus 8 : 29
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie schreeuwden: "Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te pijnigen"? ', 'Twee bezetenen uit het land der Gadarenen', 'Dat schreeuwde niemand','Tijdens de verzoeking in de woestijn schreeuwde satan dit','Romeinse soldaten ','','Mattheus 8 : 29 ','','1','3'). Duplicate entry 'Wie schreeuwden: "Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? ' for key 'vraag'Wat gebeurde er met de kudde zwijnen nadat de boze geesten in de zwijnen waren gegaan?
De kudde stortte in de afgrond
De kudde stormde langs de helling de zee in
De kudde stormde naar de grafheuvels
De kudde sloeg op hol en zijn nooit meer teruggevonden
2
1
Mattheus 8 : 32
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gebeurde er met de kudde zwijnen nadat de boze geesten in de zwijnen waren gegaan? ', 'De kudde stortte in de afgrond', 'De kudde stormde langs de helling de zee in','De kudde stormde naar de grafheuvels','De kudde sloeg op hol en zijn nooit meer teruggevonden ','','Mattheus 8 : 32 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat gebeurde er met de kudde zwijnen nadat de boze geesten ' for key 'vraag'Tegen wie sprak Jezus: "Houdt moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven"?
Tegen de overspelige vrouw
Tegen de blindgeborene in Jericho
Tegen de verlamde man in zijn eigen stad
Tegen Zacheus in Jericho
3
3
Mattheus 9 : 1-2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Tegen wie sprak Jezus: "Houdt moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven"? ', 'Tegen de overspelige vrouw', 'Tegen de blindgeborene in Jericho','Tegen de verlamde man in zijn eigen stad','Tegen Zacheus in Jericho ','','Mattheus 9 : 1-2 ','','3','3'). Duplicate entry 'Tegen wie sprak Jezus: "Houdt moed, mijn kind, uw zonden ' for key 'vraag'Wat zeiden sommige schriftgeleerden toen Jezus een verlamde man genas en zijn zonden vergaf?
Waar heeft Hij deze dingen vandaan?
Krachtens welke bevoegdheid doet Gij deze dingen?
Deze lastert God
Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien
3
2
Mattheus 9 : 3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zeiden sommige schriftgeleerden toen Jezus een verlamde man genas en zijn zonden vergaf? ', 'Waar heeft Hij deze dingen vandaan?', 'Krachtens welke bevoegdheid doet Gij deze dingen?','Deze lastert God','Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien ','','Mattheus 9 : 3 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat zeiden sommige schriftgeleerden toen Jezus een verlamde ' for key 'vraag'Bij wiens genezing sprak Jezus: "Want wat is gemakkelijker, te zeggen: uw zonden worden vergeven, of: sta op en wandel"?
Bij de genezing van de blindgeborene in Jericho
Bij de genezing van de 10 melaatse mannen
Bij de de genezing van de verlamde man in Bethesda
Bij de genezing van de verlamde man in Kapernaum
3
3
Mattheus 9 : 1-5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij wiens genezing sprak Jezus: "Want wat is gemakkelijker, te zeggen: uw zonden worden vergeven, of: sta op en wandel"? ', 'Bij de genezing van de blindgeborene in Jericho', 'Bij de genezing van de 10 melaatse mannen','Bij de de genezing van de verlamde man in Bethesda','Bij de genezing van de verlamde man in Kapernaum ','','Mattheus 9 : 1-5 ','','3','3'). Duplicate entry 'Bij wiens genezing sprak Jezus: "Want wat is gemakkelijker, te ' for key 'vraag'Wat volgt op: Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft om zonden te vergeven...........?
Sta op, neem uw bed op en wandel
U geschiede naar uw geloof
Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen
Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd
1
2
Mattheus 9 : 6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat volgt op: Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft om zonden te vergeven...........? ', 'Sta op, neem uw bed op en wandel', 'U geschiede naar uw geloof','Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen','Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd ','','Mattheus 9 : 6 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat volgt op: Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des ' for key 'vraag'Hoe heette de man die bij het tolhuis zat?
Lucas
Johannes
Mattheus
Marcus
3
1
Mattheus 9 : 9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heette de man die bij het tolhuis zat? ', 'Lucas', 'Johannes','Mattheus','Marcus ','','Mattheus 9 : 9 ','','3','1'). Duplicate entry 'Hoe heette de man die bij het tolhuis zat? ' for key 'vraag'Wat deed Mattheus toen Jezus tot hem zei: "Volg Mij"?
Hij ging bedroefd heen want hij had vele goederen
Hij knielde voor Jezus neer en waste Hem de voeten
Hij stond op en volgde Hem
Hij liet zijn netten achter en volgde Hem
3
1
Mattheus 9 : 9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deed Mattheus toen Jezus tot hem zei: "Volg Mij"? ', 'Hij ging bedroefd heen want hij had vele goederen', 'Hij knielde voor Jezus neer en waste Hem de voeten','Hij stond op en volgde Hem','Hij liet zijn netten achter en volgde Hem ','','Mattheus 9 : 9 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat deed Mattheus toen Jezus tot hem zei: "Volg Mij"? ' for key 'vraag'Wie vroegen aan de discipelen: "Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars"?
De Farizeeen
De Sadduceeen
Het Sanhedrin
De overpriesters
1
1
Mattheus 9 : 11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie vroegen aan de discipelen: "Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars"? ', 'De Farizeeen', 'De Sadduceeen','Het Sanhedrin','De overpriesters ','','Mattheus 9 : 11 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wie vroegen aan de discipelen: "Waarom eet uw meester met ' for key 'vraag'Wie hebben geen geneesheer nodig?
Zij, die ziek zijn
Zij, die gezond zijn
Zij, die zonder zonden zijn
Zij, die hun loon reeds hebben ontvangen
2
2
Mattheus 9 : 12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie hebben geen geneesheer nodig? ', 'Zij, die ziek zijn', 'Zij, die gezond zijn','Zij, die zonder zonden zijn','Zij, die hun loon reeds hebben ontvangen ','','Mattheus 9 : 12 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wie hebben geen geneesheer nodig? ' for key 'vraag'Vul aan: Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil ik en geen.....
aalmoezen
offerande
kwaad
ongerechtigheid
2
3
Mattheus 9 : 13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil ik en geen..... ', 'aalmoezen', 'offerande','kwaad','ongerechtigheid ','','Mattheus 9 : 13 ','','2','3'). Duplicate entry 'Vul aan: Gaat heen en leert, wat het betekent: ' for key 'vraag'Vul aan: Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar..........
onrechtvaardigen
zondaren
Farizeeen
ongehoorzamen
2
2
Mattheus 9 : 13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar.......... ', 'onrechtvaardigen', 'zondaren','Farizeeen','ongehoorzamen ','','Mattheus 9 : 13 ','','2','2'). Duplicate entry 'Vul aan: Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te ' for key 'vraag'Wie vroegen: "Waarom vasten wij en de Farizeeen wèl, maar Uw discipelen niet"?
De schriftgeleerden
De oudsten van het volk
De discipelen van Johannes
De priesters in de tempel
3
3
Mattheus 9 : 14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie vroegen: "Waarom vasten wij en de Farizeeen wèl, maar Uw discipelen niet"? ', 'De schriftgeleerden', 'De oudsten van het volk','De discipelen van Johannes','De priesters in de tempel ','','Mattheus 9 : 14 ','','3','3'). Duplicate entry 'Wie vroegen: "Waarom vasten wij en de Farizeeen wèl, maar ' for key 'vraag'Toen Jezus zei: "Kunnen soms bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hen is"? - op welke vraag antwoordde Hij toen?
Wat zullen wij doen, nu wij geen wijn meer hebben?
Waarom vasten Uw discipelen niet
Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor ons verborgen houden?
Mogen wij van uw olie, want onze lampen gaan uit?
2
3
Mattheus 9 : 14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Toen Jezus zei: "Kunnen soms bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hen is"? - op welke vraag antwoordde Hij toen? ', 'Wat zullen wij doen, nu wij geen wijn meer hebben?', 'Waarom vasten Uw discipelen niet','Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor ons verborgen houden?','Mogen wij van uw olie, want onze lampen gaan uit? ','','Mattheus 9 : 14 ','','2','3'). Duplicate entry 'Toen Jezus zei: "Kunnen soms bruiloftsgasten treuren zolang de ' for key 'vraag'Wat zal er gebeuren als men jonge wijn in oude zakken doet?
De zakken barsten
De scheur in de zakken zal erger worden
De jonge wijn zal spoedig oud worden
De jonge wijn zal bederven
1
1
Mattheus 9 : 17
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zal er gebeuren als men jonge wijn in oude zakken doet? ', 'De zakken barsten', 'De scheur in de zakken zal erger worden','De jonge wijn zal spoedig oud worden','De jonge wijn zal bederven ','','Mattheus 9 : 17 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wat zal er gebeuren als men jonge wijn in oude zakken doet? ' for key 'vraag'Wie kwam bij Jezus en zei: "Mijn dochter is zojuist gestorven, maar leg Uw hand op haar en zij zal leven"?
Zacheus
De hoofdman te Kapernaum
De Kananese vrouw
Jairus
4
1
Mattheus 9 : 18
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie kwam bij Jezus en zei: "Mijn dochter is zojuist gestorven, maar leg Uw hand op haar en zij zal leven"? ', 'Zacheus', 'De hoofdman te Kapernaum','De Kananese vrouw','Jairus ','','Mattheus 9 : 18 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie kwam bij Jezus en zei: "Mijn dochter is zojuist gestorven, ' for key 'vraag'Welke taak had Jairus?
Hij was overste der synagoge
Hij hief tol bij het tolhuis
Hij was de overste der schriftgeleerden
Hij was een Romeins hoofdman
1
2
Mattheus 9 : 18
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke taak had Jairus? ', 'Hij was overste der synagoge', 'Hij hief tol bij het tolhuis','Hij was de overste der schriftgeleerden','Hij was een Romeins hoofdman ','','Mattheus 9 : 18 ','','1','2'). Duplicate entry 'Welke taak had Jairus? ' for key 'vraag'Wat raakte de vrouw, die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed, bij Jezus aan?
Zijn schoenen
Een kwast van Zijn kleed
De gordel om Zijn middel
De gebedsriem
2
1
Mattheus 9 : 20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat raakte de vrouw, die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed, bij Jezus aan? ', 'Zijn schoenen', 'Een kwast van Zijn kleed','De gordel om Zijn middel','De gebedsriem ','','Mattheus 9 : 20 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat raakte de vrouw, die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen ' for key 'vraag'Wat zei de vrouw,die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed, bij zichzelf?
Indien ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik genezen zijn
Indien ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik gehoorzamen
Indien ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn
Indien ik slechts Zijn kleed aanraak, heeft Hij mij lief
3
2
Mattheus 9 : 21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei de vrouw,die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed, bij zichzelf? ', 'Indien ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik genezen zijn', 'Indien ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik gehoorzamen','Indien ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn','Indien ik slechts Zijn kleed aanraak, heeft Hij mij lief ','','Mattheus 9 : 21 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat zei de vrouw,die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen ' for key 'vraag'Wat zei Jezus toen de vrouw, die aan bloedvloeiingen leed, Zijn mantel had aangeraakt?
Jezus keerde zich om, zag haar aan en zei niets
Ga heen, uw zonden zijn u vergeven
Werp al uw ongerechtigheid op Mij
Houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden
4
3
Mattheus 9 : 22
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Jezus toen de vrouw, die aan bloedvloeiingen leed, Zijn mantel had aangeraakt? ', 'Jezus keerde zich om, zag haar aan en zei niets', 'Ga heen, uw zonden zijn u vergeven','Werp al uw ongerechtigheid op Mij','Houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden ','','Mattheus 9 : 22 ','','4','3'). Duplicate entry 'Wat zei Jezus toen de vrouw, die aan bloedvloeiingen leed, ' for key 'vraag'Wie lachten Jezus uit toen Hij zei: "Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt"?
Jairus
De schriftgeleerden
De fluitspelers en de schare die misbaar maakten
De leiders van de synagoge
3
2
Mattheus 9 : 23
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie lachten Jezus uit toen Hij zei: "Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt"? ', 'Jairus', 'De schriftgeleerden','De fluitspelers en de schare die misbaar maakten','De leiders van de synagoge ','','Mattheus 9 : 23 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie lachten Jezus uit toen Hij zei: "Gaat heen, want het ' for key 'vraag'Vul aan: Jezus zei: "gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het ....."
doet alsof
is ziek
leeft
slaapt
4
1
Mattheus 9 : 24
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Jezus zei: "gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het ....." ', 'doet alsof', 'is ziek','leeft','slaapt ','','Mattheus 9 : 24 ','','4','1'). Duplicate entry 'Vul aan: Jezus zei: "gaat heen, want het meisje is niet ' for key 'vraag'Wat deed Jezus bij het dochtertje van Jairus?
Hij legde Zijn hand op haar hoofd
Hij knielde bij haar bed om te bidden
Hij legde slijk op haar ogen
Hij vatte haar hand en het meisje ontwaakte
4
1
Mattheus 9 : 25
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deed Jezus bij het dochtertje van Jairus? ', 'Hij legde Zijn hand op haar hoofd', 'Hij knielde bij haar bed om te bidden','Hij legde slijk op haar ogen','Hij vatte haar hand en het meisje ontwaakte ','','Mattheus 9 : 25 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wat deed Jezus bij het dochtertje van Jairus? ' for key 'vraag'Wat gebeurde er met het dochtertje van Jairus toen Jezus haar hand had gepakt?
Zij omhelsde Jezus
Zij ontwaakte
Niets
Zij begon te trillen
2
1
Mattheus 9 : 25
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gebeurde er met het dochtertje van Jairus toen Jezus haar hand had gepakt? ', 'Zij omhelsde Jezus', 'Zij ontwaakte','Niets','Zij begon te trillen ','','Mattheus 9 : 25 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat gebeurde er met het dochtertje van Jairus toen Jezus ' for key 'vraag'Wie riepen: "Heb medelijden met ons, Zoon van David"?
Twee melaatsen
Twee blinden
Twee verlamden
Twee doven
2
1
Mattheus 9 : 27
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie riepen: "Heb medelijden met ons, Zoon van David"? ', 'Twee melaatsen', 'Twee blinden','Twee verlamden','Twee doven ','','Mattheus 9 : 27 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie riepen: "Heb medelijden met ons, Zoon van David"? ' for key 'vraag'Wat deden de twee blinden nadat Jezus hun de ogen had geopend?
Zij maakten Hem in de hele streek bekend
Zij lieten zich aan de priester zien
Slechts een van hen kwam terug om Hem te bedanken
Zij bleven Jezus volgen
1
2
Mattheus 9 : 31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deden de twee blinden nadat Jezus hun de ogen had geopend? ', 'Zij maakten Hem in de hele streek bekend', 'Zij lieten zich aan de priester zien','Slechts een van hen kwam terug om Hem te bedanken','Zij bleven Jezus volgen ','','Mattheus 9 : 31 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat deden de twee blinden nadat Jezus hun de ogen ' for key 'vraag'Wat moest er eerst gebeuren met de doofstomme, voordat hij kon spreken?
Hij moest zich wassen in het badwater van Siloam
Hij moest zich laten dopen door Johannes
Een boze geest moest worden uitgedreven
Hij moest geloven dat Jezus hen kon genezen
3
2
Mattheus 9 : 33
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat moest er eerst gebeuren met de doofstomme, voordat hij kon spreken? ', 'Hij moest zich wassen in het badwater van Siloam', 'Hij moest zich laten dopen door Johannes','Een boze geest moest worden uitgedreven','Hij moest geloven dat Jezus hen kon genezen ','','Mattheus 9 : 33 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat moest er eerst gebeuren met de doofstomme, voordat ' for key 'vraag'Nadat de doofstomme bezetene was genezen dachten de Farizeeen, dat Jezus geesten kon uitdrijven door.......
Door de kracht van de Hemelse Vader
Door de kracht van de Heilige Geest
Door de overste der boze geesten
Door Zijn eigen kracht
3
3
Mattheus 9 : 34
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Nadat de doofstomme bezetene was genezen dachten de Farizeeen, dat Jezus geesten kon uitdrijven door....... ', 'Door de kracht van de Hemelse Vader', 'Door de kracht van de Heilige Geest','Door de overste der boze geesten','Door Zijn eigen kracht ','','Mattheus 9 : 34 ','','3','3'). Duplicate entry 'Nadat de doofstomme bezetene was genezen dachten de ' for key 'vraag'Jezus werd met ontferming bewogen toen Hij de scharen zag, omdat zij .......
voortgejaagd en afgemat waren
zoveel zieken met zich meebrachten
leden aan zoveel kwaad
zoveel zonden hadden gedaan
1
3
Mattheus 9 : 36
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Jezus werd met ontferming bewogen toen Hij de scharen zag, omdat zij ....... ', 'voortgejaagd en afgemat waren', 'zoveel zieken met zich meebrachten','leden aan zoveel kwaad','zoveel zonden hadden gedaan ','','Mattheus 9 : 36 ','','1','3'). Duplicate entry 'Jezus werd met ontferming bewogen toen Hij de scharen ' for key 'vraag'Vul aan: Jezus werd met ontferming over de mensen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als.........
Als vossen die geen holen hebben
schapen die geen herder hebben
mussen die geen nest hebben
als leeuwen die geen prooi vinden
2
2
Mattheus 9 : 36
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Jezus werd met ontferming over de mensen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als......... ', 'Als vossen die geen holen hebben', 'schapen die geen herder hebben','mussen die geen nest hebben','als leeuwen die geen prooi vinden ','','Mattheus 9 : 36 ','','2','2'). Duplicate entry 'Vul aan: Jezus werd met ontferming over de mensen bewogen, ' for key 'vraag'Wat moesten de discipelen bidden aan de heer van de oogst?
Dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst
Dat de oogst groot zou zijn
Dat Hij de oogst zou binnenhalen
Dat er op tijd regen zou komen
1
2
Mattheus 9 : 38
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat moesten de discipelen bidden aan de heer van de oogst? ', 'Dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst', 'Dat de oogst groot zou zijn','Dat Hij de oogst zou binnenhalen','Dat er op tijd regen zou komen ','','Mattheus 9 : 38 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat moesten de discipelen bidden aan de heer van de oogst? ' for key 'vraag'Welke van deze vier is niet een van de twaalf discipelen van Jezus?
Simon Petrus
Andreas
Simon de Zeloot
Lucas
4
1
Mattheus 10 : 2-4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke van deze vier is niet een van de twaalf discipelen van Jezus? ', 'Simon Petrus', 'Andreas','Simon de Zeloot','Lucas ','','Mattheus 10 : 2-4 ','','4','1'). Duplicate entry 'Welke van deze vier is niet een van de twaalf discipelen ' for key 'vraag'Welke van deze vier is niet een van de twaalf discipelen van Jezus?
Filippus
Bartholomeus
Simon de Zeloot
Zacheus
4
1
Mattheus 10 : 2-4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke van deze vier is niet een van de twaalf discipelen van Jezus? ', 'Filippus', 'Bartholomeus','Simon de Zeloot','Zacheus ','','Mattheus 10 : 2-4 ','','4','1'). Duplicate entry 'Welke van deze vier is niet een van de twaalf discipelen ' for key 'vraag'Welke van deze vier is niet een van de twaalf discipelen van Jezus?
Thaddeus
Paulus
Simon de Zeloot
Jacobus
2
1
Mattheus 10 : 2-4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke van deze vier is niet een van de twaalf discipelen van Jezus? ', 'Thaddeus', 'Paulus','Simon de Zeloot','Jacobus ','','Mattheus 10 : 2-4 ','','2','1'). Duplicate entry 'Welke van deze vier is niet een van de twaalf discipelen ' for key 'vraag'Toen Jezus zijn twaalf discipelen uitzond gebood Hij hun niet af te wijken naar heidenen; tot wie moesten zij zich wenden?
Tot de verloren zondaars van het huis Israels
Tot de verloren schapen van het huis Israels
Tot de verloren zielen van het huis Israels
Tot de verlorenen van het huis Israels
2
3
Mattheus 10 : 6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Toen Jezus zijn twaalf discipelen uitzond gebood Hij hun niet af te wijken naar heidenen; tot wie moesten zij zich wenden? ', 'Tot de verloren zondaars van het huis Israels', 'Tot de verloren schapen van het huis Israels','Tot de verloren zielen van het huis Israels','Tot de verlorenen van het huis Israels ','','Mattheus 10 : 6 ','','2','3'). Duplicate entry 'Toen Jezus zijn twaalf discipelen uitzond gebood Hij hun niet ' for key 'vraag'Welke boodschap moesten de discipelen prediken, toen zij werden uitgezonden door Jezus?
Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen
Bekeert u
Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt
Bereidt de weg des Heren, maakt recht Zijn paden
1
2
Mattheus 10 : 7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke boodschap moesten de discipelen prediken, toen zij werden uitgezonden door Jezus? ', 'Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen', 'Bekeert u','Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt','Bereidt de weg des Heren, maakt recht Zijn paden ','','Mattheus 10 : 7 ','','1','2'). Duplicate entry 'Welke boodschap moesten de discipelen prediken, toen zij ' for key 'vraag'Waarvan mochten de discipelen zich niet voorzien in hun gordel, toen zij werden uitgezonden door Jezus?
Goud of zilver of koper
Geld
Grote rijkdommen
Edelstenen
1
3
Mattheus 10 : 9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarvan mochten de discipelen zich niet voorzien in hun gordel, toen zij werden uitgezonden door Jezus? ', 'Goud of zilver of koper', 'Geld','Grote rijkdommen','Edelstenen ','','Mattheus 10 : 9 ','','1','3'). Duplicate entry 'Waarvan mochten de discipelen zich niet voorzien in hun ' for key 'vraag'Hoeveel hoofdstukken telt het boek Mattheus?
28 hoofdstukken
24 hoofdstukken
20 hoofdstukken
32 hoofdstukken
1
3
Het boek Mattheus
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoeveel hoofdstukken telt het boek Mattheus? ', '28 hoofdstukken', '24 hoofdstukken','20 hoofdstukken','32 hoofdstukken ','','Het boek Mattheus ','','1','3'). Duplicate entry 'Hoeveel hoofdstukken telt het boek Mattheus? ' for key 'vraag'Wanneer mochten de discipelen, tijdens hun uitzending, het stof van hun voeten afschudden?
Wanneer hun voeten vuil geworden waren
Wanneer iemand hen niet ontving of hun woorden niet hoorde
Wanneer iemand hen overleverde aan het gerecht
Wanneer ze bij iemand werden uitgenodigd
2
2
Mattheus 10 : 14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer mochten de discipelen, tijdens hun uitzending, het stof van hun voeten afschudden? ', 'Wanneer hun voeten vuil geworden waren', 'Wanneer iemand hen niet ontving of hun woorden niet hoorde','Wanneer iemand hen overleverde aan het gerecht','Wanneer ze bij iemand werden uitgenodigd ','','Mattheus 10 : 14 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wanneer mochten de discipelen, tijdens hun uitzending, het ' for key 'vraag'Toen Jezus zijn discipelen uitzond, zei Hij: "Ik zend u als .......onder de ......."
herders - schapen
wolven - schapen
schapen - wolven
duiven - slangen
3
2
Mattheus 10 : 16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Toen Jezus zijn discipelen uitzond, zei Hij: "Ik zend u als .......onder de ......." ', 'herders - schapen', 'wolven - schapen','schapen - wolven','duiven - slangen ','','Mattheus 10 : 16 ','','3','2'). Duplicate entry 'Toen Jezus zijn discipelen uitzond, zei Hij: "Ik zend u als ' for key 'vraag'Vul aan: Jezus zei: "Wat Ik u zeg in het donker, zeg het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren,......."
roep het uit aan alle stranden
predik het van de daken
roep het uit op de pleinen
bewaar het in uw hart
2
3
Mattheus 10 : 27
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Jezus zei: "Wat Ik u zeg in het donker, zeg het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren,......." ', 'roep het uit aan alle stranden', 'predik het van de daken','roep het uit op de pleinen','bewaar het in uw hart ','','Mattheus 10 : 27 ','','2','3'). Duplicate entry 'Vul aan: Jezus zei: "Wat Ik u zeg in het donker, zeg het in ' for key 'vraag'Bij de uitzending sprak Jezus: "en de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld, wees dan niet bevreesd:....", vul aan
Gij gaat vele mussen te boven
Gij zult niet ter aarde vallen zonder uw Vader
Niemand zal u dan ook een haar kunnen krenken
Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld
1
3
Mattheus 10 : 30-31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij de uitzending sprak Jezus: "en de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld, wees dan niet bevreesd:....", vul aan ', 'Gij gaat vele mussen te boven', 'Gij zult niet ter aarde vallen zonder uw Vader','Niemand zal u dan ook een haar kunnen krenken','Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld ','','Mattheus 10 : 30-31 ','','1','3'). Duplicate entry 'Bij de uitzending sprak Jezus: "en de haren van uw hoofd zijn ' for key 'vraag'Wat belooft Jezus bij de uitzending der discipelen? "Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen......"
hem zal gerechtigheid geschieden
hem zal eeuwig leven geschonken worden
hij zal loon naar werken ontvangen
hem zal ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is
4
3
Mattheus 10 : 32
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat belooft Jezus bij de uitzending der discipelen? "Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen......" ', 'hem zal gerechtigheid geschieden', 'hem zal eeuwig leven geschonken worden','hij zal loon naar werken ontvangen','hem zal ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is ','','Mattheus 10 : 32 ','','4','3'). Duplicate entry 'Wat belooft Jezus bij de uitzending der discipelen? ' for key 'vraag'Wie stelde de volgende vraag aan Jezus: "Zijt Gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten"?
Herodes
Filippus
Johannes de Doper
Pilatus
3
2
Mattheus 11 : 3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie stelde de volgende vraag aan Jezus: "Zijt Gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten"? ', 'Herodes', 'Filippus','Johannes de Doper','Pilatus ','','Mattheus 11 : 3 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie stelde de volgende vraag aan Jezus: "Zijt Gij het die ' for key 'vraag'Jezus spreekt over Johannes de Doper, toen die gevangen zat. Hij is ....., die komen zou (Zie Maleachi 4:5)
Mozes
Elia
Elisa
David
2
2
Mattheus 11 : 15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Jezus spreekt over Johannes de Doper, toen die gevangen zat. Hij is ....., die komen zou (Zie Maleachi 4:5) ', 'Mozes', 'Elia','Elisa','David ','','Mattheus 11 : 15 ','','2','2'). Duplicate entry 'Jezus spreekt over Johannes de Doper, toen die gevangen zat. ' for key 'vraag'Vul aan: Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, ...........
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart
en ik zal u vrede geven
en ik zal u brengen aan rustige wateren
en ik zal u rust geven
4
1
Mattheus 11 : 28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, ........... ', 'want ik ben zachtmoedig en nederig van hart', 'en ik zal u vrede geven','en ik zal u brengen aan rustige wateren','en ik zal u rust geven ','','Mattheus 11 : 28 ','','4','1'). Duplicate entry 'Vul aan: Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast ' for key 'vraag'Door wie zijn alle dingen aan Jezus overgegeven?
Door de engelen
Door de Vader
Door de Heilige Geest
Door alle drie samen
2
2
Mattheus 11 : 27
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Door wie zijn alle dingen aan Jezus overgegeven? ', 'Door de engelen', 'Door de Vader','Door de Heilige Geest','Door alle drie samen ','','Mattheus 11 : 27 ','','2','2'). Duplicate entry 'Door wie zijn alle dingen aan Jezus overgegeven? ' for key 'vraag'Waarvan beschuldigden de Farizeeen Jezus toen de discipelen aren plukten op de sabbat?
Zie, uw discipelen plukken aren; dat is verboden
Zie, uw discipelen doen wat men op de sabbat niet mag doen
Zie, uw discipelen stelen; kennen zij de wet van Mozes niet
Zie, uw discipelen hebben honger; geeft gij ze geen eten
2
1
Mattheus 12 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarvan beschuldigden de Farizeeen Jezus toen de discipelen aren plukten op de sabbat? ', 'Zie, uw discipelen plukken aren; dat is verboden', 'Zie, uw discipelen doen wat men op de sabbat niet mag doen','Zie, uw discipelen stelen; kennen zij de wet van Mozes niet','Zie, uw discipelen hebben honger; geeft gij ze geen eten ','','Mattheus 12 : 2 ','','2','1'). Duplicate entry 'Waarvan beschuldigden de Farizeeen Jezus toen de discipelen ' for key 'vraag'De Farizeeen vonden het niet goed dat de discipelen op de sabbat plukten. Wat plukten de discipelen dan?
Appels
Vijgen
Aren
Druiven
3
1
Mattheus 12 : 1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('De Farizeeen vonden het niet goed dat de discipelen op de sabbat plukten. Wat plukten de discipelen dan? ', 'Appels', 'Vijgen','Aren','Druiven ','','Mattheus 12 : 1 ','','3','1'). Duplicate entry 'De Farizeeen vonden het niet goed dat de discipelen op de ' for key 'vraag'Wat mankeerde de man die in de synagoge door Jezus op de sabbat werd genezen?
Hij was verlamd, vanaf zijn jeugd af aan
Hij was blind, vanaf zijn geboorte
Hij was bezeten van een boze geest
Hij had een verschrompelde hand
4
1
Mattheus 12 : 10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat mankeerde de man die in de synagoge door Jezus op de sabbat werd genezen? ', 'Hij was verlamd, vanaf zijn jeugd af aan', 'Hij was blind, vanaf zijn geboorte','Hij was bezeten van een boze geest','Hij had een verschrompelde hand ','','Mattheus 12 : 10 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wat mankeerde de man die in de synagoge door Jezus op de ' for key 'vraag'Alle zonden en lastering zal de mens vergeven worden. Maar welke niet?
De lastering van de Geest
Een woord tegen de Zoon des mensen
Het lasteren van de naaste
Het lasteren van een profeet
1
3
Mattheus 12 : 31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Alle zonden en lastering zal de mens vergeven worden. Maar welke niet? ', 'De lastering van de Geest', 'Een woord tegen de Zoon des mensen','Het lasteren van de naaste','Het lasteren van een profeet ','','Mattheus 12 : 31 ','','1','3'). Duplicate entry 'Alle zonden en lastering zal de mens vergeven worden. ' for key 'vraag'Wat brengt een goed mens voort uit zijn goede schat?
Geduld
Verdraagzaamheid
Goede dingen
Barmhartigheid
3
2
Mattheus 12 : 35
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat brengt een goed mens voort uit zijn goede schat? ', 'Geduld', 'Verdraagzaamheid','Goede dingen','Barmhartigheid ','','Mattheus 12 : 35 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat brengt een goed mens voort uit zijn goede schat? ' for key 'vraag'Wat brengt een slecht mens voort uit zijn boze schat?
Ongeduld
Onverdraagzaamheid
Boze dingen
Onbarmhartigheid
3
2
Mattheus 12 : 35
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat brengt een slecht mens voort uit zijn boze schat? ', 'Ongeduld', 'Onverdraagzaamheid','Boze dingen','Onbarmhartigheid ','','Mattheus 12 : 35 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat brengt een slecht mens voort uit zijn boze schat? ' for key 'vraag'Waarmee vergeleek Jezus de drie dagen en drie nachten dat Hij in het hart der aarde zou zijn?
Met de schenker en de bakker in de gevangenis
De drie dagen dat Jona in de vis was
De tijd dat Jozefs broers gevangen zaten bij Jozef
Jezus vergeleek dit nergens mee
2
2
Mattheus 12 : 40
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarmee vergeleek Jezus de drie dagen en drie nachten dat Hij in het hart der aarde zou zijn? ', 'Met de schenker en de bakker in de gevangenis', 'De drie dagen dat Jona in de vis was','De tijd dat Jozefs broers gevangen zaten bij Jozef','Jezus vergeleek dit nergens mee ','','Mattheus 12 : 40 ','','2','2'). Duplicate entry 'Waarmee vergeleek Jezus de drie dagen en drie nachten dat Hij ' for key 'vraag'Wie zag Jezus als Zijn moeder en zijn broers?
Al wie doet de wil mijns Vaders die in de hemelen is
Maria en Jacobus, Jozef, Simon en Judas
Al wie Mijn stem hoort
Al wie Mij wil volgen
1
2
Mattheus 12 : 50
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zag Jezus als Zijn moeder en zijn broers? ', 'Al wie doet de wil mijns Vaders die in de hemelen is', 'Maria en Jacobus, Jozef, Simon en Judas','Al wie Mijn stem hoort','Al wie Mij wil volgen ','','Mattheus 12 : 50 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wie zag Jezus als Zijn moeder en zijn broers? ' for key 'vraag'Waar viel het zaad dat veelvoudig vrucht gaf?
Langs de weg
Op steenachtige plaatsen
Op de dorens
In goede aarde
4
1
Mattheus 13 : 4-8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar viel het zaad dat veelvoudig vrucht gaf? ', 'Langs de weg', 'Op steenachtige plaatsen','Op de dorens','In goede aarde ','','Mattheus 13 : 4-8 ','','4','1'). Duplicate entry 'Waar viel het zaad dat veelvoudig vrucht gaf? ' for key 'vraag'Waar viel het zaad dat door de vogels werd opgegeten?
Langs de weg
Op steenachtige plaatsen
Op de dorens
In goede aarde
1
1
Mattheus 13 : 4-8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar viel het zaad dat door de vogels werd opgegeten? ', 'Langs de weg', 'Op steenachtige plaatsen','Op de dorens','In goede aarde ','','Mattheus 13 : 4-8 ','','1','1'). Duplicate entry 'Waar viel het zaad dat door de vogels werd opgegeten? ' for key 'vraag'Waar viel het zaad dat verstikt werd?
Langs de weg
Op steenachtige plaatsen
Op de dorens
In goede aarde
3
1
Mattheus 13 : 4-8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar viel het zaad dat verstikt werd? ', 'Langs de weg', 'Op steenachtige plaatsen','Op de dorens','In goede aarde ','','Mattheus 13 : 4-8 ','','3','1'). Duplicate entry 'Waar viel het zaad dat verstikt werd? ' for key 'vraag'Waar viel het zaad dat werd verschroeid door de zon?
Langs de weg
Op steenachtige plaatsen
Op de dorens
In goede aarde
2
1
Mattheus 13 : 4-8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar viel het zaad dat werd verschroeid door de zon? ', 'Langs de weg', 'Op steenachtige plaatsen','Op de dorens','In goede aarde ','','Mattheus 13 : 4-8 ','','2','1'). Duplicate entry 'Waar viel het zaad dat werd verschroeid door de zon? ' for key 'vraag'Op welke plaats was Jezus toen Hij de gelijkenis van de zaaier vertelde?
In Zijn huis in Kapernaum
Op een schip bij de oever
In de heuvels van Tiberias
In de velden van Efratha
2
1
Mattheus 13 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Op welke plaats was Jezus toen Hij de gelijkenis van de zaaier vertelde? ', 'In Zijn huis in Kapernaum', 'Op een schip bij de oever','In de heuvels van Tiberias','In de velden van Efratha ','','Mattheus 13 : 2 ','','2','1'). Duplicate entry 'Op welke plaats was Jezus toen Hij de gelijkenis van ' for key 'vraag'Waarom sprak Jezus in gelijkenissen?
Omdat de mensen het anders niet begrepen
Om de geheimenissen van het Koninkrijk te kennen
Jezus hield van gelijkenissen
Om te leren dichter bij God te leven
2
3
Mattheus 13 : 11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom sprak Jezus in gelijkenissen? ', 'Omdat de mensen het anders niet begrepen', 'Om de geheimenissen van het Koninkrijk te kennen','Jezus hield van gelijkenissen','Om te leren dichter bij God te leven ','','Mattheus 13 : 11 ','','2','3'). Duplicate entry 'Waarom sprak Jezus in gelijkenissen? ' for key 'vraag'Wat gebeurt er met het onkruid dat gezaaid is door een vijand, tussen het zaad van het koren?
Het onkruid wordt er voor de oogst tussenuit gehaald
Het onkruid wordt tezamen met het koren verbrand
Het onkruid wordt na de oogst verzameld en verbrand
Het onkruid wordt samen met het koren verkocht
3
1
Mattheus 13 : 30
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gebeurt er met het onkruid dat gezaaid is door een vijand, tussen het zaad van het koren? ', 'Het onkruid wordt er voor de oogst tussenuit gehaald', 'Het onkruid wordt tezamen met het koren verbrand','Het onkruid wordt na de oogst verzameld en verbrand','Het onkruid wordt samen met het koren verkocht ','','Mattheus 13 : 30 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat gebeurt er met het onkruid dat gezaaid is door een ' for key 'vraag'Wie wordt in de gelijkenis van het onkruid in de akker, bedoeld met de zaaier?
De Zoon des mensen
God
Ieder mens
Een evangelist
1
1
Mattheus 13 : 37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie wordt in de gelijkenis van het onkruid in de akker, bedoeld met de zaaier? ', 'De Zoon des mensen', 'God','Ieder mens','Een evangelist ','','Mattheus 13 : 37 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wie wordt in de gelijkenis van het onkruid in de akker, ' for key 'vraag'Wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de akker, bedoeld met de akker?
De wereld
Het Koninkrijk der hemelen
De vruchtbare grond
Het dodenrijk
1
1
Mattheus 13 : 38
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de akker, bedoeld met de akker? ', 'De wereld', 'Het Koninkrijk der hemelen','De vruchtbare grond','Het dodenrijk ','','Mattheus 13 : 38 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de akker, ' for key 'vraag'Wie of wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de akker, bedoeld met het zaad?
Het woord van God
De kinderen van het koninkrijk
Het mosterdzaad
Jezus
2
1
Mattheus 13 : 38
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie of wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de akker, bedoeld met het zaad? ', 'Het woord van God', 'De kinderen van het koninkrijk','Het mosterdzaad','Jezus ','','Mattheus 13 : 38 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie of wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de ' for key 'vraag'Wie of wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de akker, bedoeld met het onkruid?
De duivel
De slechtheid van de mensen
De leugens die de mensen spreken
De kinderen van de boze
4
1
Mattheus 13 : 39
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie of wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de akker, bedoeld met het onkruid? ', 'De duivel', 'De slechtheid van de mensen','De leugens die de mensen spreken','De kinderen van de boze ','','Mattheus 13 : 39 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie of wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de ' for key 'vraag'Wie of wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de akker, bedoeld met de vijand, die het onkruid zaaide?
De duivel
De slechtheid van de mensen
De leugens die de mensen spreken
De kinderen van de boze
1
1
Mattheus 13 : 39
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie of wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de akker, bedoeld met de vijand, die het onkruid zaaide? ', 'De duivel', 'De slechtheid van de mensen','De leugens die de mensen spreken','De kinderen van de boze ','','Mattheus 13 : 39 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wie of wat wordt, in de gelijkenis van het onkruid in de ' for key 'vraag'Wat wordt in de gelijkenis van het onkruid op de akker, bedoeld met de oogst?
De persbak van Gods gramschap
Het duizendjarig vrederijk
De voleinding der wereld
De hemelvaart van Jezus
3
2
Mattheus 13 : 39
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat wordt in de gelijkenis van het onkruid op de akker, bedoeld met de oogst? ', 'De persbak van Gods gramschap', 'Het duizendjarig vrederijk','De voleinding der wereld','De hemelvaart van Jezus ','','Mattheus 13 : 39 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat wordt in de gelijkenis van het onkruid op de akker, ' for key 'vraag'Wie worden er, in de gelijkenis van het onkruid op de akker, bedoeld met de maaiers?
De mensen
De rechtvaardigen
De engelen
De apostelen
3
1
Mattheus 13 : 40
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie worden er, in de gelijkenis van het onkruid op de akker, bedoeld met de maaiers? ', 'De mensen', 'De rechtvaardigen','De engelen','De apostelen ','','Mattheus 13 : 40 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wie worden er, in de gelijkenis van het onkruid op de ' for key 'vraag'Bij de voleinding der wereld zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk huns Vaders stralen als........
De sterren
Parels
Diamanten
De zon
4
2
Mattheus 13 : 43
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij de voleinding der wereld zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk huns Vaders stralen als........ ', 'De sterren', 'Parels','Diamanten','De zon ','','Mattheus 13 : 43 ','','4','2'). Duplicate entry 'Bij de voleinding der wereld zullen de rechtvaardigen in het ' for key 'vraag'Wie wilde de dood van Johannes de Doper?
Herodes
Herodias, de schoonzus van Herodes
De dochter van Herodias
Filippus, de broer van Herodes
2
2
Mattheus 14 : 8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie wilde de dood van Johannes de Doper? ', 'Herodes', 'Herodias, de schoonzus van Herodes','De dochter van Herodias','Filippus, de broer van Herodes ','','Mattheus 14 : 8 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wie wilde de dood van Johannes de Doper? ' for key 'vraag'Hoe werd Johannes de Doper gedood?
Hij werd onthoofd
Hij werd gestenigd
Hij werd gekruisigd
Hij werd opgehangen
1
1
Mattheus 14 : 10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe werd Johannes de Doper gedood? ', 'Hij werd onthoofd', 'Hij werd gestenigd','Hij werd gekruisigd','Hij werd opgehangen ','','Mattheus 14 : 10 ','','1','1'). Duplicate entry 'Hoe werd Johannes de Doper gedood? ' for key 'vraag'Wie was Jezus volgens Herodes, de viervorst?
De verschijning van Elia
Een der profeten die was opgestaan
Johannes de Doper, die was opgestaan uit de dood
De Zoon van God
3
3
Mattheus 14 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie was Jezus volgens Herodes, de viervorst? ', 'De verschijning van Elia', 'Een der profeten die was opgestaan','Johannes de Doper, die was opgestaan uit de dood','De Zoon van God ','','Mattheus 14 : 2 ','','3','3'). Duplicate entry 'Wie was Jezus volgens Herodes, de viervorst? ' for key 'vraag'Welk voedsel hadden de discipelen voor de ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend?
Twee broden en vijf vissen
Vijf broden en twee vissen
Twaalf manden met brokken brood
Zeven broden en wat wijn
2
1
Mattheus 14 : 17
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welk voedsel hadden de discipelen voor de ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend? ', 'Twee broden en vijf vissen', 'Vijf broden en twee vissen','Twaalf manden met brokken brood','Zeven broden en wat wijn ','','Mattheus 14 : 17 ','','2','1'). Duplicate entry 'Welk voedsel hadden de discipelen voor de ongeveer 5000 ' for key 'vraag'Welke discipel zei: "Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water"?
Johannes
Petrus
Judas
Jacobus
2
1
Mattheus 14 : 28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke discipel zei: "Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water"? ', 'Johannes', 'Petrus','Judas','Jacobus ','','Mattheus 14 : 28 ','','2','1'). Duplicate entry 'Welke discipel zei: "Here, als Gij het zijt, beveel mij dan ' for key 'vraag'Wat riep Petrus toen hij over het water liep, maar bevreesd werd, zodat hij begon te zinken?
Here, laat mij niet in de steek!
Here, red mij!
Here, U laat niet los wat Uw hand is begonnen!
Here, Gij zijt toch Gods Zoon!
2
1
Mattheus 14 : 31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat riep Petrus toen hij over het water liep, maar bevreesd werd, zodat hij begon te zinken? ', 'Here, laat mij niet in de steek!', 'Here, red mij!','Here, U laat niet los wat Uw hand is begonnen!','Here, Gij zijt toch Gods Zoon! ','','Mattheus 14 : 31 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat riep Petrus toen hij over het water liep, maar bevreesd ' for key 'vraag'Wat sprak Jezus toen Hij Petrus de hand toe stak en hem redde uit het water?
Zwijg, wees stil
Uw geloof heeft u behouden
Ga in het schip, vaar naar de kant
Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?
4
2
Mattheus 14 : 31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat sprak Jezus toen Hij Petrus de hand toe stak en hem redde uit het water? ', 'Zwijg, wees stil', 'Uw geloof heeft u behouden','Ga in het schip, vaar naar de kant','Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? ','','Mattheus 14 : 31 ','','4','2'). Duplicate entry 'Wat sprak Jezus toen Hij Petrus de hand toe stak en hem ' for key 'vraag'Van welke overtreding van de discipelen beschuldigden de Farizeeen en schriftgeleerden Jezus?
Zij wassen hun handen niet, wanneer zij gaan brood eten
Zij eten van het vet en het bloed van de offerdieren
Zij geven niet van hun geld in de offerkist
Zij brengen de voorgeschreven offers niet in de tempel
1
3
Mattheus 15 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Van welke overtreding van de discipelen beschuldigden de Farizeeen en schriftgeleerden Jezus? ', 'Zij wassen hun handen niet, wanneer zij gaan brood eten', 'Zij eten van het vet en het bloed van de offerdieren','Zij geven niet van hun geld in de offerkist','Zij brengen de voorgeschreven offers niet in de tempel ','','Mattheus 15 : 2 ','','1','3'). Duplicate entry 'Van welke overtreding van de discipelen beschuldigden de ' for key 'vraag'Van wie sprak Jesaja toen hij zei: Tevergeefs eren zij Mij omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn
Over de discipelen
Over Jezus
Over de schriftgeleerden en Farizeeen
Over de Romeinen
3
3
Mattheus 15 : 9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Van wie sprak Jesaja toen hij zei: Tevergeefs eren zij Mij omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn ', 'Over de discipelen', 'Over Jezus','Over de schriftgeleerden en Farizeeen','Over de Romeinen ','','Mattheus 15 : 9 ','','3','3'). Duplicate entry 'Van wie sprak Jesaja toen hij zei: Tevergeefs eren zij Mij ' for key 'vraag'Wat maakt volgens Jezus de mens onrein?
Wat de mond binnengaat
Wat de mond uitkomt
De overleggingen des verstands
De boze gedachten
2
2
Mattheus 15 : 11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat maakt volgens Jezus de mens onrein? ', 'Wat de mond binnengaat', 'Wat de mond uitkomt','De overleggingen des verstands','De boze gedachten ','','Mattheus 15 : 11 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat maakt volgens Jezus de mens onrein? ' for key 'vraag'De Kananese vrouw vroeg: "Heb medelijden met mij Here, Zoon van David, want mijn dochter is deerlijk bezeten". Jezus zei..
Ik heb geen tijd Mij met de honden te bemoeien
Zij eert Mij met de lippen, maar haar hart is verre van Mij
Zij is een verloren schaap van het huis Israels
Jezus antwoordde haar met geen woord
4
3
Mattheus 15 : 23
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('De Kananese vrouw vroeg: "Heb medelijden met mij Here, Zoon van David, want mijn dochter is deerlijk bezeten". Jezus zei.. ', 'Ik heb geen tijd Mij met de honden te bemoeien', 'Zij eert Mij met de lippen, maar haar hart is verre van Mij','Zij is een verloren schaap van het huis Israels','Jezus antwoordde haar met geen woord ','','Mattheus 15 : 23 ','','4','3'). Duplicate entry 'De Kananese vrouw vroeg: "Heb medelijden met mij Here, Zoon ' for key 'vraag'De Kananese vrouw zei: "Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel ... vallen". Jezus zei....
O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst
Het brood der kinderen is niet bestemd voor de honden
O, vrouw, gaat heen, uw dochter is genezen
O, vrouw, het meisje is niet bezeten, het slaapt
1
3
Mattheus 15 : 28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('De Kananese vrouw zei: "Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel ... vallen". Jezus zei.... ', 'O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst', 'Het brood der kinderen is niet bestemd voor de honden','O, vrouw, gaat heen, uw dochter is genezen','O, vrouw, het meisje is niet bezeten, het slaapt ','','Mattheus 15 : 28 ','','1','3'). Duplicate entry 'De Kananese vrouw zei: "Zeker, Here, ook de honden eten immers ' for key 'vraag'Hoeveel brood en hoeveel vissen hadden de discipelen bij de tweede wonderbare spijziging?
Vijf broden en twee vissen
Zeven broden en enkele visjes
Zeven vissen en geen brood
Twee broden en vijf vissen
1
2
Mattheus 15 : 34
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoeveel brood en hoeveel vissen hadden de discipelen bij de tweede wonderbare spijziging? ', 'Vijf broden en twee vissen', 'Zeven broden en enkele visjes','Zeven vissen en geen brood','Twee broden en vijf vissen ','','Mattheus 15 : 34 ','','1','2'). Duplicate entry 'Hoeveel brood en hoeveel vissen hadden de discipelen ' for key 'vraag'Nadat de discipelen bij de tweede wonderbaarlijke spijziging de resten brood ophaalden, hoeveel hadden ze toen?
Zeven korven vol
Twaalf korven vol
Drie korven vol
Honderd korven vol
1
2
Mattheus 15 : 37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Nadat de discipelen bij de tweede wonderbaarlijke spijziging de resten brood ophaalden, hoeveel hadden ze toen? ', 'Zeven korven vol', 'Twaalf korven vol','Drie korven vol','Honderd korven vol ','','Mattheus 15 : 37 ','','1','2'). Duplicate entry 'Nadat de discipelen bij de tweede wonderbaarlijke spijziging ' for key 'vraag'Welk teken zal een boos en overspelig geslacht krijgen als het een teken verlangt?
Het teken van Mozes
Het teken van Elia
Het teken van Jona
Het teken van Daniel
3
2
Mattheus 16 : 4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welk teken zal een boos en overspelig geslacht krijgen als het een teken verlangt? ', 'Het teken van Mozes', 'Het teken van Elia','Het teken van Jona','Het teken van Daniel ','','Mattheus 16 : 4 ','','3','2'). Duplicate entry 'Welk teken zal een boos en overspelig geslacht krijgen ' for key 'vraag'Met welke woorden waarschuwde Jezus de discipelen voor de leer der Farizeeen en Sadduceeen?
Wacht u voor de zuurdesem der Farizeeen en Sadduceeen
Wacht u voor de houding der Farizeeen en Sadduceeen
Wacht u voor de leer der Farizeeen en Sadduceeen
Wacht u voor het gif der Farizeeen en Sadduceeen
1
2
Mattheus 16 : 6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Met welke woorden waarschuwde Jezus de discipelen voor de leer der Farizeeen en Sadduceeen? ', 'Wacht u voor de zuurdesem der Farizeeen en Sadduceeen', 'Wacht u voor de houding der Farizeeen en Sadduceeen','Wacht u voor de leer der Farizeeen en Sadduceeen','Wacht u voor het gif der Farizeeen en Sadduceeen ','','Mattheus 16 : 6 ','','1','2'). Duplicate entry 'Met welke woorden waarschuwde Jezus de discipelen voor ' for key 'vraag'Waarom voelden de discipelen zich schuldig toen Jezus hen voor de zuurdesem der Farizeeen en Sadduceeen waarschuwde?
Omdat ze op sabbat gezuurde broden hadden gegeten
Omdat ze het brood aan de honden hadden gegeven
Omdat ze de woorden der Farizeeen trouw volgden
Omdat ze geen brood hadden meegenomen
4
2
Mattheus 16 : 7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom voelden de discipelen zich schuldig toen Jezus hen voor de zuurdesem der Farizeeen en Sadduceeen waarschuwde? ', 'Omdat ze op sabbat gezuurde broden hadden gegeten', 'Omdat ze het brood aan de honden hadden gegeven','Omdat ze de woorden der Farizeeen trouw volgden','Omdat ze geen brood hadden meegenomen ','','Mattheus 16 : 7 ','','4','2'). Duplicate entry 'Waarom voelden de discipelen zich schuldig toen Jezus hen ' for key 'vraag'Wie antwoordde op een vraag van Jezus met: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God"?
Johannes
Simon Petrus
Jacobus
Lucas
2
1
Mattheus 16 : 16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie antwoordde op een vraag van Jezus met: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God"? ', 'Johannes', 'Simon Petrus','Jacobus','Lucas ','','Mattheus 16 : 16 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie antwoordde op een vraag van Jezus met: "Gij zijt de ' for key 'vraag'Wie werd niet genoemd toen Jezus aan zijn discipelen vroeg wie de mensen zeiden dat Hij was?
Johannes de Doper
Elia
Jeremia
Salomo
4
1
Mattheus 16 : 14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie werd niet genoemd toen Jezus aan zijn discipelen vroeg wie de mensen zeiden dat Hij was? ', 'Johannes de Doper', 'Elia','Jeremia','Salomo ','','Mattheus 16 : 14 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie werd niet genoemd toen Jezus aan zijn discipelen vroeg ' for key 'vraag'Jezus zei tegen Petrus dat Hij Zijn gemeente zal bouwen op:
Deze petra
De berg Moria
Los zand
De heuvels van Jeruzalem
1
2
Mattheus 16 : 18
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Jezus zei tegen Petrus dat Hij Zijn gemeente zal bouwen op: ', 'Deze petra', 'De berg Moria','Los zand','De heuvels van Jeruzalem ','','Mattheus 16 : 18 ','','1','2'). Duplicate entry 'Jezus zei tegen Petrus dat Hij Zijn gemeente zal bouwen op: ' for key 'vraag'In welke stad moest Jezus het lijden en sterven ondergaan?
Bethlehem
Jericho
Jeruzalem
Nazareth
3
1
Mattheus 16 : 21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke stad moest Jezus het lijden en sterven ondergaan? ', 'Bethlehem', 'Jericho','Jeruzalem','Nazareth ','','Mattheus 16 : 21 ','','3','1'). Duplicate entry 'In welke stad moest Jezus het lijden en sterven ondergaan? ' for key 'vraag'Welke discipelen nam Jezus mee de berg op, alwaar Zijn gedaante veranderde voor hun ogen?
Petrus, Jacobus en Johannes
Petrus, Jacobus en Elia
Mozes en Elia
Petrus en Jacobus
1
2
Mattheus 17 : 1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke discipelen nam Jezus mee de berg op, alwaar Zijn gedaante veranderde voor hun ogen? ', 'Petrus, Jacobus en Johannes', 'Petrus, Jacobus en Elia','Mozes en Elia','Petrus en Jacobus ','','Mattheus 17 : 1 ','','1','2'). Duplicate entry 'Welke discipelen nam Jezus mee de berg op, alwaar Zijn ' for key 'vraag'Voor wie wilde Petrus op de berg drie tenten op slaan?
Voor Abraham, Isaak en Jakob
Voor Aaron, Mozes en Elia
Voor Mozes, Elia en Jezus
Voor Jesaja, Jeremia en Jezus
3
1
Mattheus 17 : 4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Voor wie wilde Petrus op de berg drie tenten op slaan? ', 'Voor Abraham, Isaak en Jakob', 'Voor Aaron, Mozes en Elia','Voor Mozes, Elia en Jezus','Voor Jesaja, Jeremia en Jezus ','','Mattheus 17 : 4 ','','3','1'). Duplicate entry 'Voor wie wilde Petrus op de berg drie tenten op slaan? ' for key 'vraag'Wat zagen de drie discipelen die door Jezus waren meegenomen op de berg, veranderen?
Jezus gedaante, zijn gelaat en zijn klederen
Jezus gezicht, zijn ogen en zijn haren
De bomen en de struiken op die berg
Niets
1
2
Mattheus 17 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zagen de drie discipelen die door Jezus waren meegenomen op de berg, veranderen? ', 'Jezus gedaante, zijn gelaat en zijn klederen', 'Jezus gezicht, zijn ogen en zijn haren','De bomen en de struiken op die berg','Niets ','','Mattheus 17 : 2 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat zagen de drie discipelen die door Jezus waren meegenomen ' for key 'vraag'Welke verschijnselen vertoonde de maanzieke jongen die de discipelen niet konden genezen?
Hij staart urenlang naar de maan
Bij volle maan krijgt hij zeer hoge koorts
Hij valt dikwijls in het vuur en in het water
Hij valt vaak op de grond
3
2
Mattheus 17 : 15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke verschijnselen vertoonde de maanzieke jongen die de discipelen niet konden genezen? ', 'Hij staart urenlang naar de maan', 'Bij volle maan krijgt hij zeer hoge koorts','Hij valt dikwijls in het vuur en in het water','Hij valt vaak op de grond ','','Mattheus 17 : 15 ','','3','2'). Duplicate entry 'Welke verschijnselen vertoonde de maanzieke jongen die de ' for key 'vraag'Waarom konden de discipelen de maanzieke jongen niet genezen?
Zij kenden de zieke jongen niet
Vanwege hun kleingeloof
Zij wisten niet dat hij bezeten was
Zij hadden hem de handen niet opgelegd
2
1
Mattheus 17 : 20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom konden de discipelen de maanzieke jongen niet genezen? ', 'Zij kenden de zieke jongen niet', 'Vanwege hun kleingeloof','Zij wisten niet dat hij bezeten was','Zij hadden hem de handen niet opgelegd ','','Mattheus 17 : 20 ','','2','1'). Duplicate entry 'Waarom konden de discipelen de maanzieke jongen niet ' for key 'vraag'Wat plaatste Jezus als voorbeeld toen de discipelen aan Hem vroegen wie de grootste was in het koninkrijk der hemelen?
Een parel
Een priester
Een kind
Een profeet
3
1
Mattheus 18 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat plaatste Jezus als voorbeeld toen de discipelen aan Hem vroegen wie de grootste was in het koninkrijk der hemelen? ', 'Een parel', 'Een priester','Een kind','Een profeet ','','Mattheus 18 : 2 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat plaatste Jezus als voorbeeld toen de discipelen aan Hem ' for key 'vraag'Wanneer zult gij het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan?
Als gij maar doorgaat met zondigen
Als gij niet naar de priesters luistert
Als gij de tienden niet betaald
Als gij u niet bekeerd en wordt als de kinderen
4
2
Mattheus 18 : 4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer zult gij het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan? ', 'Als gij maar doorgaat met zondigen', 'Als gij niet naar de priesters luistert','Als gij de tienden niet betaald','Als gij u niet bekeerd en wordt als de kinderen ','','Mattheus 18 : 4 ','','4','2'). Duplicate entry 'Wanneer zult gij het koninkrijk der hemelen zeker niet ' for key 'vraag'Wat is de goede volgorde om een broeder die zondigt te bestraffen, als hij niet wil luisteren?
Gij zult uw broeder niet bestraffen
Eerst door de gemeente, dan met twee of drie en dan alleen
Eerst met twee of drie, dan alleen en dan door de gemeente
Eerst alleen, dan met twee of drie en dan door de gemeente
4
3
Mattheus 18 : 15-17
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat is de goede volgorde om een broeder die zondigt te bestraffen, als hij niet wil luisteren? ', 'Gij zult uw broeder niet bestraffen', 'Eerst door de gemeente, dan met twee of drie en dan alleen','Eerst met twee of drie, dan alleen en dan door de gemeente','Eerst alleen, dan met twee of drie en dan door de gemeente ','','Mattheus 18 : 15-17 ','','4','3'). Duplicate entry 'Wat is de goede volgorde om een broeder die zondigt te ' for key 'vraag'Wat belooft Jezus te doen als twee of drie mensen vergaderd zijn in Zijn Naam?
Daar zal ik naar hen luisteren
Daar zal ik hen leiden
Daar gebied ik Mijn zegen
Daar ben Ik in hun midden
4
1
Mattheus 18 : 20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat belooft Jezus te doen als twee of drie mensen vergaderd zijn in Zijn Naam? ', 'Daar zal ik naar hen luisteren', 'Daar zal ik hen leiden','Daar gebied ik Mijn zegen','Daar ben Ik in hun midden ','','Mattheus 18 : 20 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wat belooft Jezus te doen als twee of drie mensen ' for key 'vraag'Hoe vaak moet ik mijn broeder die tegen mij zondigt vergeven?
Zevenmaal
Zeventig maal
Zeven maal zeventig maal
Duizend maal
3
1
Mattheus 18 : 22
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe vaak moet ik mijn broeder die tegen mij zondigt vergeven? ', 'Zevenmaal', 'Zeventig maal','Zeven maal zeventig maal','Duizend maal ','','Mattheus 18 : 22 ','','3','1'). Duplicate entry 'Hoe vaak moet ik mijn broeder die tegen mij ' for key 'vraag'Hoeveel was de slaaf de koning schuldig in de gelijkenis van de koning die wilde afreken met zijn slaven?
10.000 talenten
10.000 schellingen
10.000 penningen
10.000 sikkels
1
2
Mattheus 18 : 25
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoeveel was de slaaf de koning schuldig in de gelijkenis van de koning die wilde afreken met zijn slaven? ', '10.000 talenten', '10.000 schellingen','10.000 penningen','10.000 sikkels ','','Mattheus 18 : 25 ','','1','2'). Duplicate entry 'Hoeveel was de slaaf de koning schuldig in de gelijkenis van ' for key 'vraag'Hoeveel was de medeslaaf de slaaf schuldig in de gelijkenis van de koning die wilde afrekenen met zijn slaven?
100 schellingen
100 sikkels
100 talenten
100 penningen
1
2
Mattheus 18 : 18
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoeveel was de medeslaaf de slaaf schuldig in de gelijkenis van de koning die wilde afrekenen met zijn slaven? ', '100 schellingen', '100 sikkels','100 talenten','100 penningen ','','Mattheus 18 : 18 ','','1','2'). Duplicate entry 'Hoeveel was de medeslaaf de slaaf schuldig in de gelijkenis ' for key 'vraag'Wie wilden verhinderen dat de kinderen bij Jezus werden gebracht?
De moeders van deze kinderen
De vaders van deze kinderen
De Farizeeen
De discipelen
4
1
Mattheus 19 : 13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie wilden verhinderen dat de kinderen bij Jezus werden gebracht? ', 'De moeders van deze kinderen', 'De vaders van deze kinderen','De Farizeeen','De discipelen ','','Mattheus 19 : 13 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie wilden verhinderen dat de kinderen bij Jezus werden ' for key 'vraag'Vul aan: "Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want........."
Voor zodanigen ben ik op aarde gekomen
Voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen
Hen zal ik de handen opleggen
Voor zodanigen zal Ik bidden
2
1
Mattheus 19 : 14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: "Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want........." ', 'Voor zodanigen ben ik op aarde gekomen', 'Voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen','Hen zal ik de handen opleggen','Voor zodanigen zal Ik bidden ','','Mattheus 19 : 14 ','','2','1'). Duplicate entry 'Vul aan: "Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet ' for key 'vraag'Wat is er gemakkelijker dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat?
Dat er een speld in een hooiberg wordt gevonden
Dat een kameel door het oog van de naald gaat
Dat een ezel door het oog van de naald gaat
Hier staat niets over in de Bijbel
2
2
Mattheus 19 : 24
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat is er gemakkelijker dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat? ', 'Dat er een speld in een hooiberg wordt gevonden', 'Dat een kameel door het oog van de naald gaat','Dat een ezel door het oog van de naald gaat','Hier staat niets over in de Bijbel ','','Mattheus 19 : 24 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat is er gemakkelijker dan dat een rijke het Koninkrijk ' for key 'vraag'Wat deed de rijke jongeling toen Jezus hem zei z'n bezit te verkopen en Hem te volgen
Hij verkocht alles wat hij had
Hij gaf alles aan de armen
Hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen
Hij verkocht de helft en gaf de rest aan de armen
3
1
Mattheus 19 : 22
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deed de rijke jongeling toen Jezus hem zei z'n bezit te verkopen en Hem te volgen ', 'Hij verkocht alles wat hij had', 'Hij gaf alles aan de armen','Hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen','Hij verkocht de helft en gaf de rest aan de armen ','','Mattheus 19 : 22 ','','3','1'). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'n bezit te verkopen en Hem te volgen '' at line 1Wat zal het deel voor de discipelen zijn, daar zij alles hebben prijsgegeven en Jezus zijn gevolgd?
Zij zullen elk een gouden kroon ontvangen
Zij zullen elk een boekrol en een gouden schaal krijgen
Zij mogen elk op een gouden bazuin blazen
Zij zullen op een troon zitten om Israel te richten
4
3
Mattheus 19 : 28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zal het deel voor de discipelen zijn, daar zij alles hebben prijsgegeven en Jezus zijn gevolgd? ', 'Zij zullen elk een gouden kroon ontvangen', 'Zij zullen elk een boekrol en een gouden schaal krijgen','Zij mogen elk op een gouden bazuin blazen','Zij zullen op een troon zitten om Israel te richten ','','Mattheus 19 : 28 ','','4','3'). Duplicate entry 'Wat zal het deel voor de discipelen zijn, daar zij alles ' for key 'vraag'Wat ontving iedere arbeider in de wijngaard? Het gaat hier over de gelijkenis die Jezus daarover vertelde.
Een zilverstuk
Ieder zijn deel naar de tijd dat hij had gewerkt
Een schelling
Een talent
3
1
Mattheus 20 : 9-11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat ontving iedere arbeider in de wijngaard? Het gaat hier over de gelijkenis die Jezus daarover vertelde. ', 'Een zilverstuk', 'Ieder zijn deel naar de tijd dat hij had gewerkt','Een schelling','Een talent ','','Mattheus 20 : 9-11 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat ontving iedere arbeider in de wijngaard? Het gaat hier ' for key 'vraag'Welke arbeiders in de wijngaard meenden dat zij meer zouden ontvangen?
Zij die het laatst gekomen waren
Zij die het eerste gekomen waren
Zij die 's middags gekomen waren
Zij die het hardst gewerkt hadden
2
1
Mattheus 20 : 10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke arbeiders in de wijngaard meenden dat zij meer zouden ontvangen? ', 'Zij die het laatst gekomen waren', 'Zij die het eerste gekomen waren','Zij die 's middags gekomen waren','Zij die het hardst gewerkt hadden ','','Mattheus 20 : 10 ','','2','1'). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's middags gekomen waren','Zij die het hardst gewerkt hadden ' at line 1Wie vroeg aan Jezus de garantie dat haar twee zonen mochten zitten aan Zijn rechter en linkerzijde in het Koninkrijk?
Zebedeus
De moeder van de zonen van Zebedeus
Maria
Rachab
2
2
Mattheus 20 : 20-28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie vroeg aan Jezus de garantie dat haar twee zonen mochten zitten aan Zijn rechter en linkerzijde in het Koninkrijk? ', 'Zebedeus', 'De moeder van de zonen van Zebedeus','Maria','Rachab ','','Mattheus 20 : 20-28 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wie vroeg aan Jezus de garantie dat haar twee zonen mochten ' for key 'vraag'Vul aan: "De Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en......."?
Slaaf te zijn voor velen
Genezing te geven aan velen
Zijn leven te geven als losprijs voor velen
Zijn discipelen te leren Hem te dienen
3
3
Mattheus 20 : 28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: "De Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en......."? ', 'Slaaf te zijn voor velen', 'Genezing te geven aan velen','Zijn leven te geven als losprijs voor velen','Zijn discipelen te leren Hem te dienen ','','Mattheus 20 : 28 ','','3','3'). Duplicate entry 'Vul aan: "De Zoon des mensen is niet gekomen om zich te ' for key 'vraag'De twee blinden die aan de weg zaten riepen tot tweemaal toe: .................
Here, zie ons aan
Here, heb medelijden met ons, Zoon van David
Here, erbarm u onzer
Here, indien Gij wilt, genees ons!
2
2
Mattheus 20 : 30
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('De twee blinden die aan de weg zaten riepen tot tweemaal toe: ................. ', 'Here, zie ons aan', 'Here, heb medelijden met ons, Zoon van David','Here, erbarm u onzer','Here, indien Gij wilt, genees ons! ','','Mattheus 20 : 30 ','','2','2'). Duplicate entry 'De twee blinden die aan de weg zaten riepen tot ' for key 'vraag'Wie bestraften de twee blinden aan de weg uit Jericho toen zij om Jezus riepen die daar langs kwam?
Jezus zelf
De discipelen
De schare, die Jezus volgde
De Romeinse soldaten
3
2
Mattheus 20 : 31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie bestraften de twee blinden aan de weg uit Jericho toen zij om Jezus riepen die daar langs kwam? ', 'Jezus zelf', 'De discipelen','De schare, die Jezus volgde','De Romeinse soldaten ','','Mattheus 20 : 31 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie bestraften de twee blinden aan de weg uit Jericho toen ' for key 'vraag'Hoe reageerde Jezus op het roepen van de twee blinden die aan de weg zaten, toen Hij Jericho verliet?
Hij hoorde hem niet
Hij hoorde hen wel maar liep door
Hij stond stil en zei: "Wat wilt gij dat ik doen zal"
Hij weende bitter toen hij hun verdriet zag
3
2
Mattheus 20 : 32
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe reageerde Jezus op het roepen van de twee blinden die aan de weg zaten, toen Hij Jericho verliet? ', 'Hij hoorde hem niet', 'Hij hoorde hen wel maar liep door','Hij stond stil en zei: "Wat wilt gij dat ik doen zal"','Hij weende bitter toen hij hun verdriet zag ','','Mattheus 20 : 32 ','','3','2'). Duplicate entry 'Hoe reageerde Jezus op het roepen van de twee blinden die ' for key 'vraag'Bij welke stad ligt de olijfberg?
Jeruzalem
Bethlehem
Jericho
Kapernaum
1
1
Mattheus 21 : 1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij welke stad ligt de olijfberg? ', 'Jeruzalem', 'Bethlehem','Jericho','Kapernaum ','','Mattheus 21 : 1 ','','1','1'). Duplicate entry 'Bij welke stad ligt de olijfberg? ' for key 'vraag'Wat moesten de discipelen halen in verband met de intocht van Jezus in Jeruzalem
Palmtakken
Een ezel
Brood en wijn
Nieuwe klederen
2
1
Mattheus 21 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat moesten de discipelen halen in verband met de intocht van Jezus in Jeruzalem ', 'Palmtakken', 'Een ezel','Brood en wijn','Nieuwe klederen ','','Mattheus 21 : 2 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat moesten de discipelen halen in verband met de intocht ' for key 'vraag'Welke profeet had gesproken: "Zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel"?
Jesaja
Jeremia
Micha
Zacharia
4
3
Matt.21:5 - Zach.9:9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke profeet had gesproken: "Zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel"? ', 'Jesaja', 'Jeremia','Micha','Zacharia ','','Matt.21:5 - Zach.9:9 ','','4','3'). Duplicate entry 'Welke profeet had gesproken: "Zie uw koning komt tot u, ' for key 'vraag'Wat deden de mensen niet toen Jezus op de ezel Jeruzalem binnenreed?
Zij sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg
Zij spreidden hun kleren op de weg
Zij riepen: "Hosanna in de hoogste hemelen"
Zij bliezen op de ramshoorn
4
2
Mattheus 21 : 8-9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deden de mensen niet toen Jezus op de ezel Jeruzalem binnenreed? ', 'Zij sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg', 'Zij spreidden hun kleren op de weg','Zij riepen: "Hosanna in de hoogste hemelen"','Zij bliezen op de ramshoorn ','','Mattheus 21 : 8-9 ','','4','2'). Duplicate entry 'Wat deden de mensen niet toen Jezus op de ezel Jeruzalem ' for key 'vraag'Bij welke gelegenheid riepen de mensen:"Hosanna de zoon van David....."?
Bij het verlaten van Jericho
Bij de intocht in Jeruzalem
Bij de wonderbare spijziging
Tijdens de storm op het meer
2
1
Mattheus 21 : 9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij welke gelegenheid riepen de mensen:"Hosanna de zoon van David....."? ', 'Bij het verlaten van Jericho', 'Bij de intocht in Jeruzalem','Bij de wonderbare spijziging','Tijdens de storm op het meer ','','Mattheus 21 : 9 ','','2','1'). Duplicate entry 'Bij welke gelegenheid riepen de mensen:"Hosanna de zoon van ' for key 'vraag'Wie werden door Jezus de tempel uitgedreven?
Blinden en lammen
Iedereen
De Farizeeen en schriftgeleerden
Allen die verkochten en kochten in de tempel
4
1
Mattheus 21 : 12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie werden door Jezus de tempel uitgedreven? ', 'Blinden en lammen', 'Iedereen','De Farizeeen en schriftgeleerden','Allen die verkochten en kochten in de tempel ','','Mattheus 21 : 12 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie werden door Jezus de tempel uitgedreven? ' for key 'vraag'Van wie keerde Jezus de tafels en de stoelen om?
Van de discipelen
Van de geldwisselaars en duivenverkopers
Van de priesters
Van de tollenaars
2
1
Mattheus 21 : 12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Van wie keerde Jezus de tafels en de stoelen om? ', 'Van de discipelen', 'Van de geldwisselaars en duivenverkopers','Van de priesters','Van de tollenaars ','','Mattheus 21 : 12 ','','2','1'). Duplicate entry 'Van wie keerde Jezus de tafels en de stoelen om? ' for key 'vraag'Waar sprak Jezus: "Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol"?
In de synagoge te Kapernaum
In de tempel te Jeruzalem
In de hof van olijven
Op de olijfberg
2
2
Mattheus 21 : 13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar sprak Jezus: "Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol"? ', 'In de synagoge te Kapernaum', 'In de tempel te Jeruzalem','In de hof van olijven','Op de olijfberg ','','Mattheus 21 : 13 ','','2','2'). Duplicate entry 'Waar sprak Jezus: "Mijn huis zal een bedehuis heten, maar ' for key 'vraag'Wat namen de overpriesters en de schriftgeleerden de kinderen kwalijk in de tempel?
Dat zij teveel lawaai maakten
Dat zij riepen: "Hosanna de Zoon van David!"
Dat zij de tafels van de geldwisselaars omgooiden
Dat zij de duiven los lieten uit hun kooien
2
2
Mattheus 21 : 16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat namen de overpriesters en de schriftgeleerden de kinderen kwalijk in de tempel? ', 'Dat zij teveel lawaai maakten', 'Dat zij riepen: "Hosanna de Zoon van David!"','Dat zij de tafels van de geldwisselaars omgooiden','Dat zij de duiven los lieten uit hun kooien ','','Mattheus 21 : 16 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat namen de overpriesters en de schriftgeleerden de ' for key 'vraag'Welk woord moet ingevuld worden: "Ja, hebt gij nooit gelezen: uit de mond van kleine kinderen en ..... hebt gij lof bereid"
Dronkaards
Zondaars
Zuigelingen
Moeders
3
3
Mattheus 21 : 16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welk woord moet ingevuld worden: "Ja, hebt gij nooit gelezen: uit de mond van kleine kinderen en ..... hebt gij lof bereid" ', 'Dronkaards', 'Zondaars','Zuigelingen','Moeders ','','Mattheus 21 : 16 ','','3','3'). Duplicate entry 'Welk woord moet ingevuld worden: "Ja, hebt gij nooit gelezen: ' for key 'vraag'Bij welke boom sprak Jezus: "Maar zelfs indien gij tot deze berg zegt:Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden"?
Bij de verdorde vijgeboom
Bij de brandende braamstruik
Bij de ceders van de Libanon
Bij de terebint van Mamre
1
3
Mattheus 21 : 21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij welke boom sprak Jezus: "Maar zelfs indien gij tot deze berg zegt:Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden"? ', 'Bij de verdorde vijgeboom', 'Bij de brandende braamstruik','Bij de ceders van de Libanon','Bij de terebint van Mamre ','','Mattheus 21 : 21 ','','1','3'). Duplicate entry 'Bij welke boom sprak Jezus: "Maar zelfs indien gij tot deze ' for key 'vraag'Wat antwoordden de overpriesters en schriftgeleerden op de vraag van Jezus: "Vanwaar was de doop van Johannes"?
Wij weten het niet
Uit de hemel
Uit de mensen
Jezus heeft dit nooit gevraagd
1
2
Mattheus 21 : 27
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat antwoordden de overpriesters en schriftgeleerden op de vraag van Jezus: "Vanwaar was de doop van Johannes"? ', 'Wij weten het niet', 'Uit de hemel','Uit de mensen','Jezus heeft dit nooit gevraagd ','','Mattheus 21 : 27 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat antwoordden de overpriesters en schriftgeleerden op de ' for key 'vraag'Waarom wilden de overpriesters en schriftgeleerden niet zeggen dat de doop van Johannes uit de hemel was?
Omdat de doop van Johannes niet uit de hemel was
Zij vreesden de schare
Dan zou Jezus zeggen: "Waarom hebt gij hem dan niet geloofd"
Zij wisten het echt niet
3
3
Mattheus 21 : 25
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom wilden de overpriesters en schriftgeleerden niet zeggen dat de doop van Johannes uit de hemel was? ', 'Omdat de doop van Johannes niet uit de hemel was', 'Zij vreesden de schare','Dan zou Jezus zeggen: "Waarom hebt gij hem dan niet geloofd"','Zij wisten het echt niet ','','Mattheus 21 : 25 ','','3','3'). Duplicate entry 'Waarom wilden de overpriesters en schriftgeleerden niet ' for key 'vraag'Waarom wilden de overpriesters en schriftgeleerden niet zeggen dat de doop van Johannes uit de mensen was?
Zij vreesden de schare
Zij hadden Johannes niet geloofd
Zij wisten het echt niet
Zij mochten er van het Sanhedrin niet over praten
1
2
Mattheus 21 : 26
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom wilden de overpriesters en schriftgeleerden niet zeggen dat de doop van Johannes uit de mensen was? ', 'Zij vreesden de schare', 'Zij hadden Johannes niet geloofd','Zij wisten het echt niet','Zij mochten er van het Sanhedrin niet over praten ','','Mattheus 21 : 26 ','','1','2'). Duplicate entry 'Waarom wilden de overpriesters en schriftgeleerden niet ' for key 'vraag'Welke opdracht gaf de vader in de gelijkenis van de twee kinderen?
Kind, ga en breng de oogst van het land binnen
Kind, ga en neem het deel van het vermogen dat je toekomt
Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard
Kind, ga en nodig ieder ter bruiloft
3
1
Mattheus 21 : 28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke opdracht gaf de vader in de gelijkenis van de twee kinderen? ', 'Kind, ga en breng de oogst van het land binnen', 'Kind, ga en neem het deel van het vermogen dat je toekomt','Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard','Kind, ga en nodig ieder ter bruiloft ','','Mattheus 21 : 28 ','','3','1'). Duplicate entry 'Welke opdracht gaf de vader in de gelijkenis van de twee ' for key 'vraag'Wie van de twee kinderen deed de wil van de vader toen deze hen vroeg in de wijngaard te gaan werken?
Die zei: "Ja heer", maar niet ging
Die zei: "Huur maar een knecht in, vader"
Die zei: "Ik wil niet", maar spijt kreeg en later toch ging
Die zei: "Ik wil niet", en het ook niet deed
3
1
Mattheus 21 : 31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie van de twee kinderen deed de wil van de vader toen deze hen vroeg in de wijngaard te gaan werken? ', 'Die zei: "Ja heer", maar niet ging', 'Die zei: "Huur maar een knecht in, vader"','Die zei: "Ik wil niet", maar spijt kreeg en later toch ging','Die zei: "Ik wil niet", en het ook niet deed ','','Mattheus 21 : 31 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wie van de twee kinderen deed de wil van de vader toen deze ' for key 'vraag'Welke weg had Johannes de mensen gewezen?
De weg der heerlijkheid
De weg der gerechtigheid
De smalle weg
De weg naar Jeruzalem
2
2
Mattheus 21 : 32
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke weg had Johannes de mensen gewezen? ', 'De weg der heerlijkheid', 'De weg der gerechtigheid','De smalle weg','De weg naar Jeruzalem ','','Mattheus 21 : 32 ','','2','2'). Duplicate entry 'Welke weg had Johannes de mensen gewezen? ' for key 'vraag'Wat deed de heer des huizes, die een wijngaard plantte, niet?
Hij zette er een heg omheen
Hij groef er een wijnpers in
Hij bouwde een toren
Hij verhuurde hem aan zijn zonen
4
2
Mattheus 21 : 33
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deed de heer des huizes, die een wijngaard plantte, niet? ', 'Hij zette er een heg omheen', 'Hij groef er een wijnpers in','Hij bouwde een toren','Hij verhuurde hem aan zijn zonen ','','Mattheus 21 : 33 ','','4','2'). Duplicate entry 'Wat deed de heer des huizes, die een wijngaard plantte, niet? ' for key 'vraag'Wat deden de pachters van de wijngaard met de slaven die door de heer werden gezonden om zijn vruchten op te halen?
Zij lieten hen voor zich werken
Zij sloegen de een, doodden de ander en stenigden de derde
Zij zeiden dat ze verkeerd waren
Zij gaven waar de heer recht op had
2
2
Mattheus 21 : 35
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deden de pachters van de wijngaard met de slaven die door de heer werden gezonden om zijn vruchten op te halen? ', 'Zij lieten hen voor zich werken', 'Zij sloegen de een, doodden de ander en stenigden de derde','Zij zeiden dat ze verkeerd waren','Zij gaven waar de heer recht op had ','','Mattheus 21 : 35 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat deden de pachters van de wijngaard met de slaven die door ' for key 'vraag'Wat dachten de pachters van de wijngaard toen de heer ten laatste zijn zoon stuurde?
Laten wij hem doden om de erfenis aan ons te brengen
Hem kunnen wij niet doden, hij is de zoon van de heer
Laten wij hem doden, opdat de heer merkt dat wij het menen
Wij moeten hem ontzien
1
3
Mattheus 21 : 38
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat dachten de pachters van de wijngaard toen de heer ten laatste zijn zoon stuurde? ', 'Laten wij hem doden om de erfenis aan ons te brengen', 'Hem kunnen wij niet doden, hij is de zoon van de heer','Laten wij hem doden, opdat de heer merkt dat wij het menen','Wij moeten hem ontzien ','','Mattheus 21 : 38 ','','1','3'). Duplicate entry 'Wat dachten de pachters van de wijngaard toen de heer ten ' for key 'vraag'In welke gelijkenis haalt Jezus de psalmtekst aan over de steen die door de bouwlieden werd afgekeurd?
De gelijkenis van de wijngaard
De gelijkenis van de twee kinderen
De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters
De gelijkenis van de talenten
3
2
Mattheus 21 : 42
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke gelijkenis haalt Jezus de psalmtekst aan over de steen die door de bouwlieden werd afgekeurd? ', 'De gelijkenis van de wijngaard', 'De gelijkenis van de twee kinderen','De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters','De gelijkenis van de talenten ','','Mattheus 21 : 42 ','','3','2'). Duplicate entry 'In welke gelijkenis haalt Jezus de psalmtekst aan over de ' for key 'vraag'Aan wie zal, volgens de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, het Koninkrijk Gods gegeven worden?
Aan het volk Israel
Aan een ieder die gelooft
Aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt
Aan de Farizeeen en schriftgeleerden
3
3
Mattheus 21 : 43
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Aan wie zal, volgens de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, het Koninkrijk Gods gegeven worden? ', 'Aan het volk Israel', 'Aan een ieder die gelooft','Aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt','Aan de Farizeeen en schriftgeleerden ','','Mattheus 21 : 43 ','','3','3'). Duplicate entry 'Aan wie zal, volgens de gelijkenis van de onrechtvaardige ' for key 'vraag'Voor wie werd een bruiloft aangericht in de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal?
Voor de koning
Voor de dochter van de koning
Voor de zoon van de koning
Voor de discipel van de koning
3
1
Mattheus 22 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Voor wie werd een bruiloft aangericht in de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal? ', 'Voor de koning', 'Voor de dochter van de koning','Voor de zoon van de koning','Voor de discipel van de koning ','','Mattheus 22 : 2 ','','3','1'). Duplicate entry 'Voor wie werd een bruiloft aangericht in de gelijkenis ' for key 'vraag'In welke gelijkenis komt de slotzin voor: "Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren"?
De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters
De gelijkenis van de zaaier
De gelijkenis van de talenten
De gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal
4
3
Mattheus 22 : 14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke gelijkenis komt de slotzin voor: "Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren"? ', 'De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters', 'De gelijkenis van de zaaier','De gelijkenis van de talenten','De gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal ','','Mattheus 22 : 14 ','','4','3'). Duplicate entry 'In welke gelijkenis komt de slotzin voor: "Want velen zijn ' for key 'vraag'Wie moest er gebonden in de buitenste duisternis geworpen worden in de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal?
De koning
De zoon van de koning
De man zonder bruiloftskleed
De moordenaars van de slaven
3
2
Mattheus 22 : 12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie moest er gebonden in de buitenste duisternis geworpen worden in de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal? ', 'De koning', 'De zoon van de koning','De man zonder bruiloftskleed','De moordenaars van de slaven ','','Mattheus 22 : 12 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie moest er gebonden in de buitenste duisternis geworpen ' for key 'vraag'Wat had Jezus in Zijn hand toen Hij zei: "Geef dan de keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is"?
Een schelling
Een halve sikkel
Een zilveren munt
Een gouden munt
1
1
Mattheus 22 : 20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat had Jezus in Zijn hand toen Hij zei: "Geef dan de keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is"? ', 'Een schelling', 'Een halve sikkel','Een zilveren munt','Een gouden munt ','','Mattheus 22 : 20 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wat had Jezus in Zijn hand toen Hij zei: "Geef dan de keizer ' for key 'vraag'Welke groepering in de tijd van Jezus beweerde dat er geen opstanding is?
De Farizeeen
De Sadduceeen
De schriftgeleerden
De overpriesters
2
3
Mattheus22 : 23
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke groepering in de tijd van Jezus beweerde dat er geen opstanding is? ', 'De Farizeeen', 'De Sadduceeen','De schriftgeleerden','De overpriesters ','','Mattheus22 : 23 ','','2','3'). Duplicate entry 'Welke groepering in de tijd van Jezus beweerde dat er ' for key 'vraag'Vul in: "Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw ... met geheel uw ... en met geheel uw ..."
hart - ziel - verstand
hart - kracht - wil
wil - verlangen - kracht
ziel - wil - kracht
1
3
Mattheus 22 : 37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul in: "Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw ... met geheel uw ... en met geheel uw ..." ', 'hart - ziel - verstand', 'hart - kracht - wil','wil - verlangen - kracht','ziel - wil - kracht ','','Mattheus 22 : 37 ','','1','3'). Duplicate entry 'Vul in: "Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw ... ' for key 'vraag'Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is.....
Het grote en eerste gebod
Het tweede gebod
De ganse wet
De wet en de profeten
1
1
Mattheus 22 : 37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is..... ', 'Het grote en eerste gebod', 'Het tweede gebod','De ganse wet','De wet en de profeten ','','Mattheus 22 : 37 ','','1','1'). Duplicate entry 'Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, en ' for key 'vraag'Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf Dit is .....
Het grote en eerste gebod
Het tweede gebod (aan het eerste gelijk)
De ganse wet
De wet en de profeten
1
1
Mattheus 22 : 37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf Dit is ..... ', 'Het grote en eerste gebod', 'Het tweede gebod (aan het eerste gelijk)','De ganse wet','De wet en de profeten ','','Mattheus 22 : 37 ','','1','1'). Duplicate entry 'Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf ' for key 'vraag'Wat hangt aan de twee geboden die Jezus gaf over het liefhebben van God en van de naaste?
De liefde
De ganse wet en de profeten
Alleen de wet
De verdraagzaamheid
2
3
Mattheus 22 : 37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat hangt aan de twee geboden die Jezus gaf over het liefhebben van God en van de naaste? ', 'De liefde', 'De ganse wet en de profeten','Alleen de wet','De verdraagzaamheid ','','Mattheus 22 : 37 ','','2','3'). Duplicate entry 'Wat hangt aan de twee geboden die Jezus gaf over het ' for key 'vraag'Wat was het antwoord van de Farizeeen toen Jezus hen vroeg: Wat dunkt u van Christus? Wiens zoon is hij?
Abrahams zoon
Jakobs zoon
Gods zoon
Davids zoon
4
3
Mattheus 22 : 41
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat was het antwoord van de Farizeeen toen Jezus hen vroeg: Wat dunkt u van Christus? Wiens zoon is hij? ', 'Abrahams zoon', 'Jakobs zoon','Gods zoon','Davids zoon ','','Mattheus 22 : 41 ','','4','3'). Duplicate entry 'Wat was het antwoord van de Farizeeen toen Jezus hen vroeg: ' for key 'vraag'De schriftgeleerden en Farizeeen leggen zware lasten op de schouders van de mensen die zij zelf met hun ...........
vinger niet willen verroeren
hand niet willen aanpakken
voet niet willen betreden
trots niet willen doen
1
2
Mattheus 23 : 4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('De schriftgeleerden en Farizeeen leggen zware lasten op de schouders van de mensen die zij zelf met hun ........... ', 'vinger niet willen verroeren', 'hand niet willen aanpakken','voet niet willen betreden','trots niet willen doen ','','Mattheus 23 : 4 ','','1','2'). Duplicate entry 'De schriftgeleerden en Farizeeen leggen zware lasten op de ' for key 'vraag'Waarom maken de schriftgeleerden en de Farizeeen hun gebeds- riemen breed en hun kwasten groot, volgens Jezus?
Om in het oog te lopen bij de mensen
Om in het oog te lopen bij God
Om een teken op hun hand en tussen de ogen te hebben
Om al de geboden des Heren te gedenken
1
2
Mattheus 23 : 5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom maken de schriftgeleerden en de Farizeeen hun gebeds- riemen breed en hun kwasten groot, volgens Jezus? ', 'Om in het oog te lopen bij de mensen', 'Om in het oog te lopen bij God','Om een teken op hun hand en tussen de ogen te hebben','Om al de geboden des Heren te gedenken ','','Mattheus 23 : 5 ','','1','2'). Duplicate entry 'Waarom maken de schriftgeleerden en de Farizeeen hun gebeds- ' for key 'vraag'Hoe veel keer maakt Jezus, in de rede tegen hen, de schriftgeleerden en Farizeeen voor huichelaars uit?
3 keer
7 keer
10 keer
6 keer
2
3
Mattheus 23
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe veel keer maakt Jezus, in de rede tegen hen, de schriftgeleerden en Farizeeen voor huichelaars uit? ', '3 keer', '7 keer','10 keer','6 keer ','','Mattheus 23 ','','2','3'). Duplicate entry 'Hoe veel keer maakt Jezus, in de rede tegen hen, de ' for key 'vraag'Gij gaat er niet binnen, en die trachten daar binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Waarover sprak Jezus?
De tempel
Jeruzalem
De synagoge
Het Koninkrijk der Hemelen
4
1
Mattheus 23 : 13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Gij gaat er niet binnen, en die trachten daar binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Waarover sprak Jezus? ', 'De tempel', 'Jeruzalem','De synagoge','Het Koninkrijk der Hemelen ','','Mattheus 23 : 13 ','','4','1'). Duplicate entry 'Gij gaat er niet binnen, en die trachten daar binnen te gaan, ' for key 'vraag'Van wie eten de schriftgeleerden en Farizeeen de huizen op, volgens Jezus?
Van de armen
Van de weduwen
Van de wezen
Van het volk
2
2
Mattheus 23 : 14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Van wie eten de schriftgeleerden en Farizeeen de huizen op, volgens Jezus? ', 'Van de armen', 'Van de weduwen','Van de wezen','Van het volk ','','Mattheus 23 : 14 ','','2','2'). Duplicate entry 'Van wie eten de schriftgeleerden en Farizeeen de huizen op, ' for key 'vraag'Vul aan: "Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar...." Jezus sprak hier tegen de Farizeeen en schriftgeleerden
de kameel doorzwelgt
de ezel voortdrijft
een kalf laat verdrinken
een kameel door het oog van de naald laat
1
3
Mattheus 23 : 24
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: "Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar...." Jezus sprak hier tegen de Farizeeen en schriftgeleerden ', 'de kameel doorzwelgt', 'de ezel voortdrijft','een kalf laat verdrinken','een kameel door het oog van de naald laat ','','Mattheus 23 : 24 ','','1','3'). Duplicate entry 'Vul aan: "Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar...." ' for key 'vraag'Vul aan: "Gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en de schotel, maar.........."
aan de binnenzijde blijven zij vuil
de binnenzijde is het belangrijkst
van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid
gij vergeet uw hart te reinigen
3
3
Mattheus 23 : 25
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: "Gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en de schotel, maar.........." ', 'aan de binnenzijde blijven zij vuil', 'de binnenzijde is het belangrijkst','van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid','gij vergeet uw hart te reinigen ','','Mattheus 23 : 25 ','','3','3'). Duplicate entry 'Vul aan: "Gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde ' for key 'vraag'Waar heeft Jezus het over als Hij zegt: "....hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen"?
Over Jeruzalem
Over de profeten
Over de Farizeeen
Over de Samaritanen
1
2
Mattheus 23 : 37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar heeft Jezus het over als Hij zegt: "....hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen"? ', 'Over Jeruzalem', 'Over de profeten','Over de Farizeeen','Over de Samaritanen ','','Mattheus 23 : 37 ','','1','2'). Duplicate entry 'Waar heeft Jezus het over als Hij zegt: "....hoe dikwijls ' for key 'vraag'Waarvan zal geen steen op de andere worden gelaten, die niet zal worden weggebroken?
De tempel van Jeruzalem
De muren van Jeruzalem
De huizen van Jeruzalem
De paleizen van Jeruzalem
1
1
Mattheus 24 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarvan zal geen steen op de andere worden gelaten, die niet zal worden weggebroken? ', 'De tempel van Jeruzalem', 'De muren van Jeruzalem','De huizen van Jeruzalem','De paleizen van Jeruzalem ','','Mattheus 24 : 2 ','','1','1'). Duplicate entry 'Waarvan zal geen steen op de andere worden gelaten, die niet ' for key 'vraag'Welke hoort niet bij de tekenen die in Mattheus 24 genoemd worden in de rede over de laatste dingen?
De zondvloed
Hongersnood
Oorlogen
Aardbevingen
1
1
Mattheus 24
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke hoort niet bij de tekenen die in Mattheus 24 genoemd worden in de rede over de laatste dingen? ', 'De zondvloed', 'Hongersnood','Oorlogen','Aardbevingen ','','Mattheus 24 ','','1','1'). Duplicate entry 'Welke hoort niet bij de tekenen die in Mattheus 24 genoemd ' for key 'vraag'In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we de rede over de laatste dingen?
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 28
2
3
Mattheus 24
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we de rede over de laatste dingen? ', 'Hoofdstuk 10', 'Hoofdstuk 24','Hoofdstuk 18','Hoofdstuk 28 ','','Mattheus 24 ','','2','3'). Duplicate entry 'In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we de rede over ' for key 'vraag'In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we de zaligsprekingen?
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
3
3
Mattheus 5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we de zaligsprekingen? ', 'Hoofdstuk 10', 'Hoofdstuk 24','Hoofdstuk 5','Hoofdstuk 6 ','','Mattheus 5 ','','3','3'). Duplicate entry 'In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we de zaligsprekingen? ' for key 'vraag'In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we het Onze Vader?
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
4
3
Mattheus 6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we het Onze Vader? ', 'Hoofdstuk 10', 'Hoofdstuk 24','Hoofdstuk 5','Hoofdstuk 6 ','','Mattheus 6 ','','4','3'). Duplicate entry 'In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we het Onze Vader? ' for key 'vraag'In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we de rede tegen de schriftgeleerden en Farizeeen?
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 6
2
3
Mattheus 23
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we de rede tegen de schriftgeleerden en Farizeeen? ', 'Hoofdstuk 10', 'Hoofdstuk 23','Hoofdstuk 13','Hoofdstuk 6 ','','Mattheus 23 ','','2','3'). Duplicate entry 'In welk hoofdstuk van Mattheus vinden we de rede tegen de ' for key 'vraag'Hoe zal de komst van de Zoon des mensen zijn?
Zoals de bliksem komt van het oosten tot het westen
In de woestijn
In de binnenkamer
Iemand zegt: "Zie, hier is de Christus"
1
3
Mattheus 24 : 27
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe zal de komst van de Zoon des mensen zijn? ', 'Zoals de bliksem komt van het oosten tot het westen', 'In de woestijn','In de binnenkamer','Iemand zegt: "Zie, hier is de Christus" ','','Mattheus 24 : 27 ','','1','3'). Duplicate entry 'Hoe zal de komst van de Zoon des mensen zijn? ' for key 'vraag'Waar zal, na de dagen van de verdrukking, het teken van de Zoon des mensen verschijnen?
Aan de hemel
Op de aarde
In Jeruzalem
Nergens
1
2
Mattheus 24 : 30
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar zal, na de dagen van de verdrukking, het teken van de Zoon des mensen verschijnen? ', 'Aan de hemel', 'Op de aarde','In Jeruzalem','Nergens ','','Mattheus 24 : 30 ','','1','2'). Duplicate entry 'Waar zal, na de dagen van de verdrukking, het teken van ' for key 'vraag'Waarop zullen, na de dagen der verdrukking, alle stammen de Zoon des mensen zien komen?
Op de vleugels der engelen
Op de wolken des Hemels
Op het dak van de tempel
Op de berg waar Hij werd gekruisigd
2
3
Mattheus 24 : 30
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarop zullen, na de dagen der verdrukking, alle stammen de Zoon des mensen zien komen? ', 'Op de vleugels der engelen', 'Op de wolken des Hemels','Op het dak van de tempel','Op de berg waar Hij werd gekruisigd ','','Mattheus 24 : 30 ','','2','3'). Duplicate entry 'Waarop zullen, na de dagen der verdrukking, alle stammen de ' for key 'vraag'Wie zal, na de dagen der verdrukking, God uitzenden met luid bazuingeschal?
De priesters
De engelen
De Here Jezus
De discipelen
2
3
Mattheus 24 : 31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zal, na de dagen der verdrukking, God uitzenden met luid bazuingeschal? ', 'De priesters', 'De engelen','De Here Jezus','De discipelen ','','Mattheus 24 : 31 ','','2','3'). Duplicate entry 'Wie zal, na de dagen der verdrukking, God uitzenden met ' for key 'vraag'Wat gaan de engelen die met luid bazuingeschal worden uitgezonden, op de aarde doen?
Het evangelie vertellen aan alle volken
De Here Jezus ophalen
Zijn uitverkorenen verzamelen
Zij blazen alleen de bazuin
3
3
Mattheus 24 : 31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gaan de engelen die met luid bazuingeschal worden uitgezonden, op de aarde doen? ', 'Het evangelie vertellen aan alle volken', 'De Here Jezus ophalen','Zijn uitverkorenen verzamelen','Zij blazen alleen de bazuin ','','Mattheus 24 : 31 ','','3','3'). Duplicate entry 'Wat gaan de engelen die met luid bazuingeschal worden ' for key 'vraag'Wat zal nooit voorbijgaan, volgens Jezus?
Hemel en aarde
Zon, maan en sterren
Zijn woorden
De tempel
3
2
Mattheus 24 : 35
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zal nooit voorbijgaan, volgens Jezus? ', 'Hemel en aarde', 'Zon, maan en sterren','Zijn woorden','De tempel ','','Mattheus 24 : 35 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat zal nooit voorbijgaan, volgens Jezus? ' for key 'vraag'Wie weet de dag en het uur dat de Zoon des mensen zal terugkomen?
De profeten
De Vader alleen
De Zoon van God
De engelen
2
1
Mattheus 24 : 36
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie weet de dag en het uur dat de Zoon des mensen zal terugkomen? ', 'De profeten', 'De Vader alleen','De Zoon van God','De engelen ','','Mattheus 24 : 36 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie weet de dag en het uur dat de Zoon des mensen ' for key 'vraag'Wat zal er gebeuren bij de komst van de Zoon des mensen als er twee in het veld zijn?
Een wordt aangenomen, de ander achtergelaten
Beiden worden aangenomen
Beiden worden achtergelaten
Alleen zij die in de tempel zijn worden aangenomen
1
2
Mattheus 24 : 40
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zal er gebeuren bij de komst van de Zoon des mensen als er twee in het veld zijn? ', 'Een wordt aangenomen, de ander achtergelaten', 'Beiden worden aangenomen','Beiden worden achtergelaten','Alleen zij die in de tempel zijn worden aangenomen ','','Mattheus 24 : 40 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat zal er gebeuren bij de komst van de Zoon des mensen als ' for key 'vraag'Wat zal er gebeuren bij de komst van de Zoon des mensen als er twee vrouwen aan het malen zijn met de molen?
Een wordt aangenomen, de ander achtergelaten
Beiden worden aangenomen
Beiden worden achtergelaten
Alleen zij die in de tempel zijn worden aangenomen
1
2
Mattheus 24 : 41
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zal er gebeuren bij de komst van de Zoon des mensen als er twee vrouwen aan het malen zijn met de molen? ', 'Een wordt aangenomen, de ander achtergelaten', 'Beiden worden aangenomen','Beiden worden achtergelaten','Alleen zij die in de tempel zijn worden aangenomen ','','Mattheus 24 : 41 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat zal er gebeuren bij de komst van de Zoon des mensen als ' for key 'vraag'Welke slaaf zal zalig zijn?
De slaaf die het dienstvolk op tijd hun voedsel geeft
De slaaf die de medeslaven slaat
De slaaf die drinkt met de dronkaards
De slaaf die probeert in vrijheid te leven
1
2
Mattheus 24 : 45
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke slaaf zal zalig zijn? ', 'De slaaf die het dienstvolk op tijd hun voedsel geeft', 'De slaaf die de medeslaven slaat','De slaaf die drinkt met de dronkaards','De slaaf die probeert in vrijheid te leven ','','Mattheus 24 : 45 ','','1','2'). Duplicate entry 'Welke slaaf zal zalig zijn? ' for key 'vraag'Hoeveel maagden gingen de bruidegom tegemoet in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden?
10 maagden
5 maagden
7 maagden
3 maagden
1
1
Mattheus 25 : 1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoeveel maagden gingen de bruidegom tegemoet in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden? ', '10 maagden', '5 maagden','7 maagden','3 maagden ','','Mattheus 25 : 1 ','','1','1'). Duplicate entry 'Hoeveel maagden gingen de bruidegom tegemoet in de gelijkenis ' for key 'vraag'Wat hadden alle maagden bij zich in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden?
Olie
Lampen
Kruiken
Geen van drieen
2
1
Mattheus 25 : 3-4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat hadden alle maagden bij zich in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden? ', 'Olie', 'Lampen','Kruiken','Geen van drieen ','','Mattheus 25 : 3-4 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat hadden alle maagden bij zich in de gelijkenis van de ' for key 'vraag'Waarom waren vijf van de tien maagden dwaas in vergelijking met de andere vijf?
Ze hadden geen feestkleed aan
Ze hadden geen lampen meegenomen
Ze hadden geen olie meegenomen
Zij waren slaperig en sliepen in
3
1
Mattheus 25 : 3-4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom waren vijf van de tien maagden dwaas in vergelijking met de andere vijf? ', 'Ze hadden geen feestkleed aan', 'Ze hadden geen lampen meegenomen','Ze hadden geen olie meegenomen','Zij waren slaperig en sliepen in ','','Mattheus 25 : 3-4 ','','3','1'). Duplicate entry 'Waarom waren vijf van de tien maagden dwaas in vergelijking ' for key 'vraag'Waarom wilden de wijze maagden geen olie geven aan de dwaze maagden?
Omdat ze zelf ook geen olie hadden
Omdat hun olie heel duur was
Omdat ze bang waren dat er niet genoeg was voor allemaal
Dat werd helemaal niet aan ze gevraagd
3
1
Mattheus 25 : 9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom wilden de wijze maagden geen olie geven aan de dwaze maagden? ', 'Omdat ze zelf ook geen olie hadden', 'Omdat hun olie heel duur was','Omdat ze bang waren dat er niet genoeg was voor allemaal','Dat werd helemaal niet aan ze gevraagd ','','Mattheus 25 : 9 ','','3','1'). Duplicate entry 'Waarom wilden de wijze maagden geen olie geven aan de ' for key 'vraag'Wat antwoordde de heer aan de deur van de bruiloftszaal toen de dwaze maagden hem vroegen open te doen?
Wat zijn jullie laat
Welkom op mijn feest
Helaas, de deur is reeds gesloten
Voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet
4
1
Mattheus 25 : 13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat antwoordde de heer aan de deur van de bruiloftszaal toen de dwaze maagden hem vroegen open te doen? ', 'Wat zijn jullie laat', 'Welkom op mijn feest','Helaas, de deur is reeds gesloten','Voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet ','','Mattheus 25 : 13 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wat antwoordde de heer aan de deur van de bruiloftszaal toen ' for key 'vraag'Wat gaf de heer voor zijn vertrek naar het buitenland aan zijn slaven?
Talenten
Goudstukken
Broden
Kleden
1
1
Mattheus 25 : 15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gaf de heer voor zijn vertrek naar het buitenland aan zijn slaven? ', 'Talenten', 'Goudstukken','Broden','Kleden ','','Mattheus 25 : 15 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wat gaf de heer voor zijn vertrek naar het buitenland ' for key 'vraag'Vul aan: De heer gaf zijn slaven vijf, twee of een talent, een ieder........
Naar zijn dienstjaren
Naar zijn getrouwheid
Naar zijn bekwaamheid
Naar zijn inzet
3
1
Mattheus 25 : 15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: De heer gaf zijn slaven vijf, twee of een talent, een ieder........ ', 'Naar zijn dienstjaren', 'Naar zijn getrouwheid','Naar zijn bekwaamheid','Naar zijn inzet ','','Mattheus 25 : 15 ','','3','1'). Duplicate entry 'Vul aan: De heer gaf zijn slaven vijf, twee of een talent, ' for key 'vraag'Hoeveel verdiende de slaaf die vijf talenten gekregen had, er nog bij?
5 talenten
2 talenten
1 talent
Niets
1
1
Mattheus 25 : 16-19
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoeveel verdiende de slaaf die vijf talenten gekregen had, er nog bij? ', '5 talenten', '2 talenten','1 talent','Niets ','','Mattheus 25 : 16-19 ','','1','1'). Duplicate entry 'Hoeveel verdiende de slaaf die vijf talenten gekregen had, ' for key 'vraag'Hoeveel verdiende de slaaf die twee talenten gekregen had, er nog bij?
5 talenten
2 talenten
1 talent
Niets
2
1
Mattheus 25 : 16-19
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoeveel verdiende de slaaf die twee talenten gekregen had, er nog bij? ', '5 talenten', '2 talenten','1 talent','Niets ','','Mattheus 25 : 16-19 ','','2','1'). Duplicate entry 'Hoeveel verdiende de slaaf die twee talenten gekregen had, ' for key 'vraag'Hoeveel verdiende de slaaf die een talent gekregen had, er nog bij?
5 talenten
2 talenten
1 talent
Niets
4
1
Mattheus 25 : 16-19
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoeveel verdiende de slaaf die een talent gekregen had, er nog bij? ', '5 talenten', '2 talenten','1 talent','Niets ','','Mattheus 25 : 16-19 ','','4','1'). Duplicate entry 'Hoeveel verdiende de slaaf die een talent gekregen had, ' for key 'vraag'Wat deed de slaaf die een talent had gekregen, met dat ene talent?
Hij zette het tegen rente op de bank
Hij groef een gat en begroef het
Hij verdiende er een bij
Hij verdiende er 10 bij
2
1
Mattheus 25 : 16-19
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deed de slaaf die een talent had gekregen, met dat ene talent? ', 'Hij zette het tegen rente op de bank', 'Hij groef een gat en begroef het','Hij verdiende er een bij','Hij verdiende er 10 bij ','','Mattheus 25 : 16-19 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat deed de slaaf die een talent had gekregen, met dat ' for key 'vraag'Wat zei de heer, bij zijn terugkomst, tegen de slaven die hun talenten verdubbeld hadden?
Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf
Ik zal je alles afnemen wat je bezit
Ik ben ontzettend trots op jullie
Ik neem jullie aan als zonen
1
2
Mattheus 25 : 21-24
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei de heer, bij zijn terugkomst, tegen de slaven die hun talenten verdubbeld hadden? ', 'Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf', 'Ik zal je alles afnemen wat je bezit','Ik ben ontzettend trots op jullie','Ik neem jullie aan als zonen ','','Mattheus 25 : 21-24 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat zei de heer, bij zijn terugkomst, tegen de slaven die hun ' for key 'vraag'Wat zei de slaaf, die een talent had ontvangen tegen zijn heer?
Heer, ik weet van u dat gij een hard mens zijt
Heer, ik was bang het talent te verliezen
Heer, ik was kwaad omdat ik maar een talent kreeg
Niets
1
2
Mattheus 25 : 24
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei de slaaf, die een talent had ontvangen tegen zijn heer? ', 'Heer, ik weet van u dat gij een hard mens zijt', 'Heer, ik was bang het talent te verliezen','Heer, ik was kwaad omdat ik maar een talent kreeg','Niets ','','Mattheus 25 : 24 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat zei de slaaf, die een talent had ontvangen tegen ' for key 'vraag'Welke straf ontving de slaaf die zijn talent in de grond had verborgen?
Hij werd in de buitenste duisternis geworpen
Hij kreeg 39 zweepslagen
Hij werd gestenigd
Hij moest nog eens zeven jaren dienen
1
2
Mattheus 25 : 30
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke straf ontving de slaaf die zijn talent in de grond had verborgen? ', 'Hij werd in de buitenste duisternis geworpen', 'Hij kreeg 39 zweepslagen','Hij werd gestenigd','Hij moest nog eens zeven jaren dienen ','','Mattheus 25 : 30 ','','1','2'). Duplicate entry 'Welke straf ontving de slaaf die zijn talent in de grond ' for key 'vraag'Wie zal de Heer scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken?
Alle mensen, die rechtvaardig zijn
Alle volken, die voor Hem verzameld worden
Alle mensen, die het koninkrijk zullen beerven
Alle volken, die Zijn Naam aanbidden
2
3
Mattheus 25 : 32
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zal de Heer scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken? ', 'Alle mensen, die rechtvaardig zijn', 'Alle volken, die voor Hem verzameld worden','Alle mensen, die het koninkrijk zullen beerven','Alle volken, die Zijn Naam aanbidden ','','Mattheus 25 : 32 ','','2','3'). Duplicate entry 'Wie zal de Heer scheiden, zoals de herder de schapen scheidt ' for key 'vraag'Sinds wanneer is het Koninkrijk, voor de gezegenden des Vaders, bereid?
Sinds Jezus op aarde kwam
Sinds Jezus aan het kruis stierf
Na Jezus' hemelvaart
Sinds de grondlegging der wereld
4
3
Mattheus 25 : 34
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Sinds wanneer is het Koninkrijk, voor de gezegenden des Vaders, bereid? ', 'Sinds Jezus op aarde kwam', 'Sinds Jezus aan het kruis stierf','Na Jezus' hemelvaart','Sinds de grondlegging der wereld ','','Mattheus 25 : 34 ','','4','3'). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'hemelvaart','Sinds de grondlegging der wereld ','','M' at line 1In wiens paleis kwamen de overpriesters en oudsten bijeen om het plan te beramen om Jezus te doden?
In het paleis van Kajafas
In het paleis van Herodes
In het paleis van Pilatus
In het paleis van Annas
1
2
Mattheus 26 : 4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In wiens paleis kwamen de overpriesters en oudsten bijeen om het plan te beramen om Jezus te doden? ', 'In het paleis van Kajafas', 'In het paleis van Herodes','In het paleis van Pilatus','In het paleis van Annas ','','Mattheus 26 : 4 ','','1','2'). Duplicate entry 'In wiens paleis kwamen de overpriesters en oudsten bijeen om ' for key 'vraag'Voor welk feest werd Jezus gevangen genomen?
Voor het Paasfeest
Voor het Loofhuttenfeest
Voor het Vernieuwingsfeest
Voor het Purimfeest
1
1
Mattheus 26 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Voor welk feest werd Jezus gevangen genomen? ', 'Voor het Paasfeest', 'Voor het Loofhuttenfeest','Voor het Vernieuwingsfeest','Voor het Purimfeest ','','Mattheus 26 : 2 ','','1','1'). Duplicate entry 'Voor welk feest werd Jezus gevangen genomen? ' for key 'vraag'Waarom wilden de overpriesters en de oudsten van het volk Jezus niet gevangen nemen op het Paasfeest?
Er moest geen opschudding onder het volk ontstaan
Zij vierden dan zelf het Pascha
Er moesten die dag veel offers worden gebracht
Tijdens een feest werd er nooit iemand gevangen genomen
1
2
Mattheus 26 : 5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom wilden de overpriesters en de oudsten van het volk Jezus niet gevangen nemen op het Paasfeest? ', 'Er moest geen opschudding onder het volk ontstaan', 'Zij vierden dan zelf het Pascha','Er moesten die dag veel offers worden gebracht','Tijdens een feest werd er nooit iemand gevangen genomen ','','Mattheus 26 : 5 ','','1','2'). Duplicate entry 'Waarom wilden de overpriesters en de oudsten van het volk ' for key 'vraag'In wiens huis goot een vrouw kostbare mirre uit over het hoofd van Jezus?
In het huis van Zebedeus
In het huis van Lazarus
In het huis van Jozef van Arimathea
In het huis van Simon de melaatse
4
2
Mattheus 26 : 7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In wiens huis goot een vrouw kostbare mirre uit over het hoofd van Jezus? ', 'In het huis van Zebedeus', 'In het huis van Lazarus','In het huis van Jozef van Arimathea','In het huis van Simon de melaatse ','','Mattheus 26 : 7 ','','4','2'). Duplicate entry 'In wiens huis goot een vrouw kostbare mirre uit ' for key 'vraag'Waar bevond zich het huis van Simon de melaatse, waar een vrouw kostbare mirre over het hoofd van Jezus goot?
In Jeruzalem
In Bethanie
In Kapernaum
In Jericho
2
2
Mattheus 26 : 7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar bevond zich het huis van Simon de melaatse, waar een vrouw kostbare mirre over het hoofd van Jezus goot? ', 'In Jeruzalem', 'In Bethanie','In Kapernaum','In Jericho ','','Mattheus 26 : 7 ','','2','2'). Duplicate entry 'Waar bevond zich het huis van Simon de melaatse, waar een ' for key 'vraag'Wie waren er verontwaardigd dat een vrouw kostbare mirre over het hoofd van Jezus goot?
De overpriesters
Alleen Judas
De discipelen
De omstanders
3
2
Mattheus 26 : 8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie waren er verontwaardigd dat een vrouw kostbare mirre over het hoofd van Jezus goot? ', 'De overpriesters', 'Alleen Judas','De discipelen','De omstanders ','','Mattheus 26 : 8 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie waren er verontwaardigd dat een vrouw kostbare mirre ' for key 'vraag'Hoe heette de kostbare vloeistof die een vrouw in het huis van Simon de melaatse over het hoofd van Jezus uitgoot?
Parfum
Olie
Mirre
Olijfolie
3
2
Mattheus 26 : 7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heette de kostbare vloeistof die een vrouw in het huis van Simon de melaatse over het hoofd van Jezus uitgoot? ', 'Parfum', 'Olie','Mirre','Olijfolie ','','Mattheus 26 : 7 ','','3','2'). Duplicate entry 'Hoe heette de kostbare vloeistof die een vrouw in het huis ' for key 'vraag'Wat zei Jezus toen de vrouw de kostbare mirre over Zijn hoofd had uitgegoten?
Zij deed dit ter gedachtenis aan Mij
Zij deed dit uit liefde voor Mij
Zij heeft dit gedaan om Mijn begrafenis voor te bereiden
Zij heeft dit gedaan voor Mijn vader in de hemel
3
3
Mattheus 26 : 12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Jezus toen de vrouw de kostbare mirre over Zijn hoofd had uitgegoten? ', 'Zij deed dit ter gedachtenis aan Mij', 'Zij deed dit uit liefde voor Mij','Zij heeft dit gedaan om Mijn begrafenis voor te bereiden','Zij heeft dit gedaan voor Mijn vader in de hemel ','','Mattheus 26 : 12 ','','3','3'). Duplicate entry 'Wat zei Jezus toen de vrouw de kostbare mirre over Zijn ' for key 'vraag'Wat gaven de overpriesters aan Judas wanneer hij Jezus aan hen zou overleveren?
30 goudstukken
30 zilverlingen
30 halve sikkels
30 schellingen
2
1
Mattheus 26 : 16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gaven de overpriesters aan Judas wanneer hij Jezus aan hen zou overleveren? ', '30 goudstukken', '30 zilverlingen','30 halve sikkels','30 schellingen ','','Mattheus 26 : 16 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat gaven de overpriesters aan Judas wanneer hij Jezus aan ' for key 'vraag'Wat vroegen de discipelen aan Jezus toen Hij had gezegd dat een van hen Hem zou verraden?
Wie is het, die u verraden zal
Zou ik u kunnen verraden, Rabbi
Ik ben het toch niet, Here
Zij vroegen niets, maar zwegen beschaamd
3
1
Mattheus 26 : 22
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat vroegen de discipelen aan Jezus toen Hij had gezegd dat een van hen Hem zou verraden? ', 'Wie is het, die u verraden zal', 'Zou ik u kunnen verraden, Rabbi','Ik ben het toch niet, Here','Zij vroegen niets, maar zwegen beschaamd ','','Mattheus 26 : 22 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat vroegen de discipelen aan Jezus toen Hij had gezegd ' for key 'vraag'Wanneer vertelde Jezus aan zijn discipelen dat een van hen hem zou verraden?
Vlak voordat zij Jeruzalem binnengingen
Terwijl zij het Pascha aten
Tijdens het breken van het brood
Tijdens zijn rede op de olijfberg
2
2
Mattheus 26 : 21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer vertelde Jezus aan zijn discipelen dat een van hen hem zou verraden? ', 'Vlak voordat zij Jeruzalem binnengingen', 'Terwijl zij het Pascha aten','Tijdens het breken van het brood','Tijdens zijn rede op de olijfberg ','','Mattheus 26 : 21 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wanneer vertelde Jezus aan zijn discipelen dat een van hen ' for key 'vraag'Wat zei Jezus toen Hij het brood brak tijdens de paasmaaltijd?
Neemt, eet, dit mag je nooit vergeten
Neemt, eet, dit is het nieuwe verbond
Neemt, eet, dit is Mijn Lichaam
Neemt, eet, dit is voor jou gegeven
3
2
Mattheus 26 : 26
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Jezus toen Hij het brood brak tijdens de paasmaaltijd? ', 'Neemt, eet, dit mag je nooit vergeten', 'Neemt, eet, dit is het nieuwe verbond','Neemt, eet, dit is Mijn Lichaam','Neemt, eet, dit is voor jou gegeven ','','Mattheus 26 : 26 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat zei Jezus toen Hij het brood brak tijdens de ' for key 'vraag'Wat zei Jezus toen Hij de beker gaf aan de discipelen tijdens de paasmaaltijd? Let goed op....
Drinkt allen daaruit
Dit is het bloed van Mijn verbond
Dit wordt voor velen vergoten tot vergeving der zonden
Alle drie antwoorden(1+2+3) tezamen
4
2
Mattheus 26 : 28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Jezus toen Hij de beker gaf aan de discipelen tijdens de paasmaaltijd? Let goed op.... ', 'Drinkt allen daaruit', 'Dit is het bloed van Mijn verbond','Dit wordt voor velen vergoten tot vergeving der zonden','Alle drie antwoorden(1+2+3) tezamen ','','Mattheus 26 : 28 ','','4','2'). Duplicate entry 'Wat zei Jezus toen Hij de beker gaf aan de discipelen ' for key 'vraag'Wat zongen Jezus en zijn discipelen na afloop van de Paasmaaltijd?
Een lofzang
Een psalm
Een klaaglied
Niets
1
3
Mattheus 26 : 30
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zongen Jezus en zijn discipelen na afloop van de Paasmaaltijd? ', 'Een lofzang', 'Een psalm','Een klaaglied','Niets ','','Mattheus 26 : 30 ','','1','3'). Duplicate entry 'Wat zongen Jezus en zijn discipelen na afloop van de ' for key 'vraag'Tegen wie zei Jezus: "In deze nacht, eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen"?
De schriftgeleerden
Petrus
Zijn discipelen
Judas
2
1
Mattheus 26 : 35
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Tegen wie zei Jezus: "In deze nacht, eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen"? ', 'De schriftgeleerden', 'Petrus','Zijn discipelen','Judas ','','Mattheus 26 : 35 ','','2','1'). Duplicate entry 'Tegen wie zei Jezus: "In deze nacht, eer de haan kraait, ' for key 'vraag'Hoe heet de plaats waar Jezus bedroefd en beangst begon te worden?
Bethanie
Golgotha
Gethsemane
In het huis van Kajafas
3
1
Mattheus 26 : 37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heet de plaats waar Jezus bedroefd en beangst begon te worden? ', 'Bethanie', 'Golgotha','Gethsemane','In het huis van Kajafas ','','Mattheus 26 : 37 ','','3','1'). Duplicate entry 'Hoe heet de plaats waar Jezus bedroefd en beangst begon ' for key 'vraag'Tegen wie zei Jezus: "Waart gijlieden niet bij machte een uur met Mij te waken"?
Tegen alle discipelen
Tegen Judas
Tegen Johannes, Petrus en Jacobus
Tegen Petrus
4
3
Mattheus 26 : 40
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Tegen wie zei Jezus: "Waart gijlieden niet bij machte een uur met Mij te waken"? ', 'Tegen alle discipelen', 'Tegen Judas','Tegen Johannes, Petrus en Jacobus','Tegen Petrus ','','Mattheus 26 : 40 ','','4','3'). Duplicate entry 'Tegen wie zei Jezus: "Waart gijlieden niet bij machte een ' for key 'vraag'Wat voegde Jezus toe aan de woorden: "Vader, indien het mogelijk is laat deze beker mij voorbijgaan...."?
Vader, laat deze beker aan mij voorbijgaan
Vader, ik kan deze beker niet drinken
Vader, help mij, ik ben zeer bedroefd
Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt
4
2
Mattheus 26 : 39
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat voegde Jezus toe aan de woorden: "Vader, indien het mogelijk is laat deze beker mij voorbijgaan...."? ', 'Vader, laat deze beker aan mij voorbijgaan', 'Vader, ik kan deze beker niet drinken','Vader, help mij, ik ben zeer bedroefd','Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt ','','Mattheus 26 : 39 ','','4','2'). Duplicate entry 'Wat voegde Jezus toe aan de woorden: "Vader, indien het ' for key 'vraag'Hoe vaak kwam Jezus bij zijn discipelen in de hof van Gethsemane en vond hen slapende?
3 keer
5 keer
1 keer
2 keer
1
2
Mattheus 26 : 40-45
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe vaak kwam Jezus bij zijn discipelen in de hof van Gethsemane en vond hen slapende? ', '3 keer', '5 keer','1 keer','2 keer ','','Mattheus 26 : 40-45 ','','1','2'). Duplicate entry 'Hoe vaak kwam Jezus bij zijn discipelen in de hof van ' for key 'vraag'Bij welke gelegenheid sprak Jezus: "De geest is gewillig, maar het vlees is zwak"?
Bij de verzoeking in de woestijn
Bij de opstanding van Lazarus
In de hof van Gethsemane toen zijn discipelen sliepen
Toen bekend werd dat een van de tollenaars gestolen had
3
3
Mattheus 26 : 41
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij welke gelegenheid sprak Jezus: "De geest is gewillig, maar het vlees is zwak"? ', 'Bij de verzoeking in de woestijn', 'Bij de opstanding van Lazarus','In de hof van Gethsemane toen zijn discipelen sliepen','Toen bekend werd dat een van de tollenaars gestolen had ','','Mattheus 26 : 41 ','','3','3'). Duplicate entry 'Bij welke gelegenheid sprak Jezus: "De geest is gewillig, ' for key 'vraag'Met welke wapens was de schare uitgerust om Jezus gevangen te nemen?
Met messen en zwaarden
Met zwaarden en stokken
Met speren en stokken
Met speren en zwaarden
2
1
Mattheus 26 : 47
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Met welke wapens was de schare uitgerust om Jezus gevangen te nemen? ', 'Met messen en zwaarden', 'Met zwaarden en stokken','Met speren en stokken','Met speren en zwaarden ','','Mattheus 26 : 47 ','','2','1'). Duplicate entry 'Met welke wapens was de schare uitgerust om Jezus ' for key 'vraag'Welk teken had Judas met de schare afgesproken zodat ze Jezus gevangen konden nemen?
Die ik zal slaan, die is het
Die ik aanwijs, die is het
Die ik zal kussen, die is het
Die ik zal bespotten, die is het
3
1
Mattheus 26 : 48
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welk teken had Judas met de schare afgesproken zodat ze Jezus gevangen konden nemen? ', 'Die ik zal slaan, die is het', 'Die ik aanwijs, die is het','Die ik zal kussen, die is het','Die ik zal bespotten, die is het ','','Mattheus 26 : 48 ','','3','1'). Duplicate entry 'Welk teken had Judas met de schare afgesproken zodat ze ' for key 'vraag'Bij wie sloeg een discipel van Jezus het oor af toen ze Jezus gevangen wilde nemen?
Bij de hogepriester
Bij Judas
Bij de slaaf van de hogepriester
Bij een schriftgeleerde
3
3
Mattheus 26 : 51
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij wie sloeg een discipel van Jezus het oor af toen ze Jezus gevangen wilde nemen? ', 'Bij de hogepriester', 'Bij Judas','Bij de slaaf van de hogepriester','Bij een schriftgeleerde ','','Mattheus 26 : 51 ','','3','3'). Duplicate entry 'Bij wie sloeg een discipel van Jezus het oor af toen ze ' for key 'vraag'Waarom riep Jezus zijn Vader niet aan toen Hij gevangen werd genomen?
Zijn discipelen zouden hem helpen
Er zou een legioen engelen komen
De schriften moesten in vervulling gaan
Omdat Jezus de beslissing in Gods hand had gelegd
3
3
Mattheus 26 : 54
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom riep Jezus zijn Vader niet aan toen Hij gevangen werd genomen? ', 'Zijn discipelen zouden hem helpen', 'Er zou een legioen engelen komen','De schriften moesten in vervulling gaan','Omdat Jezus de beslissing in Gods hand had gelegd ','','Mattheus 26 : 54 ','','3','3'). Duplicate entry 'Waarom riep Jezus zijn Vader niet aan toen Hij gevangen ' for key 'vraag'Naar wie werd Jezus geleid, toen Hij gevangen was genomen?
Naar Pilatus
Naar Herodes
Naar Kajafas
Naar de keizer in Rome
3
2
Mattheus 26 : 57
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Naar wie werd Jezus geleid, toen Hij gevangen was genomen? ', 'Naar Pilatus', 'Naar Herodes','Naar Kajafas','Naar de keizer in Rome ','','Mattheus 26 : 57 ','','3','2'). Duplicate entry 'Naar wie werd Jezus geleid, toen Hij gevangen was genomen? ' for key 'vraag'Wie volgde Jezus van verre, toen men Hem gevangen had genomen?
Judas
Petrus
Jacobus
Malchus
2
1
Mattheus 26 : 58
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie volgde Jezus van verre, toen men Hem gevangen had genomen? ', 'Judas', 'Petrus','Jacobus','Malchus ','','Mattheus 26 : 58 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie volgde Jezus van verre, toen men Hem gevangen had ' for key 'vraag'Waarom ging Petrus in het huis van de hogepriester waar Jezus was binnengebracht ?
Hij wilde Jezus overal volgen
Hij wilde zijn meester niet in de steek laten
Hij wilde zien hoe het af zou lopen
Hij wilde Jezus verdedigen
3
3
Mattheus 26 : 58
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom ging Petrus in het huis van de hogepriester waar Jezus was binnengebracht ? ', 'Hij wilde Jezus overal volgen', 'Hij wilde zijn meester niet in de steek laten','Hij wilde zien hoe het af zou lopen','Hij wilde Jezus verdedigen ','','Mattheus 26 : 58 ','','3','3'). Duplicate entry 'Waarom ging Petrus in het huis van de hogepriester ' for key 'vraag'Waar werd Jezus van beschuldigd door de overpriesters en de Joodse raad?
Van verraad
Van verstoring van de tempeldienst
Van godslastering
Van misleiding van het volk
3
3
Mattheus 26 : 65
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar werd Jezus van beschuldigd door de overpriesters en de Joodse raad? ', 'Van verraad', 'Van verstoring van de tempeldienst','Van godslastering','Van misleiding van het volk ','','Mattheus 26 : 65 ','','3','3'). Duplicate entry 'Waar werd Jezus van beschuldigd door de overpriesters en ' for key 'vraag'Welk geluid hoorde Petrus, nadat hij drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende?
Het geluid van een schaap
Het geluid van een ezel
Het geluid van een hond
Het geluid van een haan
4
1
Mattheus 26 : 75
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welk geluid hoorde Petrus, nadat hij drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende? ', 'Het geluid van een schaap', 'Het geluid van een ezel','Het geluid van een hond','Het geluid van een haan ','','Mattheus 26 : 75 ','','4','1'). Duplicate entry 'Welk geluid hoorde Petrus, nadat hij drie keer had gezegd ' for key 'vraag'Wie was de stadhouder waar Jezus aan werd overgeleverd om berecht te worden?
Pilatus
Herodes
Kajafas
Annas
1
2
Mattheus 27 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie was de stadhouder waar Jezus aan werd overgeleverd om berecht te worden? ', 'Pilatus', 'Herodes','Kajafas','Annas ','','Mattheus 27 : 2 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wie was de stadhouder waar Jezus aan werd overgeleverd ' for key 'vraag'Wat zei Judas tegen de overpriesters en oudsten, toen hij berouw had gekregen?
Ik heb Jezus verraden
Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden
Hier is het geld terug, Hij is onschuldig
Neem mijn leven in plaats van dat van Jezus
2
3
Mattheus 27 : 4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Judas tegen de overpriesters en oudsten, toen hij berouw had gekregen? ', 'Ik heb Jezus verraden', 'Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden','Hier is het geld terug, Hij is onschuldig','Neem mijn leven in plaats van dat van Jezus ','','Mattheus 27 : 4 ','','2','3'). Duplicate entry 'Wat zei Judas tegen de overpriesters en oudsten, toen hij ' for key 'vraag'Wat deden de overpriesters en oudsten met het geld dat Judas had teruggebracht?
Ze stopten het in de offerkist
Zij kochten er het land van de pottenbakker voor
Zij gaven het aan de armen
Zij hielden het voor zichzelf
2
2
Mattheus 27 : 7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deden de overpriesters en oudsten met het geld dat Judas had teruggebracht? ', 'Ze stopten het in de offerkist', 'Zij kochten er het land van de pottenbakker voor','Zij gaven het aan de armen','Zij hielden het voor zichzelf ','','Mattheus 27 : 7 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat deden de overpriesters en oudsten met het geld dat ' for key 'vraag'Welke gevangene zou Pilatus vrijlaten? Jezus of .........
Barabbas
Barnabas
Bar-Jezus
Barsabbas
1
1
Mattheus 27 : 17
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke gevangene zou Pilatus vrijlaten? Jezus of ......... ', 'Barabbas', 'Barnabas','Bar-Jezus','Barsabbas ','','Mattheus 27 : 17 ','','1','1'). Duplicate entry 'Welke gevangene zou Pilatus vrijlaten? ' for key 'vraag'Wiens vrouw waarschuwde haar man om zich niet te bemoeien met Jezus, de rechtvaardige?
De vrouw van Kajafas
De vrouw van Pilatus
De vrouw van Herodes
De vrouw van Annas
2
2
Mattheus 27 : 19
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wiens vrouw waarschuwde haar man om zich niet te bemoeien met Jezus, de rechtvaardige? ', 'De vrouw van Kajafas', 'De vrouw van Pilatus','De vrouw van Herodes','De vrouw van Annas ','','Mattheus 27 : 19 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wiens vrouw waarschuwde haar man om zich niet te bemoeien ' for key 'vraag'Wat deed Pilatus om te laten zien dat hij onschuldig was aan het sterven van Jezus?
Hij liet Hem geselen
Hij liet Hem vrij
Hij liet Barabbas vrij
Hij waste zijn handen
4
1
Mattheus 27 : 24
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deed Pilatus om te laten zien dat hij onschuldig was aan het sterven van Jezus? ', 'Hij liet Hem geselen', 'Hij liet Hem vrij','Hij liet Barabbas vrij','Hij waste zijn handen ','','Mattheus 27 : 24 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wat deed Pilatus om te laten zien dat hij onschuldig was ' for key 'vraag'Wie moest er, van de Romeinse soldaten, het kruis van Jezus dragen?
Simon Petrus
Simon van Cyrene
Simon de Zeloot
Simon de melaatse
2
2
Mattheus 27 : 32
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie moest er, van de Romeinse soldaten, het kruis van Jezus dragen? ', 'Simon Petrus', 'Simon van Cyrene','Simon de Zeloot','Simon de melaatse ','','Mattheus 27 : 32 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wie moest er, van de Romeinse soldaten, het kruis van ' for key 'vraag'Wat betekent de naam Golgotha?
Beenderenland
Schedelplaats
Bloedakker
Kruisiging
2
1
Mattheus 27 : 33
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat betekent de naam Golgotha? ', 'Beenderenland', 'Schedelplaats','Bloedakker','Kruisiging ','','Mattheus 27 : 33 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat betekent de naam Golgotha? ' for key 'vraag'Wat was er als beschuldiging geschreven op het kruis boven het hoofd van Jezus?
Dit is Jezus, de Godslasteraar
Dit is Jezus, de zoon van God
Dit is Jezus, de grondlegger der wereld
Dit is Jezus, de koning der Joden
4
2
Mattheus 27 : 37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat was er als beschuldiging geschreven op het kruis boven het hoofd van Jezus? ', 'Dit is Jezus, de Godslasteraar', 'Dit is Jezus, de zoon van God','Dit is Jezus, de grondlegger der wereld','Dit is Jezus, de koning der Joden ','','Mattheus 27 : 37 ','','4','2'). Duplicate entry 'Wat was er als beschuldiging geschreven op het kruis boven ' for key 'vraag'Wat betekenen de woorden die Jezus aan het kruis riep: Eli, Eli, lama sabachtani
Het is volbracht
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
Vader, in uw handen beveel ik mijn geest
Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen
2
2
Mattheus 27 : 46
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat betekenen de woorden die Jezus aan het kruis riep: Eli, Eli, lama sabachtani ', 'Het is volbracht', 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten','Vader, in uw handen beveel ik mijn geest','Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen ','','Mattheus 27 : 46 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat betekenen de woorden die Jezus aan het kruis riep: ' for key 'vraag'Wat gebeurde er op het moment dat Jezus stierf?
Het werd donker
Jezus' kleren werden verloot
Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder
Het voorhangsel van de tempel scheurde van onder tot boven
3
3
Mattheus 27 : 51
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gebeurde er op het moment dat Jezus stierf? ', 'Het werd donker', 'Jezus' kleren werden verloot','Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder','Het voorhangsel van de tempel scheurde van onder tot boven ','','Mattheus 27 : 51 ','','3','3'). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'kleren werden verloot','Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot ond' at line 1Wie heeft het lichaam van Jezus in een graf gelegd?
Jozef, de man van Maria
Jozef van Arimathea
Soldaten van Pilatus
De discipelen
2
1
Mattheus 27 :57
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie heeft het lichaam van Jezus in een graf gelegd? ', 'Jozef, de man van Maria', 'Jozef van Arimathea','Soldaten van Pilatus','De discipelen ','','Mattheus 27 :57 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie heeft het lichaam van Jezus in een graf gelegd? ' for key 'vraag'Wie zaten tegenover het graf toen Jezus daarin werd gelegd?
De elf discipelen
De overpriesters
Soldaten van Pilatus
Maria van Magdala en de andere Maria
4
3
Mattheus 27 : 61
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zaten tegenover het graf toen Jezus daarin werd gelegd? ', 'De elf discipelen', 'De overpriesters','Soldaten van Pilatus','Maria van Magdala en de andere Maria ','','Mattheus 27 : 61 ','','4','3'). Duplicate entry 'Wie zaten tegenover het graf toen Jezus daarin werd gelegd? ' for key 'vraag'Wie wilden dat er een wacht bij het graf van Jezus zou komen?
De overpriesters en Farizeeen
De discipelen
Pilatus
Maria van Magdala
1
2
Mattheus 27 : 62
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie wilden dat er een wacht bij het graf van Jezus zou komen? ', 'De overpriesters en Farizeeen', 'De discipelen','Pilatus','Maria van Magdala ','','Mattheus 27 : 62 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wie wilden dat er een wacht bij het graf van Jezus zou ' for key 'vraag'Wie wentelde de steen voor het graf van Jezus weg?
Maria van Magdala en de andere Maria
De soldaten
De discipelen
Een engel des Heren
4
1
Mattheus 28 : 2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie wentelde de steen voor het graf van Jezus weg? ', 'Maria van Magdala en de andere Maria', 'De soldaten','De discipelen','Een engel des Heren ','','Mattheus 28 : 2 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie wentelde de steen voor het graf van Jezus weg? ' for key 'vraag'Wie kwam Maria van Magdala en de andere Maria tegemoet toen zij van het open graf naar de discipelen gingen?
Petrus
Johannes
Jezus
De wacht
3
2
Mattheus 28 : 9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie kwam Maria van Magdala en de andere Maria tegemoet toen zij van het open graf naar de discipelen gingen? ', 'Petrus', 'Johannes','Jezus','De wacht ','','Mattheus 28 : 9 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie kwam Maria van Magdala en de andere Maria tegemoet toen ' for key 'vraag'Met welke woorden vertelt Johannes over de komst van Jezus op deze aarde?
En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren
Zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken
Het Woord is vleesgeworden
4
3
Johannes 1:14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Met welke woorden vertelt Johannes over de komst van Jezus op deze aarde? ', 'En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai', 'Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren','Zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken','Het Woord is vleesgeworden ','','Johannes 1:14 ','','4','3'). Duplicate entry 'Met welke woorden vertelt Johannes over de komst ' for key 'vraag'Wie omschreef de komst van Jezus naar de wereld met de woorden: "Het Woord is vlees geworden"?
Matthëüs
Marcus
Lucas
Johannes
4
2
Johannes 1:14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie omschreef de komst van Jezus naar de wereld met de woorden: "Het Woord is vlees geworden"? ', 'Matthëüs', 'Marcus','Lucas','Johannes ','','Johannes 1:14 ','','4','2'). Duplicate entry 'Wie omschreef de komst van Jezus naar de wereld met de ' for key 'vraag'Wie zei van zichzelf dat hij niet waardig was de schoenriem los te maken van Jezus?
Matthëüs
Johannes
Elia
Jesaja
2
1
Johannes 1:27
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zei van zichzelf dat hij niet waardig was de schoenriem los te maken van Jezus? ', 'Matthëüs', 'Johannes','Elia','Jesaja ','','Johannes 1:27 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie zei van zichzelf dat hij niet waardig was de schoenriem ' for key 'vraag'Waar doopte Johannes?
Bij de rivier de Jabbok
Bij Bethanie over de Jordaan
In Jeruzalem
Bij Kapernaum, bij het meer van Galilea
2
1
Johannes 1:28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar doopte Johannes? ', 'Bij de rivier de Jabbok', 'Bij Bethanie over de Jordaan','In Jeruzalem','Bij Kapernaum, bij het meer van Galilea ','','Johannes 1:28 ','','2','1'). Duplicate entry 'Waar doopte Johannes? ' for key 'vraag'Wie getuigde, toen hij Jezus tot zich zag komen: "Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt"?
Simon Petrus
De Samaritaanse vrouw
Johannes
Judas
3
2
Johannes 1:29
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie getuigde, toen hij Jezus tot zich zag komen: "Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt"? ', 'Simon Petrus', 'De Samaritaanse vrouw','Johannes','Judas ','','Johannes 1:29 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie getuigde, toen hij Jezus tot zich zag komen: ' for key 'vraag'Johannes heeft gezien dat de Geest uit de hemel nederdaalde als .....?
Als een duif
Als tongen van vuur
Als een engel
Als de wind
1
1
Johannes 1:32
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Johannes heeft gezien dat de Geest uit de hemel nederdaalde als .....? ', 'Als een duif', 'Als tongen van vuur','Als een engel','Als de wind ','','Johannes 1:32 ','','1','1'). Duplicate entry 'Johannes heeft gezien dat de Geest uit de hemel ' for key 'vraag'Welke twee discipelen van Jezus waren eerst discipelen van Johannes geweest?
Filippus en Nathanael
Andreas en Simon Petrus
Jacobus en Johannes
Bartholomeus en Thomas
2
3
Johannes 1:35-43
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke twee discipelen van Jezus waren eerst discipelen van Johannes geweest? ', 'Filippus en Nathanael', 'Andreas en Simon Petrus','Jacobus en Johannes','Bartholomeus en Thomas ','','Johannes 1:35-43 ','','2','3'). Duplicate entry 'Welke twee discipelen van Jezus waren eerst discipelen ' for key 'vraag'Welke discipel zat onder de vijgeboom toen hij werd geroepen tot Jezus?
Thaddeus
Zacheus
Nathanael
Filippus
3
3
Johannes 1:49
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke discipel zat onder de vijgeboom toen hij werd geroepen tot Jezus? ', 'Thaddeus', 'Zacheus','Nathanael','Filippus ','','Johannes 1:49 ','','3','3'). Duplicate entry 'Welke discipel zat onder de vijgeboom toen hij werd ' for key 'vraag'In welke plaats werd een bruiloft gevierd, waarbij Jezus water tot wijn veranderde?
Kapernaum
Kana
Nain
Jeruzalem
2
1
Johannes 2:1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke plaats werd een bruiloft gevierd, waarbij Jezus water tot wijn veranderde? ', 'Kapernaum', 'Kana','Nain','Jeruzalem ','','Johannes 2:1 ','','2','1'). Duplicate entry 'In welke plaats werd een bruiloft gevierd, waarbij ' for key 'vraag'Wie zei tegen de bedienden op het bruiloftsfeest: "Wat Hij u ook zegt, doet dat"?
Simon Petrus
Johannes
De moeder van Jezus
De leider van het feest
3
1
Johannes 2:5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zei tegen de bedienden op het bruiloftsfeest: "Wat Hij u ook zegt, doet dat"? ', 'Simon Petrus', 'Johannes','De moeder van Jezus','De leider van het feest ','','Johannes 2:5 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wie zei tegen de bedienden op het bruiloftsfeest: ' for key 'vraag'Hoeveel vaten liet Jezus met water vullen op het bruiloftsfeest in Kana?
Twee
Vier
Zes
Acht
3
2
Johannes 2:6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoeveel vaten liet Jezus met water vullen op het bruiloftsfeest in Kana? ', 'Twee', 'Vier','Zes','Acht ','','Johannes 2:6 ','','3','2'). Duplicate entry 'Hoeveel vaten liet Jezus met water vullen ' for key 'vraag'Wat heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea?
De genezing van de man met de verschrompelde hand
Water in wijn veranderd tijdens het bruiloftsfeest
Levend water geschept voor de Samaritaanse vrouw
De wonderbare visvangst
2
1
Johannes 2:11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea? ', 'De genezing van de man met de verschrompelde hand', 'Water in wijn veranderd tijdens het bruiloftsfeest','Levend water geschept voor de Samaritaanse vrouw','De wonderbare visvangst ','','Johannes 2:11 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen ' for key 'vraag'Waarom maakte Jezus eens gebruik van een zweep van touw?
Om onreine geesten uit te drijven
Om een zondaar te bestraffen
Om schapen en runderen uit de tempel te drijven
Om de ezel te leiden tijdens de intocht in Jeruzalem
3
2
Johannes 2:15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom maakte Jezus eens gebruik van een zweep van touw? ', 'Om onreine geesten uit te drijven', 'Om een zondaar te bestraffen','Om schapen en runderen uit de tempel te drijven','Om de ezel te leiden tijdens de intocht in Jeruzalem ','','Johannes 2:15 ','','3','2'). Duplicate entry 'Waarom maakte Jezus eens gebruik van een zweep van touw? ' for key 'vraag'Wat gebruikte Jezus om de schapen en runderen uit de tempel van Jeruzalem te drijven?
Een ezelskaak
Een zweep van touw
Een herdersstok
Een slinger van wol
2
1
Johannes 2:15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gebruikte Jezus om de schapen en runderen uit de tempel van Jeruzalem te drijven? ', 'Een ezelskaak', 'Een zweep van touw','Een herdersstok','Een slinger van wol ','','Johannes 2:15 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat gebruikte Jezus om de schapen en runderen uit de ' for key 'vraag'Tegen wie zei Jezus: "Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis"?
Tegen de Farizeeers
Tegen de duivenverkopers in de tempel
Tegen de bedelaars bij de tempel
Tegen de discipelen
2
1
Johannes 2:16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Tegen wie zei Jezus: "Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis"? ', 'Tegen de Farizeeers', 'Tegen de duivenverkopers in de tempel','Tegen de bedelaars bij de tempel','Tegen de discipelen ','','Johannes 2:16 ','','2','1'). Duplicate entry 'Tegen wie zei Jezus: "Neemt dit alles hier vandaan, ' for key 'vraag'Waarover sprak Jezus toen Hij zei: "Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem herbouwen?"
Over de tempel in Jeruzalem
Over de tempel zijns lichaams
Over de tempel van Salomo
Over de tempel van Baal
2
2
Johannes 2:21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarover sprak Jezus toen Hij zei: "Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem herbouwen?" ', 'Over de tempel in Jeruzalem', 'Over de tempel zijns lichaams','Over de tempel van Salomo','Over de tempel van Baal ','','Johannes 2:21 ','','2','2'). Duplicate entry 'Waarover sprak Jezus toen Hij zei: "Breek deze tempel af en ' for key 'vraag'Hoe heette de overste der joden aan wie Jezus uitlegde wat het betekent om wederom geboren te worden?
Nathanael
Nicodemus
Crispus
Sostenes
2
2
Johannes 3:1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heette de overste der joden aan wie Jezus uitlegde wat het betekent om wederom geboren te worden? ', 'Nathanael', 'Nicodemus','Crispus','Sostenes ','','Johannes 3:1 ','','2','2'). Duplicate entry 'Hoe heette de overste der joden aan wie Jezus uitlegde wat ' for key 'vraag'Welke voorwaarde noemt Jezus aan Nathanael om het Koninkrijk Gods te kunnen zien?
Veel goede werken verrichten
Gebed
Wederom geboren worden
De naaste lief te hebben
3
3
Johannes 3:3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke voorwaarde noemt Jezus aan Nathanael om het Koninkrijk Gods te kunnen zien? ', 'Veel goede werken verrichten', 'Gebed','Wederom geboren worden','De naaste lief te hebben ','','Johannes 3:3 ','','3','3'). Duplicate entry 'Welke voorwaarde noemt Jezus aan Nathanael om het ' for key 'vraag'Waarmee vergeleek Jezus zichzelf toen Hij zei: "....., zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden."
Zoals Hanna bad: "Mijn hoorn is verhoogd in de Here"
Zoals de hoornen der rechtvaardigen verhoogd zullen worden
Zoals elk dal verhoogd en elke berg en heuvel geslecht worde
Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft
4
3
Johannes 3:14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarmee vergeleek Jezus zichzelf toen Hij zei: "....., zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden." ', 'Zoals Hanna bad: "Mijn hoorn is verhoogd in de Here"', 'Zoals de hoornen der rechtvaardigen verhoogd zullen worden','Zoals elk dal verhoogd en elke berg en heuvel geslecht worde','Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft ','','Johannes 3:14 ','','4','3'). Duplicate entry 'Waarmee vergeleek Jezus zichzelf toen Hij zei: ' for key 'vraag'Vul in: "Want alzo lief heeft God __________ gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft...." (Johannes 3:16)
Zijn volk
De wereld
Zondaars
Rechtvaardigen
2
1
Johannes 3:16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul in: "Want alzo lief heeft God __________ gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft...." (Johannes 3:16) ', 'Zijn volk', 'De wereld','Zondaars','Rechtvaardigen ','','Johannes 3:16 ','','2','1'). Duplicate entry 'Vul in: "Want alzo lief heeft God __________ gehad, dat Hij ' for key 'vraag'In welke streek ligt de bron van Jakob, bij de stad Sichar, waar Jezus een vrouw vroeg om water voor Hem te putten?
Judea
Galilea
Samaria
Perea
3
2
Johannes 4:4-5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke streek ligt de bron van Jakob, bij de stad Sichar, waar Jezus een vrouw vroeg om water voor Hem te putten? ', 'Judea', 'Galilea','Samaria','Perea ','','Johannes 4:4-5 ','','3','2'). Duplicate entry 'In welke streek ligt de bron van Jakob, bij de stad Sichar, ' for key 'vraag'Bij welke put vroeg Jezus aan de Samaritaanse vrouw water voor Hem te putten?
Bij de bron van Jakob
Bij de bron van Neftoach
Bij de put van Bethlehem
Bij de put van Malkia
1
2
Johannes 4:6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij welke put vroeg Jezus aan de Samaritaanse vrouw water voor Hem te putten? ', 'Bij de bron van Jakob', 'Bij de bron van Neftoach','Bij de put van Bethlehem','Bij de put van Malkia ','','Johannes 4:6 ','','1','2'). Duplicate entry 'Bij welke put vroeg Jezus aan de Samaritaanse vrouw ' for key 'vraag'Wat zou Jezus de Samaritaanse vrouw hebben gegeven als zij Hem om drinken had gevraagd?
Wijn
Water uit de put
Levend water
Water en bloed
3
1
Johannes 4:10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zou Jezus de Samaritaanse vrouw hebben gegeven als zij Hem om drinken had gevraagd? ', 'Wijn', 'Water uit de put','Levend water','Water en bloed ','','Johannes 4:10 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat zou Jezus de Samaritaanse vrouw hebben gegeven als ' for key 'vraag'Wie sprak bij de bron van Jakob: "Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt"?
Zacheus
De Samaritaanse vrouw
Nicodemus
De kamerling uit Ethiopie
2
1
Johannes 4:25
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie sprak bij de bron van Jakob: "Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt"? ', 'Zacheus', 'De Samaritaanse vrouw','Nicodemus','De kamerling uit Ethiopie ','','Johannes 4:25 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie sprak bij de bron van Jakob: "Ik weet, dat de Messias ' for key 'vraag'Wie zeiden tegen de Samaritaanse vrouw: "Wij zelf hebben Hem gehoord en weten dat deze werkelijk de Heiland der wereld is"?
De discipelen van Jezus
De Farizeeers en Schriftgeleerden
De Samaritanen uit Sichar
Een priester, een Leviet en de barmhartige Samaritaan
3
2
Johannes 4:42
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zeiden tegen de Samaritaanse vrouw: "Wij zelf hebben Hem gehoord en weten dat deze werkelijk de Heiland der wereld is"? ', 'De discipelen van Jezus', 'De Farizeeers en Schriftgeleerden','De Samaritanen uit Sichar','Een priester, een Leviet en de barmhartige Samaritaan ','','Johannes 4:42 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie zeiden tegen de Samaritaanse vrouw: "Wij zelf hebben Hem ' for key 'vraag'Wat sprak Jezus tegen de hoveling van Kapernaum, wiens kind ziek was?
Ga heen, uw zoon leeft
Ga heen, uw dochter slaapt
Ga heen, uw geloof heeft u behouden
Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome
1
1
Johannes 4:50
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat sprak Jezus tegen de hoveling van Kapernaum, wiens kind ziek was? ', 'Ga heen, uw zoon leeft', 'Ga heen, uw dochter slaapt','Ga heen, uw geloof heeft u behouden','Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome ','','Johannes 4:50 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wat sprak Jezus tegen de hoveling van Kapernaum, wiens ' for key 'vraag'Wiens zoon werd op het zevende uur van de dag - op het moment dat Jezus het gezegd had - vrij van koorts?
De zoon van Jairus
De zoon van Zebedeus
De zoon van de vrouw uit Nain
De zoon van de hoveling van Kapernaum
4
1
Johannes 4:46-54
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wiens zoon werd op het zevende uur van de dag - op het moment dat Jezus het gezegd had - vrij van koorts? ', 'De zoon van Jairus', 'De zoon van Zebedeus','De zoon van de vrouw uit Nain','De zoon van de hoveling van Kapernaum ','','Johannes 4:46-54 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wiens zoon werd op het zevende uur van de dag - op het ' for key 'vraag'Bij welke poort van Jeruzalem lag het bad met de bijnaam Bethesda?
De dalpoort
De vispoort
De bronpoort
De schaapspoort
4
3
Johannes 5:2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij welke poort van Jeruzalem lag het bad met de bijnaam Bethesda? ', 'De dalpoort', 'De vispoort','De bronpoort','De schaapspoort ','','Johannes 5:2 ','','4','3'). Duplicate entry 'Bij welke poort van Jeruzalem lag het bad met de ' for key 'vraag'Hoe heet het bad waar telkens een engel des Heren afdaalde, waardoor degene die er het eerst in was, werd genezen?
Bethesda
Silóam
Jordaan
Het bad der wedergeboorte
1
1
Johannes 5:2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heet het bad waar telkens een engel des Heren afdaalde, waardoor degene die er het eerst in was, werd genezen? ', 'Bethesda', 'Silóam','Jordaan','Het bad der wedergeboorte ','','Johannes 5:2 ','','1','1'). Duplicate entry 'Hoe heet het bad waar telkens een engel des Heren afdaalde, ' for key 'vraag'Wie lag bij het bad Bethesda, die geen mens had om hem in het bad te werpen, wanneer het water bewoog?
Bartimeus
Lazarus
De Samaritaanse vrouw
Een man die al 38 jaar ziek was
4
1
Johannes 5:5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie lag bij het bad Bethesda, die geen mens had om hem in het bad te werpen, wanneer het water bewoog? ', 'Bartimeus', 'Lazarus','De Samaritaanse vrouw','Een man die al 38 jaar ziek was ','','Johannes 5:5 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie lag bij het bad Bethesda, die geen mens had om hem ' for key 'vraag'Wat miste de zieke man uit Bethesda volgens zijn eigen woorden om gezond te kunnen worden?
Zijn gezichtsvermogen
Kracht in zijn benen
Mensen om hem helpen
Geloof
3
1
Johannes 5:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat miste de zieke man uit Bethesda volgens zijn eigen woorden om gezond te kunnen worden? ', 'Zijn gezichtsvermogen', 'Kracht in zijn benen','Mensen om hem helpen','Geloof ','','Johannes 5:7 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat miste de zieke man uit Bethesda volgens zijn eigen ' for key 'vraag'Over wie sprak Jezus: "Hij was de brandende en schijnende lamp en gij hebt u een tijdlang in zijn licht willen verheugen"?
Over zichzelf
Over Elia
Over Jeremia
Over Johannes de Doper
4
2
Johannes 5:35
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Over wie sprak Jezus: "Hij was de brandende en schijnende lamp en gij hebt u een tijdlang in zijn licht willen verheugen"?', 'Over zichzelf', 'Over Elia','Over Jeremia','Over Johannes de Doper ','','Johannes 5:35 ','','4','2'). Duplicate entry 'Over wie sprak Jezus: "Hij was de brandende en schijnende ' for key 'vraag'Hoe kan men eeuwig leven hebben, zei Jezus?
Door tot Jezus te komen
Door de hoop op Mozes te vestigen
Door de geboden te onderhouden
Door de Schriften te onderzoeken
1
3
Johannes 5:39-40
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe kan men eeuwig leven hebben, zei Jezus? ', 'Door tot Jezus te komen', 'Door de hoop op Mozes te vestigen','Door de geboden te onderhouden','Door de Schriften te onderzoeken ','','Johannes 5:39-40 ','','1','3'). Duplicate entry 'Hoe kan men eeuwig leven hebben, zei Jezus? ' for key 'vraag'Zoals God brood uit de hemel te eten heeft gegeven in de woestijn, zo is Jezus.......
Het brood des levens
Het levende manna
Ons dagelijks brood
Het manna voor elke dag
1
2
Johannes 6:35
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Zoals God brood uit de hemel te eten heeft gegeven in de woestijn, zo is Jezus....... ', 'Het brood des levens', 'Het levende manna','Ons dagelijks brood','Het manna voor elke dag ','','Johannes 6:35 ','','1','2'). Duplicate entry 'Zoals God brood uit de hemel te eten heeft gegeven ' for key 'vraag'Welk woord van Jesaja sprak Jezus over de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden?
Brood des levens
Stromen van levend water
Een duif uit de hemel
Tongen als van vuur
2
3
Johannes 7:38
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welk woord van Jesaja sprak Jezus over de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden? ', 'Brood des levens', 'Stromen van levend water','Een duif uit de hemel','Tongen als van vuur ','','Johannes 7:38 ','','2','3'). Duplicate entry 'Welk woord van Jesaja sprak Jezus over de Geest, welke zij, ' for key 'vraag'Om welke reden vooral wilden de Farizeeen Jezus grijpen?
Omdat Jezus de wetten van Mozes niet gehoorzaamde
Omdat Jezus mensen genas
Omdat Jezus getuigde dat God Hem gezonden had
Omdat Jezus de sabbat niet hield
3
2
Johannes 7:29-30
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Om welke reden vooral wilden de Farizeeen Jezus grijpen? ', 'Omdat Jezus de wetten van Mozes niet gehoorzaamde', 'Omdat Jezus mensen genas','Omdat Jezus getuigde dat God Hem gezonden had','Omdat Jezus de sabbat niet hield ','','Johannes 7:29-30 ','','3','2'). Duplicate entry 'Om welke reden vooral wilden de Farizeeen Jezus grijpen? ' for key 'vraag'Door wie werden de dienaren gezonden om Jezus te grijpen?
Door de Romeinen
Door de Farizeeen
Door Judas
Door Pilatus
2
1
Johannes 7:32
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Door wie werden de dienaren gezonden om Jezus te grijpen? ', 'Door de Romeinen', 'Door de Farizeeen','Door Judas','Door Pilatus ','','Johannes 7:32 ','','2','1'). Duplicate entry 'Door wie werden de dienaren gezonden om Jezus te grijpen? ' for key 'vraag'Door welke Farizeeer werd Jezus verdedigd bij de overpriesters en Farizeeen?
Annas
Nicodemus
Crispus
Kajafas
2
1
Johannes 7:50-52
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Door welke Farizeeer werd Jezus verdedigd bij de overpriesters en Farizeeen? ', 'Annas', 'Nicodemus','Crispus','Kajafas ','','Johannes 7:50-52 ','','2','1'). Duplicate entry 'Door welke Farizeeer werd Jezus verdedigd bij de ' for key 'vraag'Wanneer bukte Jezus zich neer en schreef Hij met de vinger op de grond?
Toen men een vrouw bij Hem bracht die overspel had gepleegd
Toen men twee blinde mannen bij Hem bracht
Toen men Hem gevangen wilde nemen
Toen men Hem verweet dat Hij mensen op sabbat genas
1
2
Johannes 8:6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer bukte Jezus zich neer en schreef Hij met de vinger op de grond? ', 'Toen men een vrouw bij Hem bracht die overspel had gepleegd', 'Toen men twee blinde mannen bij Hem bracht','Toen men Hem gevangen wilde nemen','Toen men Hem verweet dat Hij mensen op sabbat genas ','','Johannes 8:6 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wanneer bukte Jezus zich neer en schreef Hij met ' for key 'vraag'Wie mocht van Jezus de eerste steen werpen naar de vrouw die overspel had gepleegd?
De oudsten van het volk
De Farizeeen
Wie van u zonder zonde is
Wie van u haar op heterdaad betrapte
3
1
Johannes 8:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie mocht van Jezus de eerste steen werpen naar de vrouw die overspel had gepleegd? ', 'De oudsten van het volk', 'De Farizeeen','Wie van u zonder zonde is','Wie van u haar op heterdaad betrapte ','','Johannes 8:7 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wie mocht van Jezus de eerste steen werpen naar de ' for key 'vraag'Van welke zonde werd de vrouw beschuldigd die volgens de wet van Mozes gestenigd moest worden?
Moord
Diefstal
Godslastering
Overspel
4
2
Johannes 8:5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Van welke zonde werd de vrouw beschuldigd die volgens de wet van Mozes gestenigd moest worden? ', 'Moord', 'Diefstal','Godslastering','Overspel ','','Johannes 8:5 ','','4','2'). Duplicate entry 'Van welke zonde werd de vrouw beschuldigd die volgens ' for key 'vraag'Vul aan: (Johannes 8:12) "Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt....."
Heeft eeuwig leven
Zal nimmermeer dorsten
Zal nimmer in de duisternis wandelen
Die u uit de duisternis geroepen heeft
3
1
Johannes 8:12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: (Johannes 8:12) "Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt....." ', 'Heeft eeuwig leven', 'Zal nimmermeer dorsten','Zal nimmer in de duisternis wandelen','Die u uit de duisternis geroepen heeft ','','Johannes 8:12 ','','3','1'). Duplicate entry 'Vul aan: (Johannes 8:12) ' for key 'vraag'Wie zei tegen Jezus: "Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien?"
De discipelen
De joden
De vrouwen van Jeruzalem
De arme Lazarus
2
2
Johannes 8:57
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zei tegen Jezus: "Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien?" ', 'De discipelen', 'De joden','De vrouwen van Jeruzalem','De arme Lazarus ','','Johannes 8:57 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wie zei tegen Jezus: ' for key 'vraag'Wat betekent "Silóam", waar de blindgeborene zich waste en ziende werd?
Uitgezonden
Redding
Badwater
Huis van barmhartigheid
1
3
Johannes 9:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat betekent "Silóam", waar de blindgeborene zich waste en ziende werd? ', 'Uitgezonden', 'Redding','Badwater','Huis van barmhartigheid ','','Johannes 9:7 ','','1','3'). Duplicate entry 'Wat betekent "Silóam", waar de blindgeborene zich ' for key 'vraag'Welke man ging naar het badwater van Silóam om zich te wassen en werd daar genezen?
Een melaatse man
Een blinde man
Een dove man
Een verlamde man
2
1
Johannes 9:1-7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke man ging naar het badwater van Silóam om zich te wassen en werd daar genezen? ', 'Een melaatse man', 'Een blinde man','Een dove man','Een verlamde man ','','Johannes 9:1-7 ','','2','1'). Duplicate entry 'Welke man ging naar het badwater van Silóam om zich ' for key 'vraag'Waar moest de blinde man van Jezus naar toe om zich te wassen?
Naar de Jordaan
Naar zijn huis
Naar het bad Bethesda
Naar het badwater Silóam
4
1
Johannes 9:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar moest de blinde man van Jezus naar toe om zich te wassen? ', 'Naar de Jordaan', 'Naar zijn huis','Naar het bad Bethesda','Naar het badwater Silóam ','','Johannes 9:7 ','','4','1'). Duplicate entry 'Waar moest de blinde man van Jezus naar toe ' for key 'vraag'Wat was de reden dat een man blind geboren is, volgens de discipelen?
Dat hij, of zijn ouders, hadden gezondigd
De werken Gods moesten in hem openbaar worden
Een erfelijke oorzaak
Een moeizame bevalling
1
3
Johannes 9:2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat was de reden dat een man blind geboren is, volgens de discipelen? ', 'Dat hij, of zijn ouders, hadden gezondigd', 'De werken Gods moesten in hem openbaar worden','Een erfelijke oorzaak','Een moeizame bevalling ','','Johannes 9:2 ','','1','3'). Duplicate entry 'Wat was de reden dat een man blind geboren is, ' for key 'vraag'Wat antwoordden de ouders van de blindgeboren man toen de Farizeeen hen vroegen: "Hoe kan hij dan nu zien?"
Vraagt het hemzelf, hij heeft de leeftijd
Jezus, de Nazoreeer heeft hem genezen
Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen
Wilt gij soms ook zijn discipelen worden?
1
2
Johannes 9:21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat antwoordden de ouders van de blindgeboren man toen de Farizeeen hen vroegen: "Hoe kan hij dan nu zien?" ', 'Vraagt het hemzelf, hij heeft de leeftijd', 'Jezus, de Nazoreeer heeft hem genezen','Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen','Wilt gij soms ook zijn discipelen worden? ','','Johannes 9:21 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat antwoordden de ouders van de blindgeboren man ' for key 'vraag'Van wie zegt Jezus dat ze blind zijn, terwijl ze kunnen zien?
Van de man die blind geboren was
Van de discipelen
Van de Farizeeen
Van iedereen
3
1
Johannes 9:40-41
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Van wie zegt Jezus dat ze blind zijn, terwijl ze kunnen zien? ', 'Van de man die blind geboren was', 'Van de discipelen','Van de Farizeeen','Van iedereen ','','Johannes 9:40-41 ','','3','1'). Duplicate entry 'Van wie zegt Jezus dat ze blind zijn, terwijl ze kunnen zien? ' for key 'vraag'Wat is iemand die niet door de deur de schaapskooi binnengaat, maar op een andere plaats inklimt?
De goede herder
Een valse herder
Een huurling
Een dief en een rover
4
1
Johannes 10:1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat is iemand die niet door de deur de schaapskooi binnengaat, maar op een andere plaats inklimt? ', 'De goede herder', 'Een valse herder','Een huurling','Een dief en een rover ','','Johannes 10:1 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wat is iemand die niet door de deur de schaapskooi ' for key 'vraag'Waarom zullen de schapen niet een vreemde herder volgen?
Omdat zij de stem der vreemden niet kennen
Omdat zij de geur der vreemden niet kennen
Omdat zij de kleren der vreemden niet kennen
Omdat zij de staf der vreemden niet kennen
1
1
Johannes 10:5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom zullen de schapen niet een vreemde herder volgen? ', 'Omdat zij de stem der vreemden niet kennen', 'Omdat zij de geur der vreemden niet kennen','Omdat zij de kleren der vreemden niet kennen','Omdat zij de staf der vreemden niet kennen ','','Johannes 10:5 ','','1','1'). Duplicate entry 'Waarom zullen de schapen niet een vreemde herder volgen? ' for key 'vraag'Waarom zullen de schapen de herder volgen?
Omdat zij de stem van de herder kennen
Omdat zij de geur van de herder kennen
Omdat zij de kleren van de herder kennen
Omdat zij de staf van de herder kennen
1
1
Johannes 10:4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom zullen de schapen de herder volgen? ', 'Omdat zij de stem van de herder kennen', 'Omdat zij de geur van de herder kennen','Omdat zij de kleren van de herder kennen','Omdat zij de staf van de herder kennen ','','Johannes 10:4 ','','1','1'). Duplicate entry 'Waarom zullen de schapen de herder volgen? ' for key 'vraag'Vul aan: (Johannes 10:9) "Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, ......"
Zal hij veilig zijn
Zal hij Mij kennen
Zal hij behouden worden
Zal hij verloren gaan
3
2
Johannes 10:9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: (Johannes 10:9) "Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, ......" ', 'Zal hij veilig zijn', 'Zal hij Mij kennen','Zal hij behouden worden','Zal hij verloren gaan ','','Johannes 10:9 ','','3','2'). Duplicate entry 'Vul aan: (Johannes 10:9) ' for key 'vraag'Wat doet de goede herder? (Johannes 10:12)
Hij doet nederliggen in grazige weiden
Hij voert mij naar rustige wateren
Hij zet zijn leven in voor zijn schapen
Hij laat de schapen in de steek en vlucht
3
1
Johannes 10:12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat doet de goede herder? (Johannes 10:12) ', 'Hij doet nederliggen in grazige weiden', 'Hij voert mij naar rustige wateren','Hij zet zijn leven in voor zijn schapen','Hij laat de schapen in de steek en vlucht ','','Johannes 10:12 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat doet de goede herder? (Johannes 10:12) ' for key 'vraag'Wat wilden de joden Jezus aandoen, omdat Hij, volgens hen, schuldig was aan godslastering?
Hem slaan
Hem geselen
Hem stenigen
Hem gevangen nemen
3
2
Johannes 10:31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat wilden de joden Jezus aandoen, omdat Hij, volgens hen, schuldig was aan godslastering? ', 'Hem slaan', 'Hem geselen','Hem stenigen','Hem gevangen nemen ','','Johannes 10:31 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat wilden de joden Jezus aandoen, omdat Hij, volgens ' for key 'vraag'Hoe heet de broer van Maria en Martha in Bethanie, de man die door Jezus opgewekt werd uit de dood?
Jakobus
Lazarus
Johannes
Levi
2
1
Johannes 11:1-3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heet de broer van Maria en Martha in Bethanie, de man die door Jezus opgewekt werd uit de dood? ', 'Jakobus', 'Lazarus','Johannes','Levi ','','Johannes 11:1-3 ','','2','1'). Duplicate entry 'Hoe heet de broer van Maria en Martha in Bethanie, ' for key 'vraag'Hoe heten de twee zusters van Lazarus, die Jezus het bericht stuurden dat Lazarus ziek was?
Hanna en Peninna
Orpa en Ruth
Lea en Rebekka
Maria en Martha
4
1
Johannes 11:1-4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heten de twee zusters van Lazarus, die Jezus het bericht stuurden dat Lazarus ziek was? ', 'Hanna en Peninna', 'Orpa en Ruth','Lea en Rebekka','Maria en Martha ','','Johannes 11:1-4 ','','4','1'). Duplicate entry 'Hoe heten de twee zusters van Lazarus, ' for key 'vraag'Welke discipel sprak, toen Jezus weer terug wilde naar Judea: "Laten wij ook gaan om met Hem te sterven"?
Johannes
Petrus
Thomas
Thaddeus
3
3
Johannes 11:16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke discipel sprak, toen Jezus weer terug wilde naar Judea: "Laten wij ook gaan om met Hem te sterven"? ', 'Johannes', 'Petrus','Thomas','Thaddeus ','','Johannes 11:16 ','','3','3'). Duplicate entry 'Welke discipel sprak, toen Jezus weer terug wilde naar Judea: ' for key 'vraag'Welke vrouw getuigde: "Ja Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou"?
Maria, de moeder van Jezus
Martha, de zus van Lazarus
Johanna, de vrouw van de rentmeester van Herodes
Maria van Magdala
2
2
Johannes 11:27
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke vrouw getuigde: "Ja Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou"? ', 'Maria, de moeder van Jezus', 'Martha, de zus van Lazarus','Johanna, de vrouw van de rentmeester van Herodes','Maria van Magdala ','','Johannes 11:27 ','','2','2'). Duplicate entry 'Welke vrouw getuigde: "Ja Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt ' for key 'vraag'Wie kwam, dankzij Jezus, uit het graf, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken en een zweetdoek om zijn gelaat?
Jakobus
Lazarus
Johannes
Levi
2
1
Johannes 11:44
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie kwam, dankzij Jezus, uit het graf, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken en een zweetdoek om zijn gelaat? ', 'Jakobus', 'Lazarus','Johannes','Levi ','','Johannes 11:44 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie kwam, dankzij Jezus, uit het graf, de voeten en de handen ' for key 'vraag'Wie zei: "Gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat een man sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat"?
Jezus
Johannes de Doper
Kajafas, de hogepriester
Petrus
3
2
Johannes 11:50
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zei: "Gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat een man sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat"? ', 'Jezus', 'Johannes de Doper','Kajafas, de hogepriester','Petrus ','','Johannes 11:50 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie zei: "Gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat een man ' for key 'vraag'Wanneer sprak Jezus: "Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij"?
Bij de genezing van de man in het bad Bethesda
Bij de blindgeborene die naar het badwater Silóam moest
Voordat Jezus met zijn discipelen de maaltijd vierde
Bij zijn doop in de rivier de Jordaan
3
1
Johannes 13:8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer sprak Jezus: "Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij"? ', 'Bij de genezing van de man in het bad Bethesda', 'Bij de blindgeborene die naar het badwater Silóam moest','Voordat Jezus met zijn discipelen de maaltijd vierde','Bij zijn doop in de rivier de Jordaan ','','Johannes 13:8 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wanneer sprak Jezus: ' for key 'vraag'Welke discipel wilde dat Jezus niet alleen zijn voeten, maar ook de handen en het hoofd zou wassen?
Johannes
Simon Petrus
Thomas
Thaddeus
2
1
Johannes 13:9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke discipel wilde dat Jezus niet alleen zijn voeten, maar ook de handen en het hoofd zou wassen? ', 'Johannes', 'Simon Petrus','Thomas','Thaddeus ','','Johannes 13:9 ','','2','1'). Duplicate entry 'Welke discipel wilde dat Jezus niet alleen zijn voeten, ' for key 'vraag'Waarom zei Jezus tegen zijn discipelen: "Gij zijt niet allen rein"?
Zij hadden hun voeten niet gewassen
Jezus had niet de voeten van alle discipelen gewassen
Jezus wist dat zij nog altijd zondigden
Jezus wist wie Hem zou verraden
4
1
Johannes 13:11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom zei Jezus tegen zijn discipelen: "Gij zijt niet allen rein"? ', 'Zij hadden hun voeten niet gewassen', 'Jezus had niet de voeten van alle discipelen gewassen','Jezus wist dat zij nog altijd zondigden','Jezus wist wie Hem zou verraden ','','Johannes 13:11 ','','4','1'). Duplicate entry 'Waarom zei Jezus tegen zijn discipelen: ' for key 'vraag'Wat dachten de discipelen toen Jezus tegen Judas zei: "Wat gij doen wilt, doe het met spoed"?
Dat Judas nog wat moest gaan kopen voor het feest
Dat Judas naar de overpriesters ging om Jezus te verraden
Dat Judas vlug zijn stuk brood moest indopen
Dat Jezus Judas aanwees als de verrader
1
2
Johannes 13:29
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat dachten de discipelen toen Jezus tegen Judas zei: "Wat gij doen wilt, doe het met spoed"? ', 'Dat Judas nog wat moest gaan kopen voor het feest', 'Dat Judas naar de overpriesters ging om Jezus te verraden','Dat Judas vlug zijn stuk brood moest indopen','Dat Jezus Judas aanwees als de verrader ','','Johannes 13:29 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat dachten de discipelen toen Jezus tegen Judas zei: ' for key 'vraag'Hoe heet de vader van Judas, de man die Jezus verraadde?
Simon de leerlooier
Simon de Zeloot
Simon Iskariot
Simon Barjona
3
3
Johannes 13:26
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heet de vader van Judas, de man die Jezus verraadde? ', 'Simon de leerlooier', 'Simon de Zeloot','Simon Iskariot','Simon Barjona ','','Johannes 13:26 ','','3','3'). Duplicate entry 'Hoe heet de vader van Judas, de man die Jezus verraadde? ' for key 'vraag'Vul aan: (Johannes 13:35) Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt,
Indien gij liefde hebt onder elkander
Indien gij samen zingt
Indien gij Mijn naam belijdt
Indien gij Mij volgt
1
2
Johannes 13:35
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul aan: (Johannes 13:35) Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, ', 'Indien gij liefde hebt onder elkander', 'Indien gij samen zingt','Indien gij Mijn naam belijdt','Indien gij Mij volgt ','','Johannes 13:35 ','','1','2'). Duplicate entry 'Vul aan: (Johannes 13:35) ' for key 'vraag'Welke discipel vroeg: "Here, wij weten niet waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg"?
Johannes
Simon Petrus
Thomas
Thaddeus
3
3
Johannes 14:5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke discipel vroeg: "Here, wij weten niet waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg"? ', 'Johannes', 'Simon Petrus','Thomas','Thaddeus ','','Johannes 14:5 ','','3','3'). Duplicate entry 'Welke discipel vroeg: "Here, wij weten niet waar Gij ' for key 'vraag'Welke discipel vroeg aan Jezus: "Here, toon ons de Vader, dan is het ons genoeg"?
Johannes
Simon Petrus
Thomas
Filippus
4
3
Johannes 14:8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke discipel vroeg aan Jezus: "Here, toon ons de Vader, dan is het ons genoeg"? ', 'Johannes', 'Simon Petrus','Thomas','Filippus ','','Johannes 14:8 ','','4','3'). Duplicate entry 'Welke discipel vroeg aan Jezus: ' for key 'vraag'Wat zal de Landman doen met elke rank die wel aan Jezus is, maar geen vrucht draagt?
Wegnemen
Snoeien
Bewaren
Oogsten
1
2
Johannes 15:2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zal de Landman doen met elke rank die wel aan Jezus is, maar geen vrucht draagt? ', 'Wegnemen', 'Snoeien','Bewaren','Oogsten ','','Johannes 15:2 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat zal de Landman doen met elke rank die wel aan ' for key 'vraag'Wat zal de Landman doen met elke rank die aan Jezus is en die vrucht draagt?
Wegnemen
Snoeien
Bewaren
Oogsten
2
2
Johannes 15:2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zal de Landman doen met elke rank die aan Jezus is en die vrucht draagt? ', 'Wegnemen', 'Snoeien','Bewaren','Oogsten ','','Johannes 15:2 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat zal de Landman doen met elke rank die aan Jezus is en ' for key 'vraag'Waarom snoeit de Landman de rank die, verbonden aan Jezus, veel vruchten draagt?
Omdat zij anders haar eigen vruchten niet kan dragen
Opdat zij nog meer vrucht drage
Om de vruchten weg te nemen
Opdat zij niet te veel vrucht drage
2
2
Johannes 15:2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom snoeit de Landman de rank die, verbonden aan Jezus, veel vruchten draagt? ', 'Omdat zij anders haar eigen vruchten niet kan dragen', 'Opdat zij nog meer vrucht drage','Om de vruchten weg te nemen','Opdat zij niet te veel vrucht drage ','','Johannes 15:2 ','','2','2'). Duplicate entry 'Waarom snoeit de Landman de rank die, verbonden ' for key 'vraag'Jezus zegt: "Ik ben de wijnstok, gij zijt ....."
De vruchten
De ranken
Het snoeimes
De persbak
2
1
Johannes 15:5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Jezus zegt: "Ik ben de wijnstok, gij zijt ....." ', 'De vruchten', 'De ranken','Het snoeimes','De persbak ','','Johannes 15:5 ','','2','1'). Duplicate entry 'Jezus zegt: ' for key 'vraag'Evenals de rank geen vruchten draagt uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien .....
Gij niet door Mij gesnoeid wil worden
Gij de Landman niet wil kennen
Gij in Mij niet blijft
Gij geen vrucht draagt
3
2
Johannes 15:4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Evenals de rank geen vruchten draagt uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien ..... ', 'Gij niet door Mij gesnoeid wil worden', 'Gij de Landman niet wil kennen','Gij in Mij niet blijft','Gij geen vrucht draagt ','','Johannes 15:4 ','','3','2'). Duplicate entry 'Evenals de rank geen vruchten draagt uit zichzelf, als zij ' for key 'vraag'Welke rivier stroomt langs de hof van Gethsemane?
Jordaan
Kedron
Jabbok
Krith
2
3
Johannes 18:1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke rivier stroomt langs de hof van Gethsemane? ', 'Jordaan', 'Kedron','Jabbok','Krith ','','Johannes 18:1 ','','2','3'). Duplicate entry 'Welke rivier stroomt langs de hof van Gethsemane? ' for key 'vraag'Hoe heette de slaaf van de hogepriester, bij wie Simon Petrus het rechteroor afsloeg?
Maleachi
Malluch
Malkisua
Malchus
4
3
Johannes 18:10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heette de slaaf van de hogepriester, bij wie Simon Petrus het rechteroor afsloeg? ', 'Maleachi', 'Malluch','Malkisua','Malchus ','','Johannes 18:10 ','','4','3'). Duplicate entry 'Hoe heette de slaaf van de hogepriester, bij wie ' for key 'vraag'Welke familieband hadden Annas en Kajafas?
Annas was de vader van Kajafas
Annas was de schoonvader van Kajafas
Annas was de zoon van Kajafas
Annas was de broer van Kajafas
2
3
Johannes 18:13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke familieband hadden Annas en Kajafas? ', 'Annas was de vader van Kajafas', 'Annas was de schoonvader van Kajafas','Annas was de zoon van Kajafas','Annas was de broer van Kajafas ','','Johannes 18:13 ','','2','3'). Duplicate entry 'Welke familieband hadden Annas en Kajafas? ' for key 'vraag'Tegen welke discipel sprak Jezus: "Breng uw vinger hier en zie mijn handen... wees niet ongelovig, maar gelovig"?
Johannes
Simon Petrus
Thomas
Filippus
3
1
Johannes 20:27
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Tegen welke discipel sprak Jezus: "Breng uw vinger hier en zie mijn handen... wees niet ongelovig, maar gelovig"? ', 'Johannes', 'Simon Petrus','Thomas','Filippus ','','Johannes 20:27 ','','3','1'). Duplicate entry 'Tegen welke discipel sprak Jezus: "Breng uw vinger hier ' for key 'vraag'Wat zei Jezus nadat Hij Thomas had laten zien, dat Hij was opgestaan?
Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien
Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien...
Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams
1
2
Johannes 20:29
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Jezus nadat Hij Thomas had laten zien, dat Hij was opgestaan? ', 'Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven', 'Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien','Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien...','Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams ','','Johannes 20:29 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat zei Jezus nadat Hij Thomas had laten zien, ' for key 'vraag'Waarom zijn de tekenen die Jezus heeft gedaan opgeschreven in het boek, volgens Johannes 20:31?
Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God
Opdat gij weet dat Hij leeft
Opdat gij deze dingen niet zult vergeten
Opdat gij zekerheid moogt ontvangen
1
2
Johannes 20:31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom zijn de tekenen die Jezus heeft gedaan opgeschreven in het boek, volgens Johannes 20:31? ', 'Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God', 'Opdat gij weet dat Hij leeft','Opdat gij deze dingen niet zult vergeten','Opdat gij zekerheid moogt ontvangen ','','Johannes 20:31 ','','1','2'). Duplicate entry 'Waarom zijn de tekenen die Jezus heeft gedaan ' for key 'vraag'Aan welke discipel vroeg Jezus tot drie maal toe: "Hebt gij Mij waarlijk lief?"
Johannes
Simon Petrus
Thomas
Filippus
2
1
Johannes 21:15-18
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Aan welke discipel vroeg Jezus tot drie maal toe: "Hebt gij Mij waarlijk lief?" ', 'Johannes', 'Simon Petrus','Thomas','Filippus ','','Johannes 21:15-18 ','','2','1'). Duplicate entry 'Aan welke discipel vroeg Jezus tot drie maal toe: ' for key 'vraag'Aan wie schreef Lucas het Evangelie?
Aan Timotheus
Aan Theófilus
Aan Titius Justus
Aan Trophimus
2
3
Lucas 1:3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Aan wie schreef Lucas het Evangelie? ', 'Aan Timotheus', 'Aan Theófilus','Aan Titius Justus','Aan Trophimus ','','Lucas 1:3 ','','2','3'). Duplicate entry 'Aan wie schreef Lucas het Evangelie? ' for key 'vraag'Met welke bedoeling heeft Lucas het Evangelie voor Theófilus te boek gesteld?
Hij had niet een bepaalde reden
Opdat hij de betrouwbaarheid ervan zou erkennen
Opdat hij de Here Jezus zou leren kennen
Ter onderrichting
2
3
Lucas 1:4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Met welke bedoeling heeft Lucas het Evangelie voor Theófilus te boek gesteld? ', 'Hij had niet een bepaalde reden', 'Opdat hij de betrouwbaarheid ervan zou erkennen','Opdat hij de Here Jezus zou leren kennen','Ter onderrichting ','','Lucas 1:4 ','','2','3'). Duplicate entry 'Met welke bedoeling heeft Lucas het Evangelie voor ' for key 'vraag'Wie heeft het Evangelie vooral voor Theófilus opgeschreven?
Matthëüs
Marcus
Lucas
Johannes
3
1
Lucas 1:3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie heeft het Evangelie vooral voor Theófilus opgeschreven? ', 'Matthëüs', 'Marcus','Lucas','Johannes ','','Lucas 1:3 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wie heeft het Evangelie vooral voor Theófilus opgeschreven? ' for key 'vraag'In welk evangelie wordt verteld over de geboorte van Johannes?
Matthëüs
Marcus
Lucas
Johannes
3
1
Lucas 1:5-25
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welk evangelie wordt verteld over de geboorte van Johannes? ', 'Matthëüs', 'Marcus','Lucas','Johannes ','','Lucas 1:5-25 ','','3','1'). Duplicate entry 'In welk evangelie wordt verteld over de geboorte van ' for key 'vraag'Hoe heet de vader van Johannes de Doper?
Zacharias
Zebedeus
Zacharja
Zefanja
1
1
Lucas 1:13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heet de vader van Johannes de Doper? ', 'Zacharias', 'Zebedeus','Zacharja','Zefanja ','','Lucas 1:13 ','','1','1'). Duplicate entry 'Hoe heet de vader van Johannes de Doper? ' for key 'vraag'Hoe werd vastgesteld dat Zacharias het reukoffer in de tempel mocht binnenbrengen?
Dat bepaalde de hogepriester
Daar was een rooster voor
Dat werd door het lot aangewezen
Er werd gevraagd wie dat wilde doen
3
2
Lucas 1:9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe werd vastgesteld dat Zacharias het reukoffer in de tempel mocht binnenbrengen? ', 'Dat bepaalde de hogepriester', 'Daar was een rooster voor','Dat werd door het lot aangewezen','Er werd gevraagd wie dat wilde doen ','','Lucas 1:9 ','','3','2'). Duplicate entry 'Hoe werd vastgesteld dat Zacharias het reukoffer in de ' for key 'vraag'Wat deed de volksmenigte, buiten, op het moment dat Zacharias het reukoffer bracht?
Het volk zong een loflied
Het volk wachtte stil totdat de priester kwam
Het volk was in gebed
Het volk werd ongeduldig en begon te roepen
3
3
Lucas 1:10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deed de volksmenigte, buiten, op het moment dat Zacharias het reukoffer bracht? ', 'Het volk zong een loflied', 'Het volk wachtte stil totdat de priester kwam','Het volk was in gebed','Het volk werd ongeduldig en begon te roepen ','','Lucas 1:10 ','','3','3'). Duplicate entry 'Wat deed de volksmenigte, buiten, op het moment dat ' for key 'vraag'Wie beloofde aan Zacharias dat hij, ondanks zijn hoge leeftijd, een zoon zou krijgen?
Gabriel, de engel des Heren
Kajafas, de hogepriester
Micha, een profeet
Anna, een profetes
1
1
Lucas 1:13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie beloofde aan Zacharias dat hij, ondanks zijn hoge leeftijd, een zoon zou krijgen? ', 'Gabriel, de engel des Heren', 'Kajafas, de hogepriester','Micha, een profeet','Anna, een profetes ','','Lucas 1:13 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wie beloofde aan Zacharias dat hij, ondanks zijn hoge ' for key 'vraag'Hoe heet de moeder van Johannes de Doper?
Elisafat
Elisabeth
Elisama
Eliseba
2
1
Lucas 1:13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heet de moeder van Johannes de Doper? ', 'Elisafat', 'Elisabeth','Elisama','Eliseba ','','Lucas 1:13 ','','2','1'). Duplicate entry 'Hoe heet de moeder van Johannes de Doper? ' for key 'vraag'Over wie sprak de engel Gabriel met Zacharias dat hij velen der kinderen Israels zou bekeren tot de Here?
Over Matthëüs
Over Marcus
Over Lucas
Over Johannes
4
1
Lucas 1:16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Over wie sprak de engel Gabriel met Zacharias dat hij velen der kinderen Israels zou bekeren tot de Here? ', 'Over Matthëüs', 'Over Marcus','Over Lucas','Over Johannes ','','Lucas 1:16 ','','4','1'). Duplicate entry 'Over wie sprak de engel Gabriel met Zacharias dat hij ' for key 'vraag'Welk teken kreeg Zacharias omdat hij de woorden van de engel Gabriel niet geloofde?
Hij kon niet meer zien
Hij kon niet meer horen
Hij kon niet meer spreken
Hij kon niet meer schrijven
3
1
Lucas 1:20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welk teken kreeg Zacharias omdat hij de woorden van de engel Gabriel niet geloofde? ', 'Hij kon niet meer zien', 'Hij kon niet meer horen','Hij kon niet meer spreken','Hij kon niet meer schrijven ','','Lucas 1:20 ','','3','1'). Duplicate entry 'Welk teken kreeg Zacharias omdat hij de woorden van de ' for key 'vraag'Tegen wie sprak Elisabeth: "Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot"?
Tegen Anna
Tegen Maria
Tegen Martha
Tegen Maria van Magdala
2
2
Lucas 1:42
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Tegen wie sprak Elisabeth: "Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot"? ', 'Tegen Anna', 'Tegen Maria','Tegen Martha','Tegen Maria van Magdala ','','Lucas 1:42 ','','2','2'). Duplicate entry 'Tegen wie sprak Elisabeth: "Gezegend zijt gij onder de ' for key 'vraag'In welk bijbelboek worden de herders genoemd die Jezus, in een kribbe, in Bethlehem aantroffen?
Matthëüs
Marcus
Lucas
Johannes
3
1
Lucas 2:8-20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welk bijbelboek worden de herders genoemd die Jezus, in een kribbe, in Bethlehem aantroffen? ', 'Matthëüs', 'Marcus','Lucas','Johannes ','','Lucas 2:8-20 ','','3','1'). Duplicate entry 'In welk bijbelboek worden de herders genoemd die Jezus, ' for key 'vraag'Wie zeiden: "Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens"?
De herders bij Bethlehem
De wijzen uit het oosten
De engel Gabriel met een grote hemelse legermacht
Jozef en Maria
3
1
Lucas 2:13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie zeiden: "Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens"? ', 'De herders bij Bethlehem', 'De wijzen uit het oosten','De engel Gabriel met een grote hemelse legermacht','Jozef en Maria ','','Lucas 2:13 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wie zeiden: "Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde ' for key 'vraag'Naar welke stad moest Jozef uit Nazareth in Galilea, om zich te laten inschrijven, in zijn eigen stad?
Naar Nazareth
Naar Jeruzalem
Naar Bethlehem
Naar Jericho
3
2
Lucas 2:4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Naar welke stad moest Jozef uit Nazareth in Galilea, om zich te laten inschrijven, in zijn eigen stad? ', 'Naar Nazareth', 'Naar Jeruzalem','Naar Bethlehem','Naar Jericho ','','Lucas 2:4 ','','3','2'). Duplicate entry 'Naar welke stad moest Jozef uit Nazareth in Galilea, om ' for key 'vraag'Wie gaf het bevel dat het gehele rijk moest worden ingeschreven, ten tijde dat Jezus geboren zou worden?
Keizer Julius Ceasar
Koning Herodes
Quirinius van Syrie
Keizer Augustus
4
1
Lucas 2:1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie gaf het bevel dat het gehele rijk moest worden ingeschreven, ten tijde dat Jezus geboren zou worden? ', 'Keizer Julius Ceasar', 'Koning Herodes','Quirinius van Syrie','Keizer Augustus ','','Lucas 2:1 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie gaf het bevel dat het gehele rijk moest worden ' for key 'vraag'Welke relatie had Jozef met Maria op het moment dat zij afreisden naar Bethlehem om zich te laten inschrijven?
Zij hadden verkering
Zij waren in ondertrouw
Zij waren getrouwd
Zij kenden elkaar nog niet
2
3
Lucas 2:5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke relatie had Jozef met Maria op het moment dat zij afreisden naar Bethlehem om zich te laten inschrijven? ', 'Zij hadden verkering', 'Zij waren in ondertrouw','Zij waren getrouwd','Zij kenden elkaar nog niet ','','Lucas 2:5 ','','2','3'). Duplicate entry 'Welke relatie had Jozef met Maria op het moment dat zij ' for key 'vraag'Waarin wikkelde Maria haar eerstgeboren zoon Jezus?
In dekens
In stro
In doeken
In een lendenschort
3
1
Lucas 2:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarin wikkelde Maria haar eerstgeboren zoon Jezus? ', 'In dekens', 'In stro','In doeken','In een lendenschort ','','Lucas 2:7 ','','3','1'). Duplicate entry 'Waarin wikkelde Maria haar eerstgeboren zoon Jezus? ' for key 'vraag'Waarin werd het kindje Jezus gelegd na zijn geboorte?
In een draagzak
In een reiswiegje
In een kribbe
In een biezen mandje
3
1
Lucas 2:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarin werd het kindje Jezus gelegd na zijn geboorte? ', 'In een draagzak', 'In een reiswiegje','In een kribbe','In een biezen mandje ','','Lucas 2:7 ','','3','1'). Duplicate entry 'Waarin werd het kindje Jezus gelegd na zijn geboorte? ' for key 'vraag'Waarom werd het kindje Jezus in een kribbe gelegd?
Er was geen plaats in de herberg
Dat was gebruikelijk voor een Koningszoon
Dat hadden de profeten voorzegd
Jozef en Maria waren erg arm
1
1
Lucas 2:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom werd het kindje Jezus in een kribbe gelegd? ', 'Er was geen plaats in de herberg', 'Dat was gebruikelijk voor een Koningszoon','Dat hadden de profeten voorzegd','Jozef en Maria waren erg arm ','','Lucas 2:7 ','','1','1'). Duplicate entry 'Waarom werd het kindje Jezus in een kribbe gelegd? ' for key 'vraag'Hoe voelden de herders zich toen een engel des Heren bij hen stond in het veld?
Zij waren buiten zichzelf van verwondering
En zie, een zeer grote verwarring
Zij vreesden met grote vreze
Zij ontvingen hem met grote blijdschap
3
2
Lucas 2:9
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe voelden de herders zich toen een engel des Heren bij hen stond in het veld? ', 'Zij waren buiten zichzelf van verwondering', 'En zie, een zeer grote verwarring','Zij vreesden met grote vreze','Zij ontvingen hem met grote blijdschap ','','Lucas 2:9 ','','3','2'). Duplicate entry 'Hoe voelden de herders zich toen een engel des Heren ' for key 'vraag'Wat deden de herders toen ze Jezus in de kribbe in Bethlehem hadden gevonden?
Zij boden goud, wierook en mirre aan
Zij maakten bekend wat de engel hen had gezegd
Zij boden een bokje aan
Zij gingen stilletjes weer terug naar hun schapen
2
2
Lucas 2:17
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deden de herders toen ze Jezus in de kribbe in Bethlehem hadden gevonden? ', 'Zij boden goud, wierook en mirre aan', 'Zij maakten bekend wat de engel hen had gezegd','Zij boden een bokje aan','Zij gingen stilletjes weer terug naar hun schapen ','','Lucas 2:17 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat deden de herders toen ze Jezus in de kribbe ' for key 'vraag'Hoe keerden de herders terug, nadat zij Jezus in Bethlehem hadden gevonden?
God lovende en prijzende
In stille blijdschap
Zij aanbaden, maar sommigen twijfelden
Bezorgd om hun schapen
1
2
Lucas 2:20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe keerden de herders terug, nadat zij Jezus in Bethlehem hadden gevonden? ', 'God lovende en prijzende', 'In stille blijdschap','Zij aanbaden, maar sommigen twijfelden','Bezorgd om hun schapen ','','Lucas 2:20 ','','1','2'). Duplicate entry 'Hoe keerden de herders terug, nadat zij Jezus in Bethlehem ' for key 'vraag'Na hoeveel dagen na de geboorte moest Jezus besneden worden?
Na tien dagen
Na acht dagen
Na zeven dagen
Na drie dagen
2
3
Lucas 2:21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Na hoeveel dagen na de geboorte moest Jezus besneden worden? ', 'Na tien dagen', 'Na acht dagen','Na zeven dagen','Na drie dagen ','','Lucas 2:21 ','','2','3'). Duplicate entry 'Na hoeveel dagen na de geboorte moest Jezus besneden ' for key 'vraag'Wanneer ontving het kindje Zijn naam "Jezus", zoals die door de engel genoemd was?
Bij de geboorte
Bij de besnijdenis
Bij het brengen van het voorgeschreven offer
Bij de doop
2
3
Lucas 2:21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer ontving het kindje Zijn naam "Jezus", zoals die door de engel genoemd was? ', 'Bij de geboorte', 'Bij de besnijdenis','Bij het brengen van het voorgeschreven offer','Bij de doop ','','Lucas 2:21 ','','2','3'). Duplicate entry 'Wanneer ontving het kindje Zijn naam "Jezus", ' for key 'vraag'Na hoeveel tijd mochten Jozef en Maria, volgens de wet van Mozes, naar de tempel in Jeruzalem om Jezus te tonen?
Na tenminste 8 dagen
Na tenminste 33 dagen
Toen Hij twaalf jaar was geworden
Daartoe waren zij niet verplicht
2
3
Leviticus 12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Na hoeveel tijd mochten Jozef en Maria, volgens de wet van Mozes, naar de tempel in Jeruzalem om Jezus te tonen? ', 'Na tenminste 8 dagen', 'Na tenminste 33 dagen','Toen Hij twaalf jaar was geworden','Daartoe waren zij niet verplicht ','','Leviticus 12 ','','2','3'). Duplicate entry 'Na hoeveel tijd mochten Jozef en Maria, volgens de wet ' for key 'vraag'Welke rechtvaardige en vrome man wist, door de Heilige Geest, dat hij niet zou sterven eer hij Jezus had gezien?
Simon
Simeath
Simson
Simeon
4
2
Lucas 2:25
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke rechtvaardige en vrome man wist, door de Heilige Geest, dat hij niet zou sterven eer hij Jezus had gezien? ', 'Simon', 'Simeath','Simson','Simeon ','','Lucas 2:25 ','','4','2'). Duplicate entry 'Welke rechtvaardige en vrome man wist, door de Heilige ' for key 'vraag'Wat sprak Simeon toen hij het kindje Jezus in de tempel in zijn armen had?
Mijn ogen hebben uw heil gezien
U is heden de Heiland geboren
Want uit Bethlehem zal een leidsman voortkomen
Men zal Hem de naam Immánuel geven
1
3
Lucas 2:30
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat sprak Simeon toen hij het kindje Jezus in de tempel in zijn armen had? ', 'Mijn ogen hebben uw heil gezien', 'U is heden de Heiland geboren','Want uit Bethlehem zal een leidsman voortkomen','Men zal Hem de naam Immánuel geven ','','Lucas 2:30 ','','1','3'). Duplicate entry 'Wat sprak Simeon toen hij het kindje Jezus in de tempel ' for key 'vraag'Hoe heet de profetes die bij Simeon, Jozef en Maria en de kleine Jezus in de tempel kwam staan?
Ruth
Debora
Anna
Hulda
3
2
Lucas 2:36
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heet de profetes die bij Simeon, Jozef en Maria en de kleine Jezus in de tempel kwam staan? ', 'Ruth', 'Debora','Anna','Hulda ','','Lucas 2:36 ','','3','2'). Duplicate entry 'Hoe heet de profetes die bij Simeon, Jozef en Maria ' for key 'vraag'Welke uitspraak geldt niet voor de profetes Anna?
Zij was ongeveer 84 jaar oud
Zij was 7 jaar getrouwd geweest en was nu weduwe
Zij heeft Jezus nooit gezien
Zij diende God onafgebroken in de tempel
3
1
Lucas 2:36
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke uitspraak geldt niet voor de profetes Anna? ', 'Zij was ongeveer 84 jaar oud', 'Zij was 7 jaar getrouwd geweest en was nu weduwe','Zij heeft Jezus nooit gezien','Zij diende God onafgebroken in de tempel ','','Lucas 2:36 ','','3','1'). Duplicate entry 'Welke uitspraak geldt niet voor de profetes Anna? ' for key 'vraag'Naar welk feest reisden de ouders van Jezus ieder jaar?
Het Loofhuttenfeest
Het Feest van de eerstelingen van de oogst
Het Paasfeest
De Verzoendag
3
2
Lucas 2:42
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Naar welk feest reisden de ouders van Jezus ieder jaar? ', 'Het Loofhuttenfeest', 'Het Feest van de eerstelingen van de oogst','Het Paasfeest','De Verzoendag ','','Lucas 2:42 ','','3','2'). Duplicate entry 'Naar welk feest reisden de ouders van Jezus ieder jaar? ' for key 'vraag'Welke leeftijd had Jezus bereikt toen Hij voor het eerst mee mocht om in Jeruzalem het Paasfeest bij te wonen?
12 jaar
15 jaar
18 jaar
21 jaar
1
1
Lucas 2:42
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke leeftijd had Jezus bereikt toen Hij voor het eerst mee mocht om in Jeruzalem het Paasfeest bij te wonen? ', '12 jaar', '15 jaar','18 jaar','21 jaar ','','Lucas 2:42 ','','1','1'). Duplicate entry 'Welke leeftijd had Jezus bereikt toen Hij voor het eerst ' for key 'vraag'Waar vonden Jozef en Maria Jezus terug, toen zij drie dagen naar Hem hadden gezocht?
In de tempel, temidden der leraren
Bij het reisgezelschap
Thuis, in Nazareth
Op het tempelplein, bij de geldwisselaars
1
1
Lucas 2:46
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waar vonden Jozef en Maria Jezus terug, toen zij drie dagen naar Hem hadden gezocht? ', 'In de tempel, temidden der leraren', 'Bij het reisgezelschap','Thuis, in Nazareth','Op het tempelplein, bij de geldwisselaars ','','Lucas 2:46 ','','1','1'). Duplicate entry 'Waar vonden Jozef en Maria Jezus terug, toen zij drie dagen ' for key 'vraag'Wat zei Maria toen zij Jezus drie dagen lang hadden gezocht en uiteindelijk in de tempel terugvonden?
Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan?
Och Here, waarom hebt Gij mij verlaten?
Zie, Hij was verloren en is gevonden
Eind goed, al goed
1
2
Lucas 2:48
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Maria toen zij Jezus drie dagen lang hadden gezocht en uiteindelijk in de tempel terugvonden? ', 'Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan?', 'Och Here, waarom hebt Gij mij verlaten?','Zie, Hij was verloren en is gevonden','Eind goed, al goed ','','Lucas 2:48 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat zei Maria toen zij Jezus drie dagen lang hadden gezocht ' for key 'vraag'Wat zei Jezus nog meer tegen zijn ouders, toe Hij zei: "Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet,dat ......"
Mijn woonplaats hier in de tempel is?
Ik hier de mensen moet leren?
Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?
Niet uw wil, maar Mijn wil geschiede?
3
2
Lucas 2:49
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Jezus nog meer tegen zijn ouders, toe Hij zei: "Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet,dat ......" ', 'Mijn woonplaats hier in de tempel is?', 'Ik hier de mensen moet leren?','Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?','Niet uw wil, maar Mijn wil geschiede? ','','Lucas 2:49 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wat zei Jezus nog meer tegen zijn ouders, toe Hij zei: ' for key 'vraag'Hoe oud was Jezus toen Hij optrad in Israel?
12 jaar
21 jaar
30 jaar
40 jaar
3
3
Lucas 3:23
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe oud was Jezus toen Hij optrad in Israel? ', '12 jaar', '21 jaar','30 jaar','40 jaar ','','Lucas 3:23 ','','3','3'). Duplicate entry 'Hoe oud was Jezus toen Hij optrad in Israel? ' for key 'vraag'Hoe heet de vader van Jozef?
Eli
Levi
Matthias
Juda
1
3
Lucas 3:24
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heet de vader van Jozef? ', 'Eli', 'Levi','Matthias','Juda ','','Lucas 3:24 ','','1','3'). Duplicate entry 'Hoe heet de vader van Jozef? ' for key 'vraag'Tot wie gaat het geslachtsregister terug, zoals Lucas dat vermeld?
Tot David
Tot Abraham
Tot Noach
Tot Adam
4
2
Lucas 3:38
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Tot wie gaat het geslachtsregister terug, zoals Lucas dat vermeld? ', 'Tot David', 'Tot Abraham','Tot Noach','Tot Adam ','','Lucas 3:38 ','','4','2'). Duplicate entry 'Tot wie gaat het geslachtsregister terug, ' for key 'vraag'Wie komen niet, van zoon op zoon achtereenvolgend, in het geslachtsregister van Jezus voor?
Abraham, Izak, Jakob
Isai, David, Nathan
Boaz, Juda, Methusalem
Lamech, Noach, Sem
3
3
Lucas 3:23-38
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie komen niet, van zoon op zoon achtereenvolgend, in het geslachtsregister van Jezus voor? ', 'Abraham, Izak, Jakob', 'Isai, David, Nathan','Boaz, Juda, Methusalem','Lamech, Noach, Sem ','','Lucas 3:23-38 ','','3','3'). Duplicate entry 'Wie komen niet, van zoon op zoon achtereenvolgend, ' for key 'vraag'Hoe wordt Adam genoemd, in het geslachtsregister volgens Lucas?
Zoon van God
De Eerstgeborene
De eersteling der wereld
De mens naar Gods gelijkenis
1
3
Lucas 3:38
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe wordt Adam genoemd, in het geslachtsregister volgens Lucas? ', 'Zoon van God', 'De Eerstgeborene','De eersteling der wereld','De mens naar Gods gelijkenis ','','Lucas 3:38 ','','1','3'). Duplicate entry 'Hoe wordt Adam genoemd, ' for key 'vraag'In welke plaats wordt een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe, en door Jezus tot leven gewekt?
Nazareth
Nain
Kana
Betsaida
2
2
Lucas 7:11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke plaats wordt een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe, en door Jezus tot leven gewekt? ', 'Nazareth', 'Nain','Kana','Betsaida ','','Lucas 7:11 ','','2','2'). Duplicate entry 'In welke plaats wordt een dode uitgedragen, de enige ' for key 'vraag'Wat sprak Jezus tegen de dode, die bij Nain de stad werd uitgedragen?
Het meisje is niet gestorven. het slaapt
Jongeling, Ik zeg u, sta op
Sta op, neem uw bed op en ga naar huis
Ga heen, uw geloof heeft u behouden
2
2
Lucas 7:14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat sprak Jezus tegen de dode, die bij Nain de stad werd uitgedragen? ', 'Het meisje is niet gestorven. het slaapt', 'Jongeling, Ik zeg u, sta op','Sta op, neem uw bed op en ga naar huis','Ga heen, uw geloof heeft u behouden ','','Lucas 7:14 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat sprak Jezus tegen de dode, die bij Nain ' for key 'vraag'Waarmee droogde de zondares de betraande voeten van Jezus af?
Met haar schort
Met haar kleed
Met doeken
Met haar haar
4
1
Lucas 7:38
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarmee droogde de zondares de betraande voeten van Jezus af? ', 'Met haar schort', 'Met haar kleed','Met doeken','Met haar haar ','','Lucas 7:38 ','','4','1'). Duplicate entry 'Waarmee droogde de zondares de betraande voeten ' for key 'vraag'Wie wordt niet genoemd bij de vrouwen die Jezus dienden?
Debora
Johanna
Suzanna
Maria
1
2
Lucas 8:2-3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie wordt niet genoemd bij de vrouwen die Jezus dienden? ', 'Debora', 'Johanna','Suzanna','Maria ','','Lucas 8:2-3 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wie wordt niet genoemd bij de vrouwen die Jezus dienden? ' for key 'vraag'Welke gelijkenis leerde Jezus aan een wetgeleerde om hem uit te leggen wie zijn naaste was?
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester
De gelijkenis van de Farizeeer en de tollenaar
De gelijkenis van de ponden
1
2
Lucas 10:25-37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke gelijkenis leerde Jezus aan een wetgeleerde om hem uit te leggen wie zijn naaste was? ', 'De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan', 'De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester','De gelijkenis van de Farizeeer en de tollenaar','De gelijkenis van de ponden ','','Lucas 10:25-37 ','','1','2'). Duplicate entry 'Welke gelijkenis leerde Jezus aan een wetgeleerde om hem ' for key 'vraag'In welke volgorde trok men, in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, aan de man voorbij?
Priester - Leviet - Samaritaan
Samaritaan - Leviet - Priester
Leviet - Priester - Samaritaan
Leviet - Samaritaan - Priester
1
2
Lucas 10:31-33
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke volgorde trok men, in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, aan de man voorbij? ', 'Priester - Leviet - Samaritaan', 'Samaritaan - Leviet - Priester','Leviet - Priester - Samaritaan','Leviet - Samaritaan - Priester ','','Lucas 10:31-33 ','','1','2'). Duplicate entry 'In welke volgorde trok men, in de gelijkenis van ' for key 'vraag'Wie bekommerde zich in de gelijkenis van de man die door rovers werd overvallen om het slachtoffer?
De Leviet
De Priester
Jezus
De Samaritaan
4
1
Lucas 10:33-36
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie bekommerde zich in de gelijkenis van de man die door rovers werd overvallen om het slachtoffer? ', 'De Leviet', 'De Priester','Jezus','De Samaritaan ','','Lucas 10:33-36 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie bekommerde zich in de gelijkenis van de man ' for key 'vraag'Wat heeft de barmhartige Samaritaan allemaal gedaan voor de man die was overvallen?
Zijn wonden verbonden
Olie en wijn over de wonden gegoten
De herbergier twee schellingen gegeven, ter verzorging
Alle drie heeft hij gedaan
4
1
Lucas 10:34-35
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat heeft de barmhartige Samaritaan allemaal gedaan voor de man die was overvallen? ', 'Zijn wonden verbonden', 'Olie en wijn over de wonden gegoten','De herbergier twee schellingen gegeven, ter verzorging','Alle drie heeft hij gedaan ','','Lucas 10:34-35 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wat heeft de barmhartige Samaritaan allemaal gedaan ' for key 'vraag'Wat antwoordde de wetgeleerde, na de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, wie de naaste is geweest?
Die hem barmhartigheid heeft bewezen
De Priester
De Leviet
De Rovers
1
2
Lucas 10:37
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat antwoordde de wetgeleerde, na de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, wie de naaste is geweest? ', 'Die hem barmhartigheid heeft bewezen', 'De Priester','De Leviet','De Rovers ','','Lucas 10:37 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat antwoordde de wetgeleerde, na de gelijkenis van ' for key 'vraag'Hoe heette een van de twee zusters, die Jezus ontvingen in hun huis, die het goede deel had uitgekozen?
Maria, die naar zijn woorden luisterde
Martha, die bediende
Johanna, de rentmeester van Herodes
Maria van Magdala, die zijn voeten zalfde
1
2
Lucas 10:42
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heette een van de twee zusters, die Jezus ontvingen in hun huis, die het goede deel had uitgekozen? ', 'Maria, die naar zijn woorden luisterde', 'Martha, die bediende','Johanna, de rentmeester van Herodes','Maria van Magdala, die zijn voeten zalfde ','','Lucas 10:42 ','','1','2'). Duplicate entry 'Hoe heette een van de twee zusters, die Jezus ontvingen ' for key 'vraag'Wat gaat vooraf aan Jezus' woorden: "....., want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit"
Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht
Acht u zo gering als dit kind
Verkoop uw bezit en geef het aan de armen
Richt u op de schat in de hemelen
1
3
Lucas 12:15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gaat vooraf aan Jezus' woorden: "....., want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit" ', 'Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht', 'Acht u zo gering als dit kind','Verkoop uw bezit en geef het aan de armen','Richt u op de schat in de hemelen ','','Lucas 12:15 ','','1','3'). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'woorden: "....., want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet to' at line 1Wat wilde de rijke dwaas doen om de vele vruchten van zijn land te bergen?
Hij wilde de schuren van zijn buurman gebruiken
Hij wilde zijn schuren afbreken en grotere bouwen
Hij wilde alle schuren van het land opkopen
Hij eiste de schuren van zijn broer op
2
1
Lucas 12:18
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat wilde de rijke dwaas doen om de vele vruchten van zijn land te bergen? ', 'Hij wilde de schuren van zijn buurman gebruiken', 'Hij wilde zijn schuren afbreken en grotere bouwen','Hij wilde alle schuren van het land opkopen','Hij eiste de schuren van zijn broer op ','','Lucas 12:18 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat wilde de rijke dwaas doen om de vele vruchten ' for key 'vraag'Wat zei de rijke dwaas tegen zijn ziel?
Houd rust, eet, drink en wees vrolijk
Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen
Ziet naar de vogelen des hemels
Ziel, zoudt gij u niet rijk moeten maken in God?
1
2
Lucas 12:19
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei de rijke dwaas tegen zijn ziel? ', 'Houd rust, eet, drink en wees vrolijk', 'Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen','Ziet naar de vogelen des hemels','Ziel, zoudt gij u niet rijk moeten maken in God? ','','Lucas 12:19 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat zei de rijke dwaas tegen zijn ziel? ' for key 'vraag'Wat gebeurde met de rijke dwaas, die vele vruchten in nieuwe schuren wilde bergen?
Zijn huis stortte in
Zijn schuren brandden af
Zijn ziel werd van hem afgeeist (Hij stierf)
Hij genoot nog talrijke jaren van zijn vele goederen
3
1
Lucas 12:20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat gebeurde met de rijke dwaas, die vele vruchten in nieuwe schuren wilde bergen? ', 'Zijn huis stortte in', 'Zijn schuren brandden af','Zijn ziel werd van hem afgeeist (Hij stierf)','Hij genoot nog talrijke jaren van zijn vele goederen ','','Lucas 12:20 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat gebeurde met de rijke dwaas, die vele vruchten ' for key 'vraag'Wat wilde de eigenaar met zijn vijgeboom in de wijngaard, die al drie jaar lang geen vrucht had gedragen, doen?
Hij wilde hem laten omhakken
Hij wilde dat de vijgeboom zou verdorren
Hij wilde erin klimmen om Jezus te kunnen zien
Hij wist het niet
1
2
Lucas 12:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat wilde de eigenaar met zijn vijgeboom in de wijngaard, die al drie jaar lang geen vrucht had gedragen, doen? ', 'Hij wilde hem laten omhakken', 'Hij wilde dat de vijgeboom zou verdorren','Hij wilde erin klimmen om Jezus te kunnen zien','Hij wist het niet ','','Lucas 12:7 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wat wilde de eigenaar met zijn vijgeboom in de wijngaard, ' for key 'vraag'Welke boom had al drie jaar geen vruchten gegeven en zou, volgens de eigenaar, maar beter omgehakt kunnen worden?
Een terebint
Een olijfboom
Een vijgeboom
Een dadelpalm
3
1
Lucas 12:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke boom had al drie jaar geen vruchten gegeven en zou, volgens de eigenaar, maar beter omgehakt kunnen worden? ', 'Een terebint', 'Een olijfboom','Een vijgeboom','Een dadelpalm ','','Lucas 12:7 ','','3','1'). Duplicate entry 'Welke boom had al drie jaar geen vruchten gegeven en zou, ' for key 'vraag'Waarom zei Jezus: "Maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel los van de kribbe...om hem te laten drinken"?
Om zijn liefde te tonen voor elk levend wezen
Zodat de dieren ook op sabbat mochten drinken
Omdat Hij een vrouw op sabbat had losgemaakt van satan
Omdat Hij op sabbat een verschrompelde hand had geheeld
3
3
Lucas 12:16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom zei Jezus: "Maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel los van de kribbe...om hem te laten drinken"? ', 'Om zijn liefde te tonen voor elk levend wezen', 'Zodat de dieren ook op sabbat mochten drinken','Omdat Hij een vrouw op sabbat had losgemaakt van satan','Omdat Hij op sabbat een verschrompelde hand had geheeld ','','Lucas 12:16 ','','3','3'). Duplicate entry 'Waarom zei Jezus: "Maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os ' for key 'vraag'Met welk zaad, dat uitgroeit tot een boom, waarin de vogels zich nestelen, wordt het Koninkrijk van God vergeleken?
tarwe
gerst
mosterd
mirre
3
1
Lucas 13:19
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Met welk zaad, dat uitgroeit tot een boom, waarin de vogels zich nestelen, wordt het Koninkrijk van God vergeleken? ', 'tarwe', 'gerst','mosterd','mirre ','','Lucas 13:19 ','','3','1'). Duplicate entry 'Met welk zaad, dat uitgroeit tot een boom, waarin de vogels ' for key 'vraag'Waarbij hoort de tekst: "En zie, er zijn laatsten, die de eerstezullen zijn, en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn"?
Bij de plaats aan de tafel
Bij het Koninkrijk Gods
Bij het putten van water
Bij de wedloop, die vóór ons ligt
2
2
Lucas 13:29-30
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarbij hoort de tekst: "En zie, er zijn laatsten, die de eerstezullen zijn, en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn"? ', 'Bij de plaats aan de tafel', 'Bij het Koninkrijk Gods','Bij het putten van water','Bij de wedloop, die vóór ons ligt ','','Lucas 13:29-30 ','','2','2'). Duplicate entry 'Waarbij hoort de tekst: "En zie, er zijn laatsten, die de eerste' for key 'vraag'Wie kwamen Jezus waarschuwen dat Herodes Hem in Jeruzalem wilde doden?
De discipelen
Enkele Farizeeen
Enkele tollenaars
Vrouwen uit Jeruzalem
2
2
Lucas 13:31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie kwamen Jezus waarschuwen dat Herodes Hem in Jeruzalem wilde doden? ', 'De discipelen', 'Enkele Farizeeen','Enkele tollenaars','Vrouwen uit Jeruzalem ','','Lucas 13:31 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wie kwamen Jezus waarschuwen dat Herodes Hem ' for key 'vraag'Met welk dier vergeleek Jezus Herodes?
Met een beer
Met een leeuw
Met een vos
Met een schorpioen
3
3
Lucas 13:32
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Met welk dier vergeleek Jezus Herodes? ', 'Met een beer', 'Met een leeuw','Met een vos','Met een schorpioen ','','Lucas 13:32 ','','3','3'). Duplicate entry 'Met welk dier vergeleek Jezus Herodes? ' for key 'vraag'Wie genas Jezus in het huis van een der hoofden van de Farizeeen op de sabbat?
Een waterzuchtig mens
Het dochtertje van Jairus
De knecht van de Romeinse hoofdman
Levi, de tollenaar
1
2
Lucas 14:3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie genas Jezus in het huis van een der hoofden van de Farizeeen op de sabbat? ', 'Een waterzuchtig mens', 'Het dochtertje van Jairus','De knecht van de Romeinse hoofdman','Levi, de tollenaar ','','Lucas 14:3 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wie genas Jezus in het huis van een der hoofden ' for key 'vraag'Op welke plaats, zo zegt Jezus, kun je het beste gaan aanliggen, als je bent uitgenodigd op een bruiloft?
Op de eerste plaats
Ergens in het midden
Op de laatste plaats
Wacht, totdat je een plekje wordt aangewezen
3
1
Lucas 14:10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Op welke plaats, zo zegt Jezus, kun je het beste gaan aanliggen, als je bent uitgenodigd op een bruiloft? ', 'Op de eerste plaats', 'Ergens in het midden','Op de laatste plaats','Wacht, totdat je een plekje wordt aangewezen ','','Lucas 14:10 ','','3','1'). Duplicate entry 'Op welke plaats, zo zegt Jezus, kun je het beste ' for key 'vraag'Wie kan men het beste uitnodigen, wanneer je een middag- of avondmaaltijd aanricht?
Vrienden
Broeders en verwanten
Rijke buren
Bedelaars, misvormden, lammen en blinden
4
1
Lucas 14:13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie kan men het beste uitnodigen, wanneer je een middag- of avondmaaltijd aanricht? ', 'Vrienden', 'Broeders en verwanten','Rijke buren','Bedelaars, misvormden, lammen en blinden ','','Lucas 14:13 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie kan men het beste uitnodigen, wanneer je ' for key 'vraag'Waarom kan men beter bedelaars, misvormden, lammen en blinden uitnodigen, wanneer je een middag- of avondmaaltijd aanricht?
Omdat gij dan zalig zult zijn
Omdat zij niets hebben om u terug te betalen
Omdat het u zal terugbetaald worden
Alle drie zijn goed
4
3
Lucas 14:14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom kan men beter bedelaars, misvormden, lammen en blinden uitnodigen, wanneer je een middag- of avondmaaltijd aanricht? ', 'Omdat gij dan zalig zult zijn', 'Omdat zij niets hebben om u terug te betalen','Omdat het u zal terugbetaald worden','Alle drie zijn goed ','','Lucas 14:14 ','','4','3'). Duplicate entry 'Waarom kan men beter bedelaars, misvormden, lammen en blinden ' for key 'vraag'Wie moest de slaaf gaan halen voor de grote maaltijd, toen de genodigden hadden gezegd dat ze niet wilden komen?
Vrienden en rijke buren
Bedelaars, misvormden, lammen en blinden
Iedereen, die maar wilde
Broeders en verwanten
2
1
Lucas 14:21
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie moest de slaaf gaan halen voor de grote maaltijd, toen de genodigden hadden gezegd dat ze niet wilden komen? ', 'Vrienden en rijke buren', 'Bedelaars, misvormden, lammen en blinden','Iedereen, die maar wilde','Broeders en verwanten ','','Lucas 14:21 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie moest de slaaf gaan halen voor de grote maaltijd, ' for key 'vraag'Vul in: "Wie niet zijn ...... draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn".
zonden
kruis
kinderen
lasten
2
3
Lucas 14:27
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Vul in: "Wie niet zijn ...... draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn". ', 'zonden', 'kruis','kinderen','lasten ','','Lucas 14:27 ','','2','3'). Duplicate entry 'Vul in: "Wie niet zijn ...... draagt en achter Mij komt, ' for key 'vraag'Wat wilde de man bouwen, die bespot werd met: "Die man wilde gaan bouwen, maar hij kon het niet voltooien"?
Een huis
Een stad
Een toren
Schuren
3
3
Lucas 14:28-30
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat wilde de man bouwen, die bespot werd met: "Die man wilde gaan bouwen, maar hij kon het niet voltooien"? ', 'Een huis', 'Een stad','Een toren','Schuren ','','Lucas 14:28-30 ','','3','3'). Duplicate entry 'Wat wilde de man bouwen, die bespot werd met: ' for key 'vraag'Na de gelijkenis van het verloren schaap zei Jezus dat er blijdschap in de hemel zal zijn. Waarover?
Dat het schaapje de 99 andere weer heeft gevonden
Er zijn 99 rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben
Omdat een zondaar zich bekeert.
De buren en de vrienden zijn ook blij dat het schaap er is.
3
2
Lucas 15:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Na de gelijkenis van het verloren schaap zei Jezus dat er blijdschap in de hemel zal zijn. Waarover? ', 'Dat het schaapje de 99 andere weer heeft gevonden', 'Er zijn 99 rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben','Omdat een zondaar zich bekeert.','De buren en de vrienden zijn ook blij dat het schaap er is. ','','Lucas 15:7 ','','3','2'). Duplicate entry 'Na de gelijkenis van het verloren schaap zei Jezus dat er ' for key 'vraag'Wat zal iemand doen wanneer hij zijn verloren schaap gevonden heeft?
Hij tilt het met blijdschap op zijn schouders
Hij geeft het een tik vanwege zijn ongehoorzaamheid
Hij brengt het stilletjes weer terug bij de andere
Hij offert het schaapje uit dankbaarheid
1
1
Lucas 15:5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zal iemand doen wanneer hij zijn verloren schaap gevonden heeft? ', 'Hij tilt het met blijdschap op zijn schouders', 'Hij geeft het een tik vanwege zijn ongehoorzaamheid','Hij brengt het stilletjes weer terug bij de andere','Hij offert het schaapje uit dankbaarheid ','','Lucas 15:5 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wat zal iemand doen wanneer hij zijn verloren schaap ' for key 'vraag'Wie worden bijeen geroepen, zodat ze zich verblijden met hem, die zijn schaap heeft gevonden dat verloren was?
Zijn vrouw en kinderen
Zijn ouders
Zijn buren en vrienden
De engelen
3
2
Lucas 15:6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie worden bijeen geroepen, zodat ze zich verblijden met hem, die zijn schaap heeft gevonden dat verloren was? ', 'Zijn vrouw en kinderen', 'Zijn ouders','Zijn buren en vrienden','De engelen ','','Lucas 15:6 ','','3','2'). Duplicate entry 'Wie worden bijeen geroepen, zodat ze zich verblijden met hem, ' for key 'vraag'Na de gelijkenis van de verloren penning zei Jezus dat de engelen Gods zich net zo zullen verblijden. Waarover?
Over iemand die geld vindt
Over een zondaar, die zich bekeert
Over de vriendinnen en buren die ook zo blij zijn
Dat geld niet gelukkig maakt
2
2
Lucas 15:10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Na de gelijkenis van de verloren penning zei Jezus dat de engelen Gods zich net zo zullen verblijden. Waarover? ', 'Over iemand die geld vindt', 'Over een zondaar, die zich bekeert','Over de vriendinnen en buren die ook zo blij zijn','Dat geld niet gelukkig maakt ','','Lucas 15:10 ','','2','2'). Duplicate entry 'Na de gelijkenis van de verloren penning zei Jezus dat ' for key 'vraag'Wie, in de gelijkenis van de verloren zoon, zei: "Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt"?
De jongste van de twee zonen
De oudste van de twee zonen
De wijste van de twee zonen
De armste van de twee zonen
1
2
Lucas 15:12
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie, in de gelijkenis van de verloren zoon, zei: "Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt"? ', 'De jongste van de twee zonen', 'De oudste van de twee zonen','De wijste van de twee zonen','De armste van de twee zonen ','','Lucas 15:12 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wie, in de gelijkenis van de verloren zoon, zei: ' for key 'vraag'Wat deed de jongste zoon met het geld van zijn vader, in de gelijkenis van de verloren zoon?
Hij verdeelde het onder de armen
Hij groef een gat in de grond en verborg het
Hij bracht het naar de offerkist in de tempel
Hij ging op reis en gaf alles uit
4
1
Lucas 15:13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat deed de jongste zoon met het geld van zijn vader, in de gelijkenis van de verloren zoon? ', 'Hij verdeelde het onder de armen', 'Hij groef een gat in de grond en verborg het','Hij bracht het naar de offerkist in de tempel','Hij ging op reis en gaf alles uit ','','Lucas 15:13 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wat deed de jongste zoon met het geld van zijn vader, ' for key 'vraag'Wat moest, in de gelijkenis van de verloren zoon, de zoon doen nadat hij zijn geld verkwist had en er hongersnood kwam?
Schapen hoeden
Varkens hoeden
Geiten hoeden
Ezels hoeden
2
1
Lucas 15:15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat moest, in de gelijkenis van de verloren zoon, de zoon doen nadat hij zijn geld verkwist had en er hongersnood kwam? ', 'Schapen hoeden', 'Varkens hoeden','Geiten hoeden','Ezels hoeden ','','Lucas 15:15 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat moest, in de gelijkenis van de verloren zoon, de zoon ' for key 'vraag'Hoe begroette de vader zijn verloren zoon?
Hij wachtte rustig af wat er gebeuren zou
Hij bestrafte hem, omdat hij zo eigenwijs was geweest
Hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem
Hij zei niets
3
1
Lucas 15:20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe begroette de vader zijn verloren zoon? ', 'Hij wachtte rustig af wat er gebeuren zou', 'Hij bestrafte hem, omdat hij zo eigenwijs was geweest','Hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem','Hij zei niets ','','Lucas 15:20 ','','3','1'). Duplicate entry 'Hoe begroette de vader zijn verloren zoon? ' for key 'vraag'Wie was boos en wilde niet naar het feest gaan toen de verloren zoon was thuisgekomen?
De vader van de verloren zoon
De oudere broer van de verloren zoon
De knechten
De verloren zoon zelf
2
1
Lucas 15: 26-28
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie was boos en wilde niet naar het feest gaan toen de verloren zoon was thuisgekomen? ', 'De vader van de verloren zoon', 'De oudere broer van de verloren zoon','De knechten','De verloren zoon zelf ','','Lucas 15: 26-28 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie was boos en wilde niet naar het feest gaan ' for key 'vraag'Wat antwoordde de vader van de verloren zoon toen de oudste zoon vroeg waarom nooit voor hem zo'n feest was gehouden?
Mijn zoon, gij zijt nooit verloren geweest
Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe
Weest niet jaloers, maar viert feest
Weest verheugd, want uw broeder is teruggekeerd
2
2
Lucas 15:31
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat antwoordde de vader van de verloren zoon toen de oudste zoon vroeg waarom nooit voor hem zo'n feest was gehouden? ', 'Mijn zoon, gij zijt nooit verloren geweest', 'Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe','Weest niet jaloers, maar viert feest','Weest verheugd, want uw broeder is teruggekeerd ','','Lucas 15:31 ','','2','2'). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'n feest was gehouden? ', 'Mijn zoon, gij zijt nooit verloren geweest', 'Ki' at line 1In welke gelijkenis sprak iemand: "Spitten kan ik niet, voor bedelen schaam ik mij"?
De verloren zoon
De onrechtvaardige rentmeester
De arme Lazarus
De arbeiders in de wijngaard
2
3
Lucas 16:3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke gelijkenis sprak iemand: "Spitten kan ik niet, voor bedelen schaam ik mij"? ', 'De verloren zoon', 'De onrechtvaardige rentmeester','De arme Lazarus','De arbeiders in de wijngaard ','','Lucas 16:3 ','','2','3'). Duplicate entry 'In welke gelijkenis sprak iemand: ' for key 'vraag'Hoe heette de arme bedelaar, vol zweren, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel?
Bartimeus
Zacheus
Lazarus
Jairus
3
2
Lucas 16:20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe heette de arme bedelaar, vol zweren, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel? ', 'Bartimeus', 'Zacheus','Lazarus','Jairus ','','Lucas 16:20 ','','3','2'). Duplicate entry 'Hoe heette de arme bedelaar, vol zweren, die verlangde zijn ' for key 'vraag'Welke scheiding is er tussen het dodenrijk waar de rijke man was en de plek waar Lazarus op de schoot van Abraham was?
Een eeuwigbrandend vuur
Een onoverkomelijke kloof
Een hoge muur
Een haag van distels
2
3
Lucas 16:26
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke scheiding is er tussen het dodenrijk waar de rijke man was en de plek waar Lazarus op de schoot van Abraham was? ', 'Een eeuwigbrandend vuur', 'Een onoverkomelijke kloof','Een hoge muur','Een haag van distels ','','Lucas 16:26 ','','2','3'). Duplicate entry 'Welke scheiding is er tussen het dodenrijk waar de rijke man ' for key 'vraag'In wiens schoot werd de arme Lazarus, toen hij stierf, gedragen door de engelen?
In de schoot van God
In de schoot van Jakob
In de schoot van Abraham
In de schoot van Elia
3
3
Lucas 16:23
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In wiens schoot werd de arme Lazarus, toen hij stierf, gedragen door de engelen? ', 'In de schoot van God', 'In de schoot van Jakob','In de schoot van Abraham','In de schoot van Elia ','','Lucas 16:23 ','','3','3'). Duplicate entry 'In wiens schoot werd de arme Lazarus, toen hij stierf, ' for key 'vraag'Uit welke landstreek was de enige van de tien melaatsen afkomstig, die wel terugkeerde naar Jezus na zijn genezing?
Uit Judea
Uit Galilea
Uit Samaria
Uit het overjordaanse Perea
3
3
Lucas 17:16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Uit welke landstreek was de enige van de tien melaatsen afkomstig, die wel terugkeerde naar Jezus na zijn genezing? ', 'Uit Judea', 'Uit Galilea','Uit Samaria','Uit het overjordaanse Perea ','','Lucas 17:16 ','','3','3'). Duplicate entry 'Uit welke landstreek was de enige van de tien melaatsen ' for key 'vraag'Wat zei Jezus tegen de tien melaatsen dat ze moesten doen?
Gaat heen, zondigt niet meer
Gaat heen, toont u aan de priester
Gaat heen, uw geloof heeft u behouden
Gaat heen, was u in het badwater Silóam
2
2
Lucas 17:14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zei Jezus tegen de tien melaatsen dat ze moesten doen? ', 'Gaat heen, zondigt niet meer', 'Gaat heen, toont u aan de priester','Gaat heen, uw geloof heeft u behouden','Gaat heen, was u in het badwater Silóam ','','Lucas 17:14 ','','2','2'). Duplicate entry 'Wat zei Jezus tegen de tien melaatsen ' for key 'vraag'Hoeveel van de tien melaatsen, die gereinigd werden, keerden terug om God te danken?
Niet een
Een
Vijf
Alle tien
2
1
Lucas 17:15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoeveel van de tien melaatsen, die gereinigd werden, keerden terug om God te danken? ', 'Niet een', 'Een','Vijf','Alle tien ','','Lucas 17:15 ','','2','1'). Duplicate entry 'Hoeveel van de tien melaatsen, die gereinigd werden, ' for key 'vraag'Waarom zou de onrechtvaardige rechter aan de weduwe tenslotte toch maar recht verschaffen?
Hij bekeerde zich uiteindelijk tot God
Hij was bang dat andere mensen er wat van zouden zeggen
Hij was bang dat de weduwe hem in het gezicht zou slaan
Hij was bang zijn baantje te verliezen
3
2
Lucas 18:5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom zou de onrechtvaardige rechter aan de weduwe tenslotte toch maar recht verschaffen? ', 'Hij bekeerde zich uiteindelijk tot God', 'Hij was bang dat andere mensen er wat van zouden zeggen','Hij was bang dat de weduwe hem in het gezicht zou slaan','Hij was bang zijn baantje te verliezen ','','Lucas 18:5 ','','3','2'). Duplicate entry 'Waarom zou de onrechtvaardige rechter aan de weduwe ' for key 'vraag'Wat zal God doen voor zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen?
Hen laten staan
Hen laten wachten
Hen laten roepen
Hen recht verschaffen
4
1
Lucas 18:7
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zal God doen voor zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? ', 'Hen laten staan', 'Hen laten wachten','Hen laten roepen','Hen recht verschaffen ','','Lucas 18:7 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wat zal God doen voor zijn uitverkorenen, ' for key 'vraag'Wie bad: "O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers"?
De tollenaar
De Farizeeer
De tollenaar en de Farizeeer
Geen van beide
2
1
Lucas 18:11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie bad: "O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers"? ', 'De tollenaar', 'De Farizeeer','De tollenaar en de Farizeeer','Geen van beide ','','Lucas 18:11 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie bad: "O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de ' for key 'vraag'Wie bad: "O God, wees mij zondaar genadig"?
De tollenaar
De Farizeeer
De tollenaar en de Farizeeer
Geen van beide
1
1
Lucas 18:13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie bad: "O God, wees mij zondaar genadig"? ', 'De tollenaar', 'De Farizeeer','De tollenaar en de Farizeeer','Geen van beide ','','Lucas 18:13 ','','1','1'). Duplicate entry 'Wie bad: "O God, wees mij zondaar genadig"? ' for key 'vraag'Waarom brachten de mensen hun kinderen bij Jezus?
Dan kon Jezus hen aanraken
Dan kon Jezus hen de handen opleggen
Dan kon Jezus hen dopen
Dan kon Jezus hen bestraffen
1
2
Lucas 18:15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarom brachten de mensen hun kinderen bij Jezus? ', 'Dan kon Jezus hen aanraken', 'Dan kon Jezus hen de handen opleggen','Dan kon Jezus hen dopen','Dan kon Jezus hen bestraffen ','','Lucas 18:15 ','','1','2'). Duplicate entry 'Waarom brachten de mensen hun kinderen bij Jezus? ' for key 'vraag'Wie hielden de mensen tegen toen die hun kinderen bij Jezus brachten?
De Farizeeen
De discipelen
De Schriftgeleerden
Iedereen
2
1
Lucas 18:15
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie hielden de mensen tegen toen die hun kinderen bij Jezus brachten? ', 'De Farizeeen', 'De discipelen','De Schriftgeleerden','Iedereen ','','Lucas 18:15 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie hielden de mensen tegen toen ' for key 'vraag'Maak af: "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want ....."
voor zodanigen is het Koninkrijk Gods
ze zijn vrij om te komen
deze kleinen kunnen u ten voorbeeld zijn
uit de mond der kinderen wordt God lof bereid
1
2
Lucas 18:16
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Maak af: "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want ....." ', 'voor zodanigen is het Koninkrijk Gods', 'ze zijn vrij om te komen','deze kleinen kunnen u ten voorbeeld zijn','uit de mond der kinderen wordt God lof bereid ','','Lucas 18:16 ','','1','2'). Duplicate entry 'Maak af: "Laat de kinderen tot Mij komen ' for key 'vraag'In welke stad woonde Zacheus?
Jeruzalem
Jericho
Kapernaum
Bethlehem
2
3
Lucas 19:1
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke stad woonde Zacheus? ', 'Jeruzalem', 'Jericho','Kapernaum','Bethlehem ','','Lucas 19:1 ','','2','3'). Duplicate entry 'In welke stad woonde Zacheus? ' for key 'vraag'Welk beroep had Zacheus?
Oppertollenaar
Geitenhoeder
Herbergier
Stadsvorst
1
1
Lucas 19:2
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welk beroep had Zacheus? ', 'Oppertollenaar', 'Geitenhoeder','Herbergier','Stadsvorst ','','Lucas 19:2 ','','1','1'). Duplicate entry 'Welk beroep had Zacheus? ' for key 'vraag'Welke twee dingen weet je van Zacheus?
Hij was klein en hij was rijk
Hij was ziek en hij was arm
Hij was geleerd en hij was ongehoorzaam
Hij was groot en hij was machtig
1
1
Lucas 19:2-3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welke twee dingen weet je van Zacheus? ', 'Hij was klein en hij was rijk', 'Hij was ziek en hij was arm','Hij was geleerd en hij was ongehoorzaam','Hij was groot en hij was machtig ','','Lucas 19:2-3 ','','1','1'). Duplicate entry 'Welke twee dingen weet je van Zacheus? ' for key 'vraag'In welke boom klom Zacheus om Jezus te kunnen zien?
In een terebint
In een vijgeboom
In een dadelpalm
In een olijfboom
2
1
Lucas 19:4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke boom klom Zacheus om Jezus te kunnen zien? ', 'In een terebint', 'In een vijgeboom','In een dadelpalm','In een olijfboom ','','Lucas 19:4 ','','2','1'). Duplicate entry 'In welke boom klom Zacheus om Jezus te kunnen zien? ' for key 'vraag'Wie wilde de helft van zijn bezit aan de armen geven en viervoudig vergoeding geven aan hen die hij had afgeperst?
Bartimeus
Judas
De rijke jongeling
Zacheus
4
1
Lucas 19:8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie wilde de helft van zijn bezit aan de armen geven en viervoudig vergoeding geven aan hen die hij had afgeperst? ', 'Bartimeus', 'Judas','De rijke jongeling','Zacheus ','','Lucas 19:8 ','','4','1'). Duplicate entry 'Wie wilde de helft van zijn bezit aan de armen geven en ' for key 'vraag'Wie bespotte Jezus, gaf hem een schitterend kleed om en stuurde Hem naar Pilatus?
Kajafas
Herodes
De Romeinse hoofdman
De Joodse Raad
2
1
Lucas 23:11
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie bespotte Jezus, gaf hem een schitterend kleed om en stuurde Hem naar Pilatus? ', 'Kajafas', 'Herodes','De Romeinse hoofdman','De Joodse Raad ','','Lucas 23:11 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie bespotte Jezus, gaf hem een schitterend kleed om ' for key 'vraag'In welke plaats woonden de twee mannen, die de opgestane Jezus pas herkenden toen Hij hun brood toereikte?
Bethanie
Jeruzalem
Emmaus
Bethlehem
3
1
Lucas 24:13
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke plaats woonden de twee mannen, die de opgestane Jezus pas herkenden toen Hij hun brood toereikte? ', 'Bethanie', 'Jeruzalem','Emmaus','Bethlehem ','','Lucas 24:13 ','','3','1'). Duplicate entry 'In welke plaats woonden de twee mannen, die de opgestane ' for key 'vraag'Een van de twee mannen uit Emmaus heette:
Alfeus
Kleopas
Aquila
Apóllos
2
3
Lucas 24:18
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Een van de twee mannen uit Emmaus heette: ', 'Alfeus', 'Kleopas','Aquila','Apóllos ','','Lucas 24:18 ','','2','3'). Duplicate entry 'Een van de twee mannen uit Emmaus heette: ' for key 'vraag'Bij welke profeet staat reeds geschreven: "Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden"?
Micha
Jeremia
Jesaja
Ezechiel
3
2
Marcus 1:3 - Jesaja 40:3
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Bij welke profeet staat reeds geschreven: "Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden"? ', 'Micha', 'Jeremia','Jesaja','Ezechiel ','','Marcus 1:3 - Jesaja 40:3','','3','2'). Duplicate entry 'Bij welke profeet staat reeds geschreven: "Bereidt de weg des ' for key 'vraag'Wie doopte vele mensen uit het Joodse land en Jeruzalem?
Jezus
Johannes
Filippus
Marcus
2
1
Marcus 1:4
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wie doopte vele mensen uit het Joodse land en Jeruzalem? ', 'Jezus', 'Johannes','Filippus','Marcus ','','Marcus 1:4 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wie doopte vele mensen uit het Joodse land en Jeruzalem? ' for key 'vraag'Wat zeiden de mensen die zich lieten dopen door Johannes?
Dit is de stem van een die roept in de woestijn
Zij beleden hun zonden
Hij bereidt de weg des Heren
Zulk een groot profeet heeft Israel lang niet gekend
2
1
Marcus 1:5
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat zeiden de mensen die zich lieten dopen door Johannes? ', 'Dit is de stem van een die roept in de woestijn', 'Zij beleden hun zonden','Hij bereidt de weg des Heren','Zulk een groot profeet heeft Israel lang niet gekend ','','Marcus 1:5 ','','2','1'). Duplicate entry 'Wat zeiden de mensen die zich lieten dopen door Johannes? ' for key 'vraag'Wat at Johannes de Doper?
Insekten en korenaren
Kwakkels en manna
Sprinkhanen en wilde honing
Raven brachten hem brood en vlees
3
1
Marcus 1:6
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wat at Johannes de Doper? ', 'Insekten en korenaren', 'Kwakkels en manna','Sprinkhanen en wilde honing','Raven brachten hem brood en vlees ','','Marcus 1:6 ','','3','1'). Duplicate entry 'Wat at Johannes de Doper? ' for key 'vraag'Waarmee, zei Johannes, zou Jezus de mensen dopen?
Met water tot bekering
Met vuur
Met de Heilige Geest
Met water uit de Jordaan
3
2
Marcus 1:8
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Waarmee, zei Johannes, zou Jezus de mensen dopen? ', 'Met water tot bekering', 'Met vuur','Met de Heilige Geest','Met water uit de Jordaan ','','Marcus 1:8 ','','3','2'). Duplicate entry 'Waarmee, zei Johannes, zou Jezus de mensen dopen? ' for key 'vraag'Wanneer zag Jezus de hemelen scheuren?
Toen Hij gedoopt werd in de Jordaan
Toen Hij op de berg was en Mozes en Elia Hem verschenen
Bij de intocht in Jeruzalem
Bij Zijn sterven
1
2
Marcus 1:10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Wanneer zag Jezus de hemelen scheuren? ', 'Toen Hij gedoopt werd in de Jordaan', 'Toen Hij op de berg was en Mozes en Elia Hem verschenen','Bij de intocht in Jeruzalem','Bij Zijn sterven ','','Marcus 1:10 ','','1','2'). Duplicate entry 'Wanneer zag Jezus de hemelen scheuren? ' for key 'vraag'Hoe zag Jezus de Heilige Geest bij Zijn doop?
Een duif daalde op Hem neer
Het geluid als van een windvlaag vervulde het huis
Er zetten zich tongen als van vuur op Hem
Hij zag de hemelen scheuren
1
1
Marcus 1:10
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Hoe zag Jezus de Heilige Geest bij Zijn doop? ', 'Een duif daalde op Hem neer', 'Het geluid als van een windvlaag vervulde het huis','Er zetten zich tongen als van vuur op Hem','Hij zag de hemelen scheuren ','','Marcus 1:10 ','','1','1'). Duplicate entry 'Hoe zag Jezus de Heilige Geest bij Zijn doop? ' for key 'vraag'In welke streek predikte Jezus allereerst het evangelie?
Samaria
Judea
Perea
Galilea
4
3
Marcus 1:14
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('In welke streek predikte Jezus allereerst het evangelie? ', 'Samaria', 'Judea','Perea','Galilea ','','Marcus 1:14 ','','4','3'). Duplicate entry 'In welke streek predikte Jezus allereerst het evangelie? ' for key 'vraag'Welk beroep hadden Simon, Andreas, Jacobus en Johannes?
Varkenshoeder
Schaapherder
Visser
Discipel
3
1
Marcus 1:16-20
ERROR: Could not able to execute INSERT INTO bkt_bijbelvragen (vraag,antw1,antw2,antw3,antw4,boek,hoofdstuk,vers,goed,klasse) VALUES ('Welk beroep hadden Simon, Andreas, Jacobus en Johannes? ', 'Varkenshoeder', 'Schaapherder','Visser','Discipel ','','Marcus 1:16-20 ','','3','1'). Duplicate entry 'Welk beroep hadden Simon, Andreas, Jacobus en Johannes? ' for key 'vraag'